Conclusion behoudt hoogste certificering van CO2-Prestatieladder

Voor het tweede jaar op rij heeft Conclusion het hoogst haalbare certificaat ontvangen van de CO2-Prestatieladder. De jaarlijkse certificering vraagt van organisaties om zo volledig mogelijk inzicht te verschaffen in de CO2-emissies in de hele keten. Het niveau 5-certficaat is afgegeven door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en geldt voor het hele ecosysteem van expertbedrijven.  

16 augustus 2023   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Conclusion Cares CO2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een veelgebruikt onafhankelijk duurzaamheidsinstrument om inzicht te krijgen in en grip op het energiegebruik en de CO2-uitstoot van een bedrijf. De ladder stimuleert bedrijven om CO2-uitstoot te verminderen. Het systeem bestaat uit 5 niveaus. Tot niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van het reduceren van de CO2-uitstoot in de keten. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder twee keer zo snel CO2 reduceren als het Nederlands gemiddelde. De certificering kan onder andere worden gebruikt om gunningsvoordeel te krijgen in aanbestedingsprojecten. 

Inspanningen Conclusion Cares

Sinds 2012 registreert Conclusion de CO2-emissies afkomstig uit bedrijfsactiviteiten. Sinds 2013 is de onderneming gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder en sinds 2022 dus op niveau 5. Het Conclusion Cares-programma focust zich op het beperken van de negatieve impact van de eigen bedrijfsvoering, het realiseren van een positieve impact via de dienstverlening en het faciliteren van samenwerking in ecosystemen bij verduurzamingsuitdagingen. 

Danique Lindner, environmental & footprint specialist bij Conclusion:  “Het behouden van de niveau 5-certificering op de CO2-prestatieladder betekent veel voor ons. Doordat we steeds meer inzicht hebben in de emissies in onze hele keten, kunnen we echt impact maken. We blijven de lat iedere keer hoger leggen, wat vraagt om meer samenwerking en transparantie in de waardeketen van onze leveranciers, partners en klanten. Zo gaan we voor de audit van 2024 de focus leggen op onze scope 3 impact, dat betreft de volledige impact die wij maken door het inkopen en verkopen van goederen en diensten. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een laptop. Wat is de CO2-impact van de productie van onderdelen, de assemblage, het gebruik en de verwerking van een laptop?” 

Op koers qua ambities

Conclusion wil in 2025 ten opzichte van 2016 60% minder CO2 uitstoten in scope 1 en 2. De organisatie ligt nog steeds op koers om dat doel te halen: ten opzichte van 2016 is de CO2-uitstoot per medewerker met 56% gereduceerd. In 2021 bedroeg de impact per medewerker 2,94 ton, in 2022 was dat 2,7 ton (vergelijkbaar met 1,5 retourvlucht New York). Het afgelopen jaar lag de focus op het verbeteren van de datakwaliteit, waardoor het mogelijk is om een steeds realistischer beeld te geven van de CO2-footprint. 

Voor meer informatie over de footprint van 2022, zie hier de infographic voor scope 1 en 2 en scope 3 

Conclusion Cares infographic ketenemissies 2022
Conclusion Cares infographic CO2 footprint 2022

Meer weten over onze duurzaamheidsambities?

Lees ons duurzaamheidsverslag of neem contact met ons op via conclusion.cares@conclusion.nl.

Maaike Maranus - van de Vrande

Maaike Maranus - van de Vrande

Director Sustainability