Samen naar meer digitaal vermogen in de zorg

Digitalisering in de zorg gaat harder dan ooit. De meeste ziekenhuizen werken inmiddels volledig digitaal en andere zorgsectoren volgen in hoog tempo. D&A begeleidt zorginstellingen naar een digitale en datagedreven toekomst.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met gezondheidsproblemen. We vertrouwen erop dat er dan tijdig kwalitatief goede zorg beschikbaar is. Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg staan echter steeds meer onder druk door vergrijzing, de toename van chronisch zieken en personeelstekorten. Fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg zijn noodzakelijk om een zorginfarct af te wenden. 

Technologische ontwikkelingen zullen nooit een complete oplossing vormen voor de uitdagingen waar de zorg mee kampt – maar ze bieden wel kansen om de zorg niet alleen kwalitatief beter te maken, maar ook betaalbaar en toegankelijk te houden. Verdere digitalisering van de zorg biedt meer dan ooit kansen voor productiviteitsverhoging en werklastvermindering van zorgprofessionals: door optimale ondersteuning van mobiel werken, door robotiseren van administratieve taken, door reductie van het aantal fysieke contacten en door monitoren en begeleiden op afstand. Digitalisering biedt ook kansen voor kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door het faciliteren van netwerkzorg, tijdige gegevensdeling tussen zorgverleners, beslisondersteuning en slim gebruik van inzichten uit data.  

Wilt u weten hoe D&A invulling geeft aan de verdere digitalisering van zorg? Lees dan verder bij de onderstaande thema’s. 

Onze Thema's

D&A medical group | Digitale Strategie

Digitale Strategie

Digitale transformatie in drie golven van ontwikkeling.