• Thema's

  Waar we je mee ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Met welke expertises en bedrijven we grote en kleine vraagstukken oplossen

 • Meer over in welke markten en sectoren we voor onze klanten opereren

 • Over Conclusion, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws en artikelen uit ons ecosysteem

MVO Ambitie Klimaatactie en Milieu Management

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten.

Iedereen is verantwoordelijk, iedereen kan helpen. Ieder individu. Ieder bedrijf. Conclusion neemt deze verantwoordelijkheid al jaren heel serieus en wil haar impact op het milieu zo effectief mogelijk beheersen en waar mogelijk de negatieve effecten verkleinen. Conclusion pakt de milieueffecten gerelateerd aan de dienstverlening gericht aan. Hoe? Dat vertellen we in ons milieubeleid:

Milieubeleid

Conclusion is als IT-partner voor digitale transformatie en IT services actief in het hart van de maatschappij; de veelal Nederlandse klanten van Conclusion hebben met hun maatschappijkritische diensten grote impact op de Nederlandse samenleving.

De milieueffecten als gevolg van deze dienstverlening en bedrijfsvoering van Conclusion zijn voornamelijk gerelateerd aan brandstofverbruik als gevolg van mobiliteit en energieverbruik als gevolg van huisvesting en dataopslag.

Milieudoelstellingen

Impact op het milieu verkleinen vertaalt zich voor Conclusion vrijwel één op één naar het reduceren van CO2 emissies. Sinds 2010 houdt Conclusion haar CO2 emissies nauwlettend in de gaten in haar milieumanagementsysteem (ISO14001 gecertificeerd en conform de SKAO CO2 Prestatieladder niveau 5). We hebben een goed beeld van onze emissie stromen en wat voor effect de door ons ingezette reductiemaatregelen hebben.

Conclusion hanteert voor de periode 2020-2022 een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf en de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn. 

De kwantitatieve reductiedoelstelling is relatief geformuleerd op bedrijfsniveau voor de scope 1 en 2 emissies afzonderlijk, en heeft:

 • betrekking op de meest materiële emissies;
 • betrekking op de totale projectenportefeuille.

Reductiedoelstellingen

De reductiedoelstellingen zien er als volgt uit:

 • Reductiedoelstelling Scope 1

Doelstelling: 14% CO2 reductie in 2022 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal fte’s.

 • Reductiedoelstelling Scope 2

Doelstelling: 5% CO2 reductie in 2022 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal fte’s.

 • Reductiedoelstelling Scope 1&2

Doelstelling: 12,5% CO2 reductie in 2022 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal fte’s.

 • Alternatieve brandstoffen

In 2022 groeit het aandeel KwH t.o.v. het totale brandstofverbruik van het holding wagenpark met 50% t.o.v. 2020. 

Doelstellingen periode 2022-2025

Conclusion wil in 2025 ten opzichte van 2016 60% minder CO2 uitstoten. Voor de volledige doelstellingen verwijzen wij naar het Co2 beleid/emissie inventaris 2021.

Beleid en actie/reductieplannen

Mens en milieu

We hebben de afgelopen periode aangegrepen om ‘werken bij Conclusion’ opnieuw vorm te geven. Met de corona pandemie als katalysator, is het onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu die maakt dat we doorpakken. Wat het op hoofdlijnen betekent, vertellen we in onderstaande animatie.

In our work

Ook in onze projecten vinden we het belangrijk om bij te dragen aan het milieu. Zo hebben we Eneco geholpen in de overstap naar de cloud om zo de transitie naar duurzame energie te versnellen. Door de migratie naar de cloud heeft Eneco een sprong voorwaarts gemaakt ten opzichte van de beperkte flexibiliteit van de vroegere lokale infrastructuur. Daardoor kan zij concurrerend blijven en productiever zijn en is er meer ruimte om te focussen op duurzaamheid en innovaties. Ook is het IT-team nu in staat om snel pilotprojecten te ontwikkelen en een ‘proof of concept’ te presenteren aan zakelijke klanten. Kortom: Eneco kan technologie nu gebruiken als drijvende kracht voor al haar zakelijke activiteiten.

Nieuws

Conclusion ontvangt niveau 5-certificaat van de CO2-Prestatieladder

Meer over Conclusion Cares

Conclusion CaresGoede Gezondheid en WelzijnIndustrie, Informatie en InfrastructuurRapporten en certificaten

Naast aandacht voor bits en bytes, doen we ook graag iets terug. Benieuwd?

Maaike Maranus - van de Vrande

Directiesecretaris Conclusion | Manager business services
mvdvrande@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
 • Thema's
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security