• Expertises

Bekijk hier onze recente cases

Diakonessenhuis Utrecht

Zie­ken­huis­bre­de im­ple­men­ta­tie van di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie in het Dia­k­o­nes­sen­huis

Isala

Isa­la ont­wik­kelt ICT ar­chi­tec­ten tot En­ter­pri­se Ar­chi­tec­ten

Erasmus MC

EPD-ont­wik­ke­ling in het ERAS­MUS MC gaat van zil­ver naar goud en ver­vol­gens naar pla­ti­na.

Al onze cases

Zoeken

Filters

Reset

D&A medical group

Zie­ken­huis­bre­de im­ple­men­ta­tie van di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie in het Dia­k­o­nes­sen­huis

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies