Groene Hart Ziekenhuis concreet aan de slag met een digitale strategie

Over het Groene Hart Ziekenhuis 

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden Holland. De ambities en doelen die het GHZ  heeft geformuleerd in haar strategie vereisen dat het GHZ de komende jaren fors inzet op digitale diensten en informatie voor patiënten, zorg op afstand en intensieve samenwerking met de regio en de omliggende ziekenhuizen. Wij spraken Maikel van Oosterhout, CMIO en Peter Bakker, CIO. 

Klant

Groene Hart ziekenhuis

Groene Hart Ziekenhuis

Markt

Zorg

Thema

Hybride Zorg

Publicatiedatum

30 oktober 2022

D&A Klantcase | Groene Hart Ziekenhuis

De uitdaging

Het GHZ voelde de noodzaak om naast het strategisch plan van het ziekenhuis een digitale strategie en roadmap te ontwikkelen om de digitale transitie concreet handen en voeten te geven. Een duidelijke koers is nodig om heldere en gedragen keuzes te maken, prioriteiten te stellen vanuit een lange termijn visie, versnippering te voorkomen en schaarse middelen effectief te benutten. De digitale strategie is tevens van belang voor het maken van een passend huisvestingsplan voor de komende jaren.  

Waarom Groene Hart ziekenhuis koos voor D&A 

Bestuur, CMIO en CIO van het GHZ hebben D&A gevraagd om dit traject te begeleiden om in samenwerking met een team van professionals en management van het GHZ te komen tot een gedragen strategie en een concreet uitvoerbaar programma. ’’De keuze viel op D&A omdat D&A lekker pragmatisch is. Ze hebben veel kennis van de digitale ontwikkelingen en het aanbod in de markt en weten dit op een praktische wijze te vertalen naar een strategie en aanpak die bij ons ziekenhuis past’’.  

D&A nam ons mee in de vele ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg, gegevensuitwisseling en data gedreven werken."

Maikel van Oosterhout, CMIO en Peter Bakker, CIO

Onze aanpak

Het is van groot belang dat de digitale strategie breed gedragen wordt door de zorgprofessionals en het management. De digitale strategie en roadmap is het product van een intensieve samenwerking tussen een kernteam van het Groene Hart Ziekenhuis en consultants van D&A. We zijn gestart met een aantal inspiratiesessies en workshops over digitale zorg, digitaal samenwerken en gegevens delen, en werken met data. Voor elk thema hebben we met elkaar bepaald wat het meeste toegevoegde waarde biedt voor de patiënten, de professionals en de organisatie. Hierbij gebruikten we de quadruple aim for healthcare als referentiekader. Zo kwamen we voor elk thema tot een set waardevolle projecten en innovaties voor het GHZ: van digitale pre-operatieve screening tot slimmer werken met data ten behoeve van een betere capaciteitsplanning. Deze projecten hebben we in een logische volgorde en planning geplaatst, rekening houdend met landelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden van het ziekenhuis. We besteden hierbij ook aandacht aan de governance voor het programma en het ontwikkelen van het vermogen van de organisatie om deze meer en minder ingrijpende veranderingen  daadwerkelijk te implementeren.  

Resultaat van dit traject is een concreet programma voor een geleidelijke digitale transitie voor het ziekenhuis met draagvlak bij de zorgverleners en het management. Het programma is opgeleverd met een financiële onderbouwing en een advies voor de besturing. Het Groene Hart Ziekenhuis neemt hierbij zelf de regie over de uitvoering in handen.  

Wat heeft de samenwerking met D&A het GHZ gebracht? 

“D&A nam ons op een begrijpelijke en inspirerende wijze mee in de vele ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg, gegevensuitwisseling en data gedreven werken. Ze luisteren goed naar de behoeften en mogelijkheden van ons ziekenhuis.  

Door het project op deze manier vorm te geven ontstond er een omgeving waarin wij samen met de externe ondersteuning van D&A out of the box gingen denken over de vormgeving van toekomstige processen. Wij werden op deze manier uit de dagelijkse situatie gehaald en hebben samen inspiratie opgedaan over wat er nodig is in deze processen en hoe je daar een samenhangend geheel van maakt.” 

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?