Conclusion ontwikkelt waardevolle ‘CO2 mitigatie atlas’

Consortium presenteert Global Mitigation Potential Atlas tijdens de COP28-klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Dubai

Conclusion draagt met het kosteloos ontwikkelen van de Global Mitigation Potential Atlas bij aan internationale samenwerking op het gebied van klimaatbeleid. De tool laat zien dat samenwerking tussen landen kan leiden tot effectievere en efficiëntere CO2-reductie. Want uitstoot stopt natuurlijk niet bij landsgrenzen. Conclusion ondersteunt in de uitdaging om grote hoeveelheden data, beleidszaken, en mogelijkheden voor CO2-reductie zo te presenteren, dat beleidsmakers, overheden en andere stakeholders beter kunnen samenwerken en makkelijker actie kunnen nemen. De ATLAS werd 30 november door Michiel Schaeffer van Climate Analytics gedemonstreerd op COP28: dé klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Dubai. 

6 december 2023   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Conclusion ontwikkelt waardevolle ‘CO2 mitigatie atlas’

Kennisuitwisseling belangrijk voor het behalen van klimaatdoelen 

Voor alle landen geldt - om de gestelde doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen - moet er op meerdere onderwerpen grote vooruitgang geboekt worden. De afgelopen jaren zijn al veel succesverhalen van impactvol klimaatbeleid gepresenteerd die helpen om deze klimaatdoelstellingen te halen.  Zo verzamelen landen vaak al heel veel data over hun klimaatbeleid en de kosten en resultaten hiervan. Helaas worden al deze gegevens bijna niet uitgewisseld met andere landen, terwijl kennisdeling en samenwerking tussen landen juist kan leiden tot veel effectiever beleid bij het behalen van de klimaatdoelen. 

Over Climate Analytics

Climate Analytics is een non-profitorganisatie die baanbrekende wetenschappelijke analyses en ondersteuning om klimaatmaatregelen te versnellen biedt aan landen, om zo de opwarming te beperken tot minder dan 1,5°C. Hun werk geeft landen, gemeenschappen en mensen in de frontlinie van de klimaatcrisis meer handvatten om de klimaatcrisis aan te pakken. In een consortium van verschillende onderzoeksinstituten uit Singapore (A*STAR en het IESR), Indonesië (IES), en steun van zowel de Singaporese als Nederlandse overheid, klopten zij aan bij Conclusion met de grote ambitie om een platform te ontwikkelen waarop al deze data en succesverhalen kunnen worden gedeeld met andere landen. En waar een open dialoog mogelijk wordt gemaakt tussen landen, om de samenwerking op te zoeken én samen klimaatverandering te beperken.

Uitdaging: een prototype presenteren tijdens COP28 

Dat Michiel Schaeffer, de lead science advisor van Climate Analytics, Conclusion wist te vinden, was niet helemaal toevallig. CTO Lucas Jellema van Conclusion en Michiel Schaeffer waren studievrienden aan de Universiteit Twente. Na de eerste verkennende gesprekken is Lucas een team gaan samenstellen van Conclusion-bedrijven om de ambitie van Climate Analytics te verwezenlijken: het bouwen van een prototype van een webplatform dat samenwerking tussen landen stimuleert om CO2-uitstoot te verminderen. Dit prototype zou dan gepresenteerd moeten worden op COP28, met als doel om financiering te vinden bij landen, ontwikkelingsbanken en filantropische instellingen voor de verdere ontwikkeling van het project.  

Aanpak: 

Een groot doel, waar Conclusion een waardevolle rol in heeft gespeeld. Xavier Roosendaal, projectleider vanuit Conclusion Consulting: “Het bouwen van zo’n webplatform klinkt simpel, maar er komt veel meer bij kijken dan alleen de techniek. We merkten al snel dat we Climate Analytics konden helpen om scherper te krijgen wat zij wilden terugzien.”  

Om de vraag scherper te krijgen hebben specialisten van Conclusion Consulting en Bikkelhart (onderdeel van 4NG Conclusion) verkennende gesprekken gevoerd en een eerste schets opgeleverd. Rutger de Valk, de PMO vanuit Conclusion Consulting, merkte meteen op: “het hebben van concrete voorbeelden maakte de dialoog tussen ons en Climate Analytics veel beter.”  

De UX-designers van Bikkelhart (onderdeel van 4NG Conclusion) schetsten een duidelijk beeld van hoe het eindproduct eruit moest komen te zien. Dit gaf richting aan de verdere ontwikkeling. Realiserend dat het praten aan de hand van concrete voorbeelden veel waarde had, zijn er intensieve wekelijkse, soms zelfs dagelijkse, gesprekken gevoerd met Climate Analytics, om het product constant beter te maken.  

Quintin Yu, ontwikkelaar bij Arlanet (part of 4NG Conclusion) heeft een groot deel van de website gebouwd. Over het proces vertelt hij: “Soms was er gezonde discussie. Dan wilde Climate Analytics een feature écht hebben, maar besloten ze later dat ze toch wat anders wilden. Uiteindelijk helpt dat wel om het beste product neer te zetten.” 

Resultaat: 

Uiteindelijk zijn er vijf Conclusion-bedrijven aangehaakt bij het project: Conclusion Consulting, Bikkelhart (part of 4NG Conclusion), Arlanet (part of 4NG Conclusion), Conclusion Services, en Conclusion Xforce. Rutger de Valk van Conclusion Consulting: “Bij het samenwerken met verschillende partijen komt veel kijken, maar je voelt meteen de kracht van ons unieke ecosysteem. De combinatie van specialisten heeft geresulteerd in een fantastisch prototype, dat lovend is ontvangen op COP28. Dit project is een goed voorbeeld van de manier waarop Conclusion als ecosysteem wil samenwerken. We hopen dat de ATLAS landen stimuleert op dezelfde manier verbinding te zoeken.“ 

Vervolgtraject

Op 30 november is het prototype gepresenteerd op COP28, en er blijkt nu al ontzettend veel interesse in een vervolgtraject. Conclusion is trots op wat het met Climate Analytics heeft bereikt en kijkt uit naar de doorontwikkeling van de Atlas.  

Wil je meer informatie over dit project of participeren?

Neem dan contact op met onze CTO Lucas Jellema.

Lucas Jellema

Lucas Jellema

CTO