Conclusion Cares

De toekomst is duurzaam en digitaal. Wij nemen verantwoordelijkheid om de transitie naar een duurzame toekomst te versnellen. Duurzaamheid is van iedereen, dus ook van jou. Daarom is onze missie op duurzaam ondernemen: let’s bring IT and sustainability in symbiosis.

Conclusion Cares

Onze visie op duurzaam ondernemen

Conclusion ziet een toekomst waarin IT een duurzaam bestaan van mens en omgeving ondersteunt én een belangrijke rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door focus te leggen op de relatie tussen IT en duurzaamheid, versterken we betrokkenheid bij onze medewerkers, klanten en partners. Zo versnellen we de transitie. Hierbij nemen we ook onze verantwoordelijkheid voor de nadelige impact van IT op de wereld, en maken IT-gerelateerde ethische kwesties bespreekbaar.

Het Conclusion-ecosysteem zet proactief en ondernemend diensten, kennis en innovatiekracht in om klanten verantwoorde keuzes te laten maken én ondersteunt bij het realiseren van toekomstvisies en duurzaamheidsdoelen. Dit doen we met een datagedreven aanpak, concrete en duurzame IT-oplossingen en transparantie.

   

Niemand kan de kansen en uitdagingen van de duurzame en digitale wereld alleen benutten en oplossen. Samenwerken met partners vanuit een collectieve visie is dé sleutel tot het duurzamer, gelijkwaardiger en diverser maken van onze leefomgeving. In onze dienstverlening brengen we de dualiteit van de oplossende en belastende kanten van de digitale wereld in balans. Dit positioneert ons goed om een verbindende en faciliterende rol te spelen in duurzame samenwerkingsverbanden. Een rol die we graag pakken.
 
Zo ondersteunen we de maatschappij in de reis naar een duurzame toekomst.
 
Wil je doorpraten over de samenhang tussen IT en duurzaamheid? Plan dan een afspraak in met Maaike, onze director sustainability.

sustainable development goals

Focus op sustainable development goals

Conclusion heeft zijn duurzaamheidsstrategie gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We hebben voor vier SDG’s strategische meerjarenambities geschreven. Deze vormen de basis van onze duurzaamheidsaanpak. Twee SDG’s beschrijven de manier waarop we (samen)werken. Lees hieronder hoe we dit in de praktijk brengen.

Onze diensten

Conclusion impact forest

Wat we zelf doen

Conclusion heeft drie SDG's geadopteerd voor de interne duurzaamheidsaanpak. Daarmee zetten we grote stappen. Een betere wereld begint immers bij jezelf.

Conclusion | duurzaamheidsverslag 2023

Duurzaamheidsverslag 2023

Duurzaam ondernemen zit in onze genen. Dat zeggen we al jaren, ieder jaar met meer overtuiging en onderbouwing. De manier waarop we hier invulling aan geven heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. In ons tweede duurzaamheidsverslag beschrijven we onze missie en visie, strategie, aanpak en resultaten.

SDG's ecosysteem

Duurzaam ecosysteem

De ruim 25 expertbedrijven in ons ecosyteem hebben een eigen cultuur en focus op klanten en markten. Daarom hebben ze in aanvulling op de duurzaamheidsaanpak van Conclusion ook hun eigen specifieke duurzaamheidsbeleid. Die aansluit op hun diensten en bedrijfsvoering. Dit beleid is ook gekoppeld aan de SDG's. Zo spreken we allemaal dezelfde taal.

Conclusion Cares | Duurzame economie

Feiten en cijfers

Onze duurzaamheidsaanpak verwoord in cijfers, resultaten, afspraken en verantwoording. Conclusion volgt alle toepasselijke nationale en regionale wet- en regelgevingen.

Grote maatschappelijke vraagstukken samen oplossen: building sustainable ecosystems

Maaike Maranus - van de Vrande

Maaike Maranus - van de Vrande

Director Sustainability
mvdvrande@conclusion.nl