Conclusion impact bos

Dit bos is op 25 februari 2022 aangeplant door Conclusion. In nauwe samenwerking met Trees for All en Brabants Landschap. Het Conclusion ecosyteem functioneert, net als dit bos, als een levendig ecosysteem. Ieder bedrijf heeft een uniek specialisme op het gebied van IT-dienstverlening en business transformatie. Met trots hebben wij ons verbonden aan dit unieke ecosysteem, de ZeeZuiper.

Conclusion impact bos

Ons voornaamste milieu aspect is Co2 emissie. 80% van de Co2-uitstoot van Conclusion heeft te maken met mobiliteit. Niet voor niets hebben we ons ten doel gesteld om in 2025 met onze bedrijfsvoertuigen Co2 neutraal te rijden. Maar dat duurt nog even, en we willen nú al impact realiseren!

Conclusion impact bos

Nieuw ecosysteem van acht hectare

Het bos wordt gepland op een perceel landbouwgrond van 8 hectare, aansluitend op bestaande natuur- en bosgebieden. Op de 5,5 ha worden circa 29.000 bomen geplant, 12 soorten (waaronder linde, haagbeuk, sporkehout, taxus, zoete kers en zomereik). De boomvormende soorten worden in de kern van het nieuwe bos aangeplant, de lager blijvende boom- en struiksoorten in de randen. Daarmee ontstaat een waardevolle overgang van opgaand bos naar een brede boszoom en uiteindelijk kruiden- en faunarijke akker en - grasland. Juist deze brede overgang is voor veel planten en dieren interessant en geeft dus een hoge biodiversiteit. Op de overige 2,5 ha wordt een kruiden- en faunarijke akker aangelegd, een kruidenrijk grasland en wat poelen. Het gehele gebied is belangrijk voor uiterst kwetsbare diersoorten als Blauwborst, Zwarte specht en vinpootsalamader.

Er is nog een grote, urgente opgave voor meer bos in Nederland. Deze samenwerking levert hier een substantiële bijdrage aan.

Frans van Zijderveld - programmamanager bos Nederland Trees for All

Manier van impact maken die bij ons past

Met de langdurige samenwerking met Trees for All realiseren wij  wezenlijke maatschappelijke impact. Het project gaat veel verder dan de compensatie van CO2-emissies door de eenmalige aanplanten van bomen.

 • Een multidisciplinair project
  Een duurzame oplossing met zoveel mogelijk impact. Wat bijdraagt aan biodiversiteit, herbebossen van landbouwgrond, voedsel dragende bomen etc.

 • Dichtbij
  Impact maken in Nederland, dus compenseren waar wij gebruiken.

 • Niet alleen investeerder zijn
  We willen zelf bijdragen met handen (arbeid) en hoofd (innovatie). En een lange termijn samenwerking aangaan.

 • Business Done Differently
  Snel en makkelijk door éénmalige investering past minder goed bij hoe wij werken. Wij kiezen voor lange termijn, samen, duurzame relaties, niet de makkelijkste maar beste weg.

 • Conclusion ecosysteem bouwt een ecosysteem

Download

Certificaat Trees for All 29.000 bomen
Conclusion bos

Conclusion Impact Bos bezoeken

Het gehele perceel gaat onderdeel uitmaken van het landgoed Zoomland. Dit is een openbaar natuurgebied met onder andere gemengd loof- en naaldbos, oude haag- en struweelstructuren en moeras. Omdat het aangrenzende moeras de Zeezuiper aan verdroging lijdt, wordt een bos met strooiselrijke soorten aangeplant. Ook wordt de cultuurhistorische beleving versterkt. Zo wordt er in een later stadium een oude laan teruggebracht welke een wandelroute gaat markeren. Deze laan verwijst naar de rijke landgoedhistorie van het gebied.

De locatie ligt op loopafstand van de stad Bergen op Zoom, maar er is ook parkeergelegenheid aanwezig. Klik hier voor een routebeschrijving.

Trees For All

In 2022 zijn wij een langdurige samenwerking met Trees for All aangegaan. Onze  samenwerking begon in februari met de aanplant van 29.000 bomen in natuurgebied de Zeezuiper t.b.v. het Conclusion Impact Bos. 
De komende vijf jaar blijven wij betrokken bij activiteiten rondom de Zeezuiper, nieuwe donatieprojecten in Nederland, bieden wij boomdonaties naar aanleiding van gelegenheden en zetten wij onze expertise in om Trees for All te ondersteunen in het behalen van hun doelstellingen. Lees hier verder.

Ga naar

Conclusion Cares

Grote maatschappelijke vraagstukken samen oplossen: building sustainable ecosystems

Laat mij contact met je opnemen

Maaike Maranus - van de Vrande

Maaike Maranus - van de Vrande

Director Sustainability