SDG 13: KLIMAATACTIE

Hoe zorgen we dat de aarde leefbaar blijft voor onze kinderen en volgende generaties? De effecten van klimaatverandering raken ons allemaal. IT kan als motor de aanjager zijn van duurzame oplossingen achter verschillende klimaatuitdagingen. Conclusion zet kennis, dienstverlening en innovaties in voor het creëren van positieve impact.

Conclusion impact bos

Biodiversiteit

Het verlies van biodiversiteit en de ineenstorting van ecosystemen heeft een desastreuze impact op de wereld en de economie. We hebben een morele én economische verantwoordelijkheid om onszelf in te spannen de negatieve impact van onze bedrijfsvoering op biodiversiteit te beperken én te zorgen dat we ook een positieve impact leveren.

Circulaire economie

Onze bedrijven die zelf produceren of direct met hardware werken, hebben afvalmanagement en recycling geïmplementeerd. De impact die we als IT-dienstverlener hebben op het gebruik van grondstoffen in de keten en de mate waarin wij deze impact kunnen helpen verkleinen, staat de komende jaren op het programma.

Conclusion | duurzaamheidsverslag 2023

Meerjarenvisie 2030 milieu-impact

Conclusion monitort al sinds 2008 op milieu-impact. Zo weten we hoeveel CO2-uitstoot onze eigen bedrijfsvoering veroorzaakt en hebben een goed beeld van de keten. De komende jaren intensiveren we inspanningen om onze uitstoot te verminderen. Lees ons duurzaamheidsverslag voor onze meerjarenvisie.

Conclusion impact bos

Conclusion Impact Bos

We zijn ons ervan bewust dat wij ook afval en emissies veroorzaken. En we vinden het dan ook uiterst belangrijk om hier wat voor terug te doen. Dit doen we onder andere door de aanplant van het Conclusion Impact Bos. Lees verder

Waar we voor gaan

We weten hoeveel CO2-emissies onze eigen bedrijfsvoering veroorzaakt én hebben een steeds beter beeld van onze keten. Om de emissies te reduceren hebben we een verscheidenheid aan maatregelen, die leiden tot een reductie van 60% in 2025 ten opzichte van 2016. Maar we willen én moeten versnellen. Daarom intensiveren we onze inspanningen de komende jaren met focus op: 

  • Inzicht in en reductie van emissiebroeikasgassen in scope 1, 2 en 3, vertaald naar op de wetenschap gebaseerde doelen.
  • Intensivering van het gebruik van écht groene energie (bedrijfsvoering en keten).
  • Inzicht in, en waar nodig verbeteren van, watermanagement en afval in onze (data)keten. 

Voorbeelden van programma’s die hieraan bijdragen zijn:

1. Duurzame mobiliteit en fossielvrij wagenpark

Tot 2028 compenseert Conclusion de fossiele uitstoot van ons wagenpark. We hebben vanuit onze duurzame ambities gekozen voor een volledig fossielvrij wagenpark, per 1 januari 2028. Aangevuld met regelingen voor een leasefiets én ov-vrij reizen voor alle medewerkers.

2. Duurzame huisvesting

Conclusion huurt alle bedrijfspanden. Dit heeft consequenties op de maatregelen die we kunnen nemen. Bij het inrichten en gebruik van ons vastgoed houden wij rekening met de impact op onze omgeving. Bijvoorbeeld met een 50% thuiswerkbeleid. Hier verkennen wij netwerken en innovaties voor die de uitstoot van ons vastgoed sterk reduceren.

3. Zero waste bedrijfsrestaurants

Ons doel is om in 2025 geen afval van voedsel meer te hebben. Daarnaast is het aanbod in onze bedrijfsrestaurants duurzaam en gezond, met een zo laag mogelijke ecologische footprint. Om deze doelstellingen te halen moeten we niet alleen onze werkwijze, maar ook onze mindset aanpassen.

SDG 13 in de praktijk

Conclusion Cares CO2 prestatieladder

Conclusion behoudt CO2-Prestatieladder niveau 5

Ga naar

Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)Wat we zelf doen

De effecten van klimaatverandering raken ons allemaal. Wij focussen op het verkleinen van de negatieve impact van onze bedrijfsvoering en onze keten op het milieu.

Danique Lindner

Danique Lindner

Environmental & Footprint Specialist
danique.lindner@conclusion.nl