D&A helpt Saxenburgh Medisch Centrum met de IZA aanvraag om telemonitoring in te zetten

Saxenburgh Groep is een zorgorganisatie in het Overijsselse Vechtdal. Het heeft meerdere locaties voor ziekenhuis-, ouderen-, revalidatie- en thuiszorg in o.a. Hardenberg, Ommen, Slagharen en Coevorden. Het ziekenhuis staat bekend om de samenwerking met de regiopartners. In 2020 werd het nieuwe ziekenhuis geopend in Hardenberg: Saxenburgh Medisch Centrum. Wij spraken Margreet Tinselboer, manager zorginnovatie en Marcel van Ooijen, consultant bij D&A. In dit gesprek zijn we meer te weten gekomen over het selectietraject bij telemonitoring en de scenario-analyse voor de inrichting van telemonitoring.

Klant

Saxenburgh Groep

Saxenburgh Groep

Markt

Zorg

Thema

Hybride Zorg

Publicatiedatum

18 juli 2023

D&A medical group | Clientcase Saxenburg telemonitoring

De uitdaging

Margreet Tinselboer: “Saxenburgh heeft de ambitie om te starten met telemonitoring voor COPD, hartfalen en mammacarcinoom. Hierdoor hoeft een patiënt niet meer naar het ziekenhuis voor zijn periodieke metingen maar kan de patiënt thuis zelf de meting doen en de waardes doorgeven via een app aan het ziekenhuis. Hierdoor hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis en daalt het aantal opnames en consulten. Bijkomend voordeel is dat er minder reisbewegingen nodig zijn waardoor de CO2-footprint van het ziekenhuis naar beneden gaat. D&A helpt de organisatie in het maken van een keuze voor een softwareleverancier van telemonitoring en helpt ons met antwoord geven op de vraag “hoe willen wij telemonitoring inrichten?”.

D&A heeft ons geholpen met het uitvoeren van de scenario-analyse. Nu is het ziekenhuis aan zet om een keuze te maken.

Margreet Tinselboer, manager zorginnovatie

Waarom koos Saxenburgh Medisch Centrum voor D&A?

Margreet Tinselboer: “D&A brengt dankzij hun specifieke aandachtsgebied een hoop kennis met zich mee als het gaat om digitaliseringsvraagstukken in de zorg. Doordat we Marcel hebben rondlopen kunnen we gebruikmaken van deze kennis. En als Marcel het antwoord niet weet? Dan kan hij terugvallen op de kennis van zijn collega’s.

Daarnaast hebben we een projectleider rondlopen met ervaring met digitalisering bij verschillende ziekenhuizen. Hierdoor kunnen we slagvaardig onze doelen bereiken en resultaten opleveren. Hierdoor hebben we binnen korte tijd een selectietraject doorlopen voor een softwareleverancier.”

Onze aanpak

Marcel van Ooijen: “Saxenburgh is een kleinschalig en laagdrempelig ziekenhuis. Dat maakt dat je snel kan schakelen en resultaat kan opleveren. Samen met de opdrachtgever zijn we eind 2022 een selectietraject gestart voor telemonitoring. Daar is een leverancier gekozen waarmee we graag verder willen.

Ook zijn we met de zorgverleners en bestuurders aan het kijken hoe we telemonitoring willen inrichten. Zelf organiseren of toch samenwerken met een externe partij? Hierbij is het van belang dat je als ziekenhuis weet waar je naar toe wil als organisatie. Wil je samen met regiopartners telemonitoring organiseren? Of besteed je telemonitoring liever uit aan een externe partij? En als je dan weet wat je wil, hoe kan je dat organiseren? Hiervoor heeft D&A een scenario-analyse gemaakt van alle mogelijke manieren om telemonitoring te organiseren. Bij ieder gesprek benadrukken wij dat telemonitoring implementeren geen doel is, het is het resultaat. Het doel is kosten besparen, betere kwaliteit van zorg leveren, gezondheid van patiënten bevorderen of medewerkers ontlasten. D&A ondersteunt Saxenburgh in het maken van de keuze.

Wat heeft het project Saxenburgh Medisch Centrum opgeleverd?

Margreet Tinselboer: “D&A heeft ons geholpen met de visievorming rondom telemonitoring. Dit is een complex vraagstuk gegeven de beperkte ervaring in het land. Door een analyse te maken van de mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties kan Saxenburgh als organisatie een afweging maken. Gaan we het zelf organiseren of toch uitbesteden aan een medisch service centrum? Bij deze analyse heeft D&A onder andere gebruik gemaakt van het quadruple aim model. Daarnaast heeft D&A specifiek gekeken naar Saxenburgh als organisatie en welk scenario daar het beste bij past. Het ziekenhuis is een kleine en wendbare organisatie. Dit zorgt ervoor dat bepaalde voorwaarden voor het organiseren van telemonitoring niet van zichzelf aanwezig zijn.

D&A heeft ons geholpen met het uitvoeren van de scenario-analyse. Nu is het ziekenhuis aan zet om een keuze te maken. ”

Conclusion in de zorg

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?