Groen leiderschap: de EHV'er maakt intrede op de werkvloer 

In Nederlandse organisaties lopen vaak wel één of meerdere bhv’ers, ofwel bedrijfshulpverleners, rond. Te herkennen aan de fluorescerende gele hesjes tijdens brandoefeningen. Het is de uitwerking van een verplichting om als bedrijf maatregelen te treffen op het gebied van interne veiligheid. Dat je dit idee van een aangewezen persoon die zich inzet voor collectief belang ook kunt doortrekken, blijkt uit het voorbeeld van Conclusion. Daar lopen niet alleen bhv’ers rond, maar sinds kort ook een heuse ehv’er. Oftewel: een energiehulpverlener.

10 oktober 2023   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Frank Schutrops | AMIS Conclusion

Energiebesparing is een van de focuspunten binnen het duurzaamheidsbeleid van Conclusion, dus dit initiatief vanuit dochterbedrijf AMIS Conclusion werd binnen het ecosysteem open ontvangen. Waarom het anno 2023 op werkvloeren nodig is om de aandacht op energiebesparing te vestigen en wat de functie precies inhoudt, vertelt ehv’er van het eerste uur en IoT solution architect bij AMIS Conclusion, Frank Schutrops.

Energiebesparing hoog op de agenda

Dat energiebesparing van groot belang is, staat als een paal boven water. Voor organisaties is het niet meer de vraag óf ze met dit thema aan de slag moeten, maar vooral op welke wijze. Dat dit zo’n groot belang heeft, heeft alles te maken met de impact op ons milieu. Fossiele brandstoffen zijn schaars; we zijn afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen, maar die voorraad raakt een keer op. Ook zorgt energiebesparing bijvoorbeeld voor minder CO2-uitstoot. “Omdat het zo’n belangrijk onderwerp is, zien wij het als een logische stap op hier iemand écht de focus op te laten leggen. Zo zorgen we dat de aandacht op het thema niet verslapt”, aldus Frank.

Energiebesparing thuis 

Frank kwam zelf een aantal maanden geleden op het idee. “Met de stijging van de energieprijzen vorig jaar, werd ik thuis bewuster van dingen die onnodig aan staan of kieren die eigenlijk gedicht moeten worden”, vertelt hij. “Vanuit het oogpunt van kostenbesparingen ben ik me daar toen in gaan verdiepen. Met diezelfde blik kwam ik vervolgens op kantoor, waar ik me realiseerde dat niemand daar de verantwoordelijkheid voelt of neemt om kieren te dichten of dingen uit te zetten. Zo ontstond het idee om een energiehulpverlener in het leven te roepen.” Dat Frank die taak zelf op zich heeft genomen, was geen onlogische keuze. “Ik zit in de energiewereld vanuit een klantproject en ik heb een technische achtergrond. Dat maakt dat je makkelijker kansen ziet om energie te besparen.”

Het ehv-takenpakket 

Anders dan het vastomlijnde takenpakket van een bhv’er, is dat van een ehv’er afhankelijk van wat nodig is om het energieverbruik op kantoor te beperken. Want dat is het doel van een ehv’er. Frank: “Zorgen dat je minder energie nodig hebt op kantoor, dat is het belangrijkste waar je als pandhuurder je best voor kunt doen.” Dat begint volgens Frank met een simpel rondje door het kantoor. “Net als thuis, heb ik op kantoor een rondje gemaakt om onze sluipverbruikers te zoeken. Zo bleek de boiler van de wastafel in de bezemkast al 25 jaar op te warmen terwijl niemand bij die wastafel kan. Daar kon direct de stekker uit. Hetzelfde gold voor toiletlampen die 24/7 aanbleven, omdat de aanwezigheidssensor uitstond. Een rondje door het kantoor helpt je om laaghangend fruit vast te stellen én direct weg te nemen.” 

En dan is het een kwestie van meten. “Het is belangrijk om in kaart te brengen wat de effecten zijn van de acties die je onderneemt. Wacht hier niet mee totdat de stroomafrekening komt, maar streef ernaar om hier direct inzicht in te krijgen. Koop gewoon voor vijfentwintig euro een sensor voor op de stroommeter. Hiermee zie je in grafieken hoeveel stroom er ‘s nachts – als er niemand aanwezig is – minder wordt verbruikt door die boiler uit te zetten of de lampen te vervangen door ledverlichting.”

De kartrekker

De meerwaarde van de ehv’er zit volgens Frank met name in het volgende: “Door iemand aan te wijzen, heb je één centraal punt die samenwerking in de organisatie op dit gebied stimuleert. De ehv’er weet niet alleen wat er nodig is om omstandigheden te verbeteren, maar kan onder collega’s gewenst energiegedrag stimuleren en inzetten op meer bewustzijn.” Maar de meerwaarde beperkt zich niet tot kantoor. “Je helpt als ehv’er jouw collega’s snappen hoe je energie bespaart, waarmee ze ook thuis aan de slag kunnen. Het thuiskantoor telt immers ook mee. Ik merk dat collega’s nu ook zelf met ideeën komen. Op die manier krijg je meer tractie voor het idee van energie besparen.”

Mitsen en maren

Natuurlijk zitten veel organisaties niet in de positie dat ze de enige huurder in een kantoorpand zijn. “Dan is het nog belangrijker om iemand op te laten staan die over bedrijven heen een initiatief opstart”, vertelt Frank. “Al is het maar een WhatsAppgroep om ideeën in te delen. Binnen één organisatie is eigenaarschap al lastig, laat staan met meerdere bedrijven. En vergeet niet, de ervaring leert dat niemand bezwaar heeft tegen dit soort energiebesparingsinitiatieven.”  

Wel is het zo dat niet elke pandeigenaar even ver is in duurzame ontwikkeling. In dat geval adviseert Frank om duidelijk te maken wat energiebesparingen opleveren. “Er kan een investering mee gemoeid gaan, waardoor het voor degene die deze kosten gaat dragen, meestal de pandeigenaar, duidelijk moet zijn wat het resultaat ervan is. Daarnaast kun je veel zelf doen, meer dan je denkt.  Vervang bijvoorbeeld op eigen initiatief de lampen in het kantoor. Laat je in ieder geval niet te snel uit het veld slaan als je pandeigenaar niet direct enthousiast is. Uiteindelijk zijn energiebesparingen ook in zijn of haar voordeel.”  

Bij Conclusion heeft de aanstelling van Frank er dan ook voor gezorgd dat er nieuwe zonnepanelen op de daken komen. “Ondanks dat het niet ons pand is, hebben we er wel voor gezorgd dat er tweehonderd zonnepanelen op het dak komen te liggen. Zolang je het niet vraagt, dan gebeurt er sowieso niks.”

Aandacht voor energiemanagement 

Als ehv’er raadt Frank het andere organisaties zeker aan om zijn voorbeeld te volgen. “De tijd is gekomen dat energiemanagement meer aandacht mag – en eigenlijk zelfs moet – krijgen op de werkvloer. Zelfs al zou je jouw grootste energieverslinders alleen maar uitzetten of anders instellen vanwege kostenbesparingen, dan is dat al een goede stap. Maar geef in ieder geval iemand binnen de organisatie de verantwoordelijkheid om dat laaghangend fruit te plukken. Dan zul je zien dat een kleine investering uiteindelijk mooie dingen gaat opleveren.”

Conclusion Cares

Conclusion Cares

Conclusion geeft met het Cares-programma richting aan de manier waarop we duurzaam ondernemen: in onze bedrijfsvoering, dienstverlening en samenwerkingen. Zo werken we aan maatschappelijke welvaart en een duurzame toekomst voor onze kinderen.