HMC implementeert HiX standaard content en optimaliseert tevens de processen

Over het Haaglanden Medisch Centrum
Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) bestaat in de huidige vorm sinds 2015. Na de fusie met drie regionale ziekenhuizen bieden zij klinische zorg vanuit de locaties Antoniushove, Bronovo en Westeinde. HMC is een van de 27 topklinische ziekenhuizen van Nederland en is aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Wij spraken Robin Hoogduin (CIO), Peter den Hollander, CMIO in het HMC en Ann Ouvry, Directeur D&A. 

Klant

HMC

D&A medical group | HMC

Markt

Zorg

Thema

EPD

Publicatiedatum

14 november 2022

D&A medical group | HMC HiX

De uitdaging

Robin Hoogduin: “HMC heeft in 2020 een digitale strategie ontwikkeld met focus op drie thema’s: patiënt gedreven zorg, netwerk gedreven zorg en optimale bedrijfsvoering. Het IT-fundament voor onze strategie bestaat uit het realiseren van betrouwbare IT-platformen met het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) en het Centraal Medisch Beeldarchief (CMB) als kern. Uitgangspunt is dat de centrale systemen koppelbaar zijn aan de diverse e-Health toepassingen die we willen inzetten. Het “digital first” inrichten van processen is een belangrijke doelstelling binnen de strategie van HMC. Het implementeren van HiX standaard content heeft als voornaamste doel onze werkprocessen langs die lijn te optimaliseren. Het implementeren is geen doel op zicht, maar zetten we in als kanalisator voor de gewenste optimalisaties.” 

Waarom koos het HMC voor D&A? 

Peter den Hollander: “Voor veel lopende zaken hebben wij een goede governance en een idee hoe wij IT binnen het ziekenhuis aan de man willen brengen. Binnen onze wens om HiX Standaard Content te implementeren hadden wij ook de bedoeling om een groot verandertraject in te gaan. Een dergelijk groot project vraagt natuurlijk extra capaciteit, maar eveneens expertise en ervaring. Dat vonden wij gelukkig bij D&A. Je merkt dat er veel silo’s zijn in het ziekenhuis die allemaal hun eigen proces regelen. Terwijl het er juist om  gaat om de connecties tussen de verschillende afdelingen te optimaliseren. Het overzicht van alle lijntjes te houden als het ware. D&A heeft ons geholpen om het gehele proces te begeleiden en te faciliteren, de keuze voor hen pakte ook goed uit omdat zij ons andere denkwijzen en verschillende inzichten brachten in een toch wel vastgeroest proces.” 

Het “digital first” inrichten van processen is een belangrijke doelstelling binnen de strategie van HMC.

Robin Hoogduin, CIO in het HMC

Onze aanpak

Ann Ouvry: We zijn trots dat we HMC mochten begeleiden bij zowel de implementatie van het CMB, als bij de implementatie van HiX. Voor deze ambitieuze opdracht zijn we de samenwerking aangegaan met Allegro Medical en voor de implementatie met de HiX-specialisten van ons zusterbedrijf Furore. De deskundigheid van D&A op het gebied van EPD-implementaties samen met de ervaring van Allegro op het gebied van procesvernieuwing resulteerde in een krachtige en vernieuwende aanpak voor dit traject. Bij eerdere implementaties hadden we al positieve ervaring met agile werken. Deze aanpak hebben we ook toegepast bij HMC. Het project is georganiseerd in een aantal werkstromen, geleid door een ervaren product manager en een business owner van het ziekenhuis. In elke werkstroom worden meerdere processen en modules ingericht waarbij de product owner de prioriteiten bepaalt. Zo blijft het eigenaarschap geborgd bij het ziekenhuis. De product manager bewaakt de integraliteit en samenhang binnen de werkstroom. Deze rol is grotendeels ingevuld door consultants van D&A en Allegro. Zij begeleiden de werkgroepen vanuit hun ervaring en reiken mogelijkheden en alternatieven aan. De professionals van HMC zijn en blijven in de lead en worden hierbij methodisch en met ervaring ondersteund. Ook de samenwerking met de consultants van ChipSoft past uitstekend bij deze aanpak, waarbij het creatieve van agile werken wordt gecombineerd met strak projectmanagement, wat nodig is voor een project van deze omvang.

Wij willen dat HiX Standaard Content optimaal ons werkproces ondersteunt, waarbij we niettemin toch standaardiseren."

Peter den Hollander, CMIO in het HMC

Wat heeft het project HMC opgeleverd?

Peter den Hollander: “Wij willen dat HiX Standaard Content optimaal ons werkproces ondersteunt, waarbij we niettemin toch standaardiseren. Wij hebben nu een beter overzicht waar de patiënt zich in het zorgtraject bevindt, en door de consequente inrichting van het EPD hebben artsen eenvoudiger en sneller inzicht in de voor ons relevante informatie. Dit project zorgt er natuurlijk ook voor dat wij beter met elkaar kunnen samenwerken. Op den duur willen wij alle papier werkstromen uitfaseren. Een ideaalbeeld wellicht, maar daarin hebben wij nu al een grote stap gemaakt. Waar ik zelf heel blij mee ben is dat alles wat in HiX kan wij nu ook daadwerkelijk in HiX doen.  

De agile werkwijze was voor velen, inclusief voor mij, nieuw. In de voorbereiding was dit enorm fijn om overzicht te houden en met elkaar de prioriteiten voor de procesoptimalisaties te bepalen. Daarnaast is het heel fijn om samen te werken met mensen die ervaring in dit soort projecten hebben. Dat heeft ons erg geholpen om binnen onze organisatie die langverwachte stappen met vertrouwen te zetten.” 

Robin Hoogduin: “Daar zou ik nog aan toe willen voegen dat de wijze waarop we het project hebben neergezet heeft geleid tot een zeer grote betrokkenheid vanuit de hele organisatie. De vaardigheden die de diverse collega’s daarin hebben opgedaan, gaan ons erg helpen met de volgende stappen die we in de digitale strategie zullen zetten.” 

Conclusion in de zorg

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?