D&A begeleidt het programma digitale netwerkzorg bij Alrijne

Over Alrijne

Alrijne Ziekenhuis en de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn vormen samen Alrijne Zorggroep. Op de locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim bieden zij de beste zorg aan iedere patiënt en cliënt. Wij spraken met Dionne Beugels, Centrumcoördinator Digitale Zorg.

Klant

Alrijne Ziekenhuis

Logo Alrijne

Markt

Zorg

Thema

Netwerkzorg

Publicatiedatum

25 januari 2023

Logo Alrijne

De uitdaging

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een forse toename in zorgvraag (o.a. groei in chronische zorg en complexe zorg) en de kosten. Tevens worden we geconfronteerd met een afname in beschikbaar personeel, waardoor schaarste ontstaat. Digitale zorg kan een belangrijke bijdrage leveren in deze uitdaging.

Digitale zorg is één van de pijlers binnen de strategische ambitie van Alrijne Zorggroep. Om hier invulling aan te geven heeft Alrijne een Centrum voor Digitale Zorg (CDZ) ingericht. De doelstelling van dit centrum is: “Digitale zorg is een vanzelfsprekend onderdeel van onze zorg. Met digitale zorg bieden wij de beste zorg op de beste plek in onze regio met oprechte aandacht, samen met de patiënt, de bewoner en diens naasten en samen met onze partners”.

Binnen het CDZ worden 5 pijlers onderkend met ‘digitale transformatie’ als ondersteunende en overkoepelende beweging. De 5 pijlers zijn: Online Services, Digitale Netwerkzorg, Digitalisering verpleeghuizen, Artificial Intelligence en Digital Hospitality. Tot op heden is de focus vooral op de eerste 3 thema’s geweest en zijn er initiatieven opgezet om de digitale transformatie te ondersteunen. Vanuit het adagium ‘Alrijne is een fast-moving follower’ wordt vorm en inhoud gegeven aan het CDZ. De pijler Digitale Netwerk Zorg (DNZ) gaat over samenwerken, gegevensdelen en gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners en zorgorganisaties onderling. Een belangrijke uitdaging hierbij is, naast de IT-gerelateerde zaken, de veranderkundige component en borging van de meerwaarde voor patiënten en zorgverleners.

Als ik denk aan digitale zorg en gegevensuitwisseling denk ik al snel aan D&A..

Dionne Beugels, Alrijne

Waarom koos het Alrijne voor D&A?

Dionne: ‘’Om de pijlers handen en voeten te geven hebben wij een roadmap gemaakt en met daarin een project voor het uitwisselen van de Basisgegevensset zorg (VIPP5). Op dat moment hadden wij intern nog geen projectleider met voldoende kennis en competenties. Wij zijn vervolgens gaan kijken welke bureaus of individuen ons kunnen helpen met het realiseren van de VIPP5 doelstellingen. Zo zijn wij in gesprek gekomen met D&A en zagen wij als Alrijne een match tussen ons en D&A.

Als ik denk aan digitale zorg en gegevensuitwisseling denk ik al snel aan D&A, die de kennis, kunde en capaciteit in huis heeft op deze thema’s. Bovendien kan bij D&A de projectleider altijd terugvallen op de brede kennis en kunde van zijn of haar collega’s.

Onze aanpak en wat het heeft opgeleverd

Onze aanpak

Alrijne heeft D&A gevraagd het programmamanagement voor de pijler DNZ op zich te nemen met als primaire focus het VIPP5 programma. In onze visie op zorgdigitalisering neemt gegevensuitwisseling en netwerkzorg een prominente positie in. We noemen dat samenwerken en delen. Zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverleners en patiënten/cliënten. Dat ontstaat niet spontaan, maar vraagt ook sturen op datakwaliteit, een weerbare en wendbare IT-organisatie en digitaal verandervermogen. Delen en samenwerken wordt bereikt aan de hand van een doordachte en gedragen strategie en roadmap. In onze aanpak nemen we deze strategie en roadmap als vertrekpunt en brengen we als eerste het applicatielandschap en de digitale infrastructuur in kaart. Gevolgd door een pragmatische, projectmatige en agile aanpak en manier van werken. Daarbinnen hebben we expliciete aandacht voor de veranderkundige aspecten voor de organisatie en haar medewerkers, waardoor vertrouwen in de organisatie ontstaat. Ook sluiten we nauw aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Binnen Alrijne beslaat het programma naast VIPP5, projecten rondom implementatie van het Transmuraal Portaal, Zorgverlenersportaal en Toestemmingsregistratie, nadat we eerder hebben geholpen bij de implementatie van Twiin DVD-Exit project en diverse regionale projecten met RSO Sleutelnet.

 

Wat heeft het opgeleverd?

 

Dionne: D&A heeft zich echt ingezet om VIPP5 in goede banen te leiden, daar is afgelopen september 2022 de eerste doelstelling van gehaald. Het begeleiden en leiden is opgepakt op een manier zoals wij graag willen werken binnen het Centrum Digitale Zorg. D&A heeft zich niet alleen ingezet op VIPP5, zij hebben ook een zorgverlenersportaal live gebracht voor de huisartsen, een project dat ook bijdraagt aan de pijler Digitale netwerkzorg.

Conclusion in de zorg

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?