Digitaal beeldmanagement als opmaat naar een regionaal MDO

Over Ziekenhuis Rivierenland
Ziekenhuis Rivierenland is een algemeen ziekenhuis en belangrijke speler in het regionale gezondheidsnetwerk. Het ziekenhuis zet zich in voor de gezondheid en het welzijn van de mensen uit het Rivierengebied, een groene regio centraal in Nederland. Dat doet het ziekenhuis met een locatie in Tiel en Culemborg en vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Alles begint met de vraag hoe de patiënt zijn of haar gezondheid ervaart. Dat is ons persoonlijke karakter. Ziekenhuis Rivierenland werkt nauw samen met alle andere gezondheidsspelers in de regio, zoals huisartsen, GGZ, topklinische centra en centra voor oncologische zorg.

Klant

Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland

Markt

Zorg

Thema

Netwerkzorg

Publicatiedatum

17 oktober 2022

D&A medical group | Klantcase ZRT - beeldmanagement + XDS

De uitdaging

Na de livegang en ingebruikname van het nieuwe EPD is Ziekenhuis Rivierenland verder gegaan met het digitaliseren van de opslag en inzage van medische beelden. Vele medische beelden (scopieën, foto’s, opnames op de OK) werden lokaal opgeslagen op afdelingssystemen, zonder koppeling met het EPD. De beelden waren niet ziekenhuisbreed beschikbaar en daardoor niet voor alle behandelaren inzichtelijk. Door de manier van opslag waren er tevens problemen met de lange termijn houdbaarheid en deelbaarheid van de beelden. 

De implementatie van digitaal beeldmanagement kende twee doelstellingen:

  1. Het creëren van een integraal patiëntbeeld vanuit het EPD;
  2. Het creëren van een uniforme beeldenopslag om in de toekomst eenvoudig beelden op een gestandaardiseerde manier te kunnen delen met andere zorgverleners inde regio.

Onze aanpak

Parallel aan de implementatie van het nieuwe EPD HiX heeft Ziekenhuis Rivierenland een nieuw PACS voor radiologie van de leverancier Sectra in gebruik genomen. Onder aansturing van D&A zijn koppelingen met het EPD alsook het universeel beeldenopslagsysteem, een zogenaamd ‘vender neutral archive’ (VNA), van Sectra geïmplementeerd. Hierop zijn diverse beeldvormende specialismen aangesloten, waaronder Gynaecologie/Verloskunde, Klinische Neurofysiologie, Vaatlaboratorium, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Ook beelden verkregen op het OK-complex zijn nu toegankelijk met een automatische link naar de juiste patiënt en operatie in het EPD.

Na dit project was het relatief eenvoudig om een XDS-oplossing voor het delen van beelden en verslagen met andere ziekenhuizen in de regio te realiseren.

Om de kwaliteit van de oncologische zorg te waarborgen participeert Ziekenhuis Rivierenland in Oncomid, een samenwerking van zes ziekenhuizen (UMC Utrecht, St. Antonius, Diakonessenhuis, Tergooi, Meander en Ziekenhuis Rivierenland) in Midden-Nederland. Om deze samenwerking beter te ondersteunen is het project Data Delen Midden Nederland (DDMN) in het leven geroepen: een project met als doel om de MDO’s beter te ondersteunen middels een MDO-platform waarin alle relevante gegevens gedeeld worden en inzichtelijk worden gemaakt. Voor het delen van beelden en verslagen met het MDO-platform wordt de reeds geïmplementeerde  XDS-oplossing toegepast. Daar was Ziekenhuis Rivierenland dan ook uitstekend op voorbereid. Momenteel wordt het MDO-platform verder uitgerold.

Wat is de waarde voor het ziekenhuis?

De stappen die gezet zijn op het gebied van beeldmanagement leveren een betere beschikbaarheid en deelbaarheid op van medische beelden. Door de integratie van de systemen is de werklast verminderd en het risico op fouten verkleind. Door universele opslag van de beelden zijn er meer mogelijkheden voor het delen van beelden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in de regio.

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?