D&A helpt SEIN met digitalisering

SEIN is het expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Vanuit dertien poliklinieken, twee klinieken voor langdurige opnames en uitgebreide onderzoeken, drie slaap- en waakcentra en drie woonlocaties helpt SEIN hun cliënten en patiënten om zo goed mogelijk met epilepsie en/of slaapstoornissen te leren leven. SEIN is daarmee een instelling die zowel poliklinische als langdurige zorg verleend. Bianca Berghuis, CMIO, Neuroloog en Opleider bij SEIN neemt ons mee in de overwegingen om in te zetten op digitalisering.

Klant

Sein

SEIN

Markt

Zorg

Thema

Langdurige zorg

Publicatiedatum

24 maart 2023

SEIN digitaliseringstraject

Waarom zet SEIN in op digitalisering?

De helft van de medewerkers binnen SEIN werkte reeds in een EPD. De andere helft werkte nog “op papier”. Door de omvang van SEIN en de vele locaties nam de behoefte om verder in te zetten op digitalisering toe. Het bestaande EPD werd niet meer verder doorontwikkeld. Daarnaast was de duidelijke wens daar om beter aan te sluiten bij de ketenpartners van SEIN om gemakkelijk gegevens uit te wisselen. Dit heeft geleid tot de aanschaf van HiX.

Na de aanschaf volgt de implementatie. Het implementatietraject is begeleid door consultants van D&A. Eén van de projectleden had eerder naar tevredenheid met D&A gewerkt en zo kwam de samenwerking snel tot stand. De consultants gaven met hun expertise en ervaring prettige sturing aan het traject.

Bij de start van het project is bijvoorbeeld uitgebreid aandacht besteed aan processen. Nu de implementatie voltooid is blijkt hoe belangrijk deze stap is en dat het gemakkelijk is om hier te snel aan voorbij te gaan. Het is prettig dat je hierin wordt begeleid en stap voor stap door de implementatie gaat. Ook is het gemakkelijk om te focussen op inhoud en functionaliteiten en het veranderkundige aspect minder aandacht te geven dan noodzakelijk. D&A heeft met hun kennis hiervan de aandacht gevraagd die hiervoor nodig is en ons hierbij begeleid.

“Nu al, zo kort na de livegang, is duidelijk dat de keus voor digitalisering daadwerkelijk bijdraagt aan onze doelstellingen”

Bianca Berghuis, CMIO

Wat heeft het SEIN al opgeleverd?

Voorafgaand aan de implementatie is goed nagedacht over onze doelstellingen. Met de implementatie van het nieuwe EPD is het ons gelukt onze processen goed in te richten, efficiënter te werken en meer uniformiteit in werkwijze te bereiken. Medewerkers worden ondersteunt bij de uitvoering van hun werk en tegelijk kunnen wij de kwaliteit van onze zorg vergroten. Daarnaast is het nu mogelijk om met een deel van onze ketenpartners digitaal gegevens uit te wisselen, zo kunnen we nu bv labuitslagen van meerdere laboratoria digitaal ontvangen.

Nu al, zo kort na de livegang, is duidelijk dat de keus voor digitalisering daadwerkelijk bijdraagt aan onze doelstellingen. Aanvankelijk leefde het idee dat de stap voor de verpleging, van papier naar digitaal, groot zou zijn. Maar juist zij omarmen de nieuwe werkwijze en vinden het fantastisch. De structuur van de software helpt hen nauwkeuriger te werken en dit komt de kwaliteit van de registratie ten goede. Ook is het prettig om in de naslag mee te kunnen lezen met andere disciplines.  In mijn werk als neuroloog merk ik een efficiëntie slag. Ik boek administratieve tijdswinst doordat ik gegevens gemakkelijk kan hergebruiken. Tevens kunnen cliënten zelf epileptische aanvallen digitaal registreren via het portaal dat gekoppeld is aan het EPD. Deze informatie kan ik afzetten tegen het medicatiegebruik. Dat maakt dat ik gericht kan behandelen waardoor de kwaliteit van de zorg voor de cliënt toeneemt.

Wat wil SEIN verder nog doen?

Momenteel wordt het EPD verder geoptimaliseerd. Door onze focus op epilepsie en slaapgeneeskunde hebben wij specifieke wensen in het gebruik van het EPD. Ook besteden wij doorlopend aandacht aan duurzame adoptie en het inrichten van een eenduidige werkwijze.

Het HiX project is de katalysator geweest voor het ontstaan van de CMIO functie binnen SEIN. Nu het EPD live is gaan we ook kijken naar verdere mogelijkheden. Want dat SEIN verder in gaat zetten op digitalisering is zeker.

Conclusion in de zorg

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?