Apotheek & medicatie

Furore is van mening dat domeinkennis van groot belang is bij medicatie en houdt haar kennis actief op peil door kennisdeling en uiteenlopende opdrachten.

Apotheek en medicatie ZorgICT

Het medicatieproces is verweven in heel veel aspecten en processen in de zorg. Het is dan ook een inrichting in het EPD waar veel aan verandert. Furore heeft ruime ervaring met zowel de mogelijkheden vanuit het EPD als met de processen op de werkvloer. De laatste jaren hebben we een breed scala aan projecten ondersteund zoals closed-loop toedieningen met behulp van barcodering, vooraankondiging elektronisch voorschrijven en de GDS-aanlevering (PillPick-robot) en de optimalisatie van logistieke stromingen vanuit de apotheek.

Bij Furore vinden we het belangrijk dat we de inhoudelijke kennis van de apotheek en medicatie up to date te houden. Dit doen we door regelmatig kennisdelingssessies te organiseren, waarbij zowel collega’s met HiX- als Epic-kennis deelnemen. Het is leuk om te merken hoeveel we van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld over closed-loop toedieningen met behulp van barcodering, nieuwe wetgeving (FMD) en Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s).

Hieronder een greep uit onze actuele expertise en ervaring op het vlak van apotheek en medicatie:

Specifieke vraag

In elk ziekenhuis spelen andere, voor dat ziekenhuis unieke, vraagstukken. Met onze veelzijdigheid aan kennis, inclusief proceskennis van meerdere ziekenhuizen, kunnen we samen op zoek gaan naar een verduidelijking van de vraag. Op deze manier kunnen we een passend vervolgtraject in gang zetten. 

Ondersteuning beheer en implementaties

Naast onze rijke ervaring met implementaties bieden wij ook beheer ondersteuning, zoals vervanging zwangerschapsverlof, het tijdelijk leveren van extra beheer capaciteit en on-the-job training.

MFB’s/Clinical rules

Patiëntveiligheid staat bij ieder ziekenhuis hoog in het vaandel. Wij zorgen voor een sluitend proces rondom de inrichting van medicatiewaarschuwingen, het beschikbaar stellen van medicatiebewakingsrapporten, clinical rules, maar ook beslissingsondersteuning bij het voorschrijven van medicatie.

Voorraadbeheer en logistiek

Een goede voorraadadministratie is essentieel voor de inkoop en verstrekking van medicatie. Hiernaast heeft Furore ervaring met de GDS aanlevering (PillPick-robot) en de optimalisatie van logistieke stromingen vanuit de apotheek. Denk aan het gebruik van scanfunctionaliteiten en het optimaal gebruiken van instellingen binnen het EPD.

Vooraankondiging elektronisch voorschrijven

“Iedere zorginstelling kan medicatie voorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept”, was één van de doelen in het VIPP-versnellingsprogramma. Verschillende ziekenhuizen zijn hier al mee aan de slag gegaan. Ook de UMC’s volgen dit voorbeeld. Wij hebben kennis van de verschillende mogelijkheden en onderzoeken graag samen de uitdagingen die hierbij komen kijken.

Furore heeft echt verstand van zaken: van zowel het systeem als de apotheek. Daarnaast is het fijn dat Furore regelmatig met andere ziekenhuizen werkt aan de optimalisatie van de apotheekmodules. Van die kennis profiteren wij.

Thijs Oude Munnink, Apotheker UMCG.
VTGM / Cytostatica

Eenduidig voorschrijven (zowel in een klinische als poliklinische setting) zorgt voor een veilig proces. Furore heeft ervaring met het inrichten van medicatie, waaronder complexe voorschriften zoals chemotherapie, studies, TPV, PCA etc. Hiernaast heeft Furore expertise in huis over het bereidingsproces (zowel in een EPD als in externe systemen) en over medicatietoediening in de thuissituatie.

Politheek

Het proces in de poliklinische apotheek is anders dan in de ziekenhuisapotheek. Furore heeft kennis van dit proces en ervaring met de implementatie van modules die specifiek zijn ontwikkeld voor dit proces, die zowel in de poliklinische apotheek als in de instellingsapotheek ingezet kunnen worden.

Barcode scanning

Het optimaal gebruik maken van barcodes op medicatie draagt bij aan medicatieveiligheid en zorgt voor closed-loop toedieningen. Furore heeft veel ervaring met de inrichting van barcodescanning en bijbehorende werkprocessen in verschillende ziekenhuizen. We zijn bekend met de mogelijkheden en uitdagingen van de systemen en denken graag mee over passende oplossingen.

Falsified Medicines Directive (FMD)

Met de huidige wet -en regelgeving omtrent FMD is uw organisatie verplicht om alle inkomende medicatie te controleren om vervalsing tegen te gaan. Wij zijn op de hoogte van de verschillende opties en mogelijkheden voor het inrichten van het FMD-proces binnen de wettelijke kaders.     
        

Koppelingen

Binnen de apotheek wordt vaak gewerkt met koppelingen naar externe systemen, zoals bijvoorbeeld een extern bereidingssysteem voor chemotherapie. Furore ondersteunt in het inrichten van deze koppelingen. Hiermee worden overschrijffouten voorkomen en het werkproces versneld en versimpeld. Ook hebben wij ervaring met de koppeling naar LSP voor het verzenden van een vooraankondiging.

Doorontwikkeling,  optimalisatie en review ontwikkeling

Wij hebben brede kennis van medicatieprocessen en zijn daardoor altijd inzetbaar op een project voor doorontwikkeling of optimalisatie. Natuurlijk zijn wij ook beschikbaar voor vervanging van een (tijdelijk) afwezige collega of om applicatiespecialisten die tijdelijk een ander project uitvoeren te vervangen.

Workshops

De modules van Apotheek, Medicatie en Logistiek zijn complex. Veel is mogelijk en niet altijd werkt het zoals je zou verwachten of heeft bepaalde inrichting consequenties die je van tevoren niet had voorzien. Ook zijn er vaak meerdere mogelijkheden om de logistieke processen in te richten; denk aan beheer op de houdbaarheidsdatum of het bestellen van 90 miljoennummers. Daardoor worstelen beheerders vaak met het goed beheren hiervan. Een basis- of geavanceerde workshop, of training-on-the-job kan hierin een grote bijdrage leveren.

Nieuws & cases

Annelotte van Furore bij de poliklinische apotheen van Bravis

HiX-implementaties

Implementatieconsultant Annelotte over Bravis

Lees meer over onze andere ChipSoft-expertises

Implementatie, Go-live & OptimalisatieAutorisaties WorkshopsOndersteuning be­heer­or­ga­ni­sa­tie

Aan de slag met apotheek & medicatie?

Neem contact op

Furore collega Floris Lamers

Floris Lamers

info@furore.com