Waar we jou bij kunnen helpen

Onze dienstverlening

Furore expert in Zorg ICT

Elke organisatie is anders. Daarom gaan we grondig te werk. We analyseren informatieprocessen bij de klant. En houden rekening met de politieke achtergronden van onze klanten.

Wat we doen

We ontwikkelen of verbeteren de applicatie of helpen met de implementatie van een informatiesysteem. Daarbij opereren we volledig onafhankelijk. Furore Conclusion is namelijk aan geen enkele leverancier verbonden. In al onze projecten komt onze jarenlange ervaring in de sector waarin opdrachtgevers opereren zeer van pas. Veel van onze medewerkers komen uit de praktijk.

Onze expertises

  • Wij zijn onafhankelijk met ruime ervaring, gedetailleerde kennis van HiX en aanverwante systemen, inclusief de ziekenhuisorganisatie, zorgprocessen en de werkwijze van ChipSoft.

  • Furore begeleidt sinds 2012 ziekenhuizen (in binnen- en buitenland) met de voorbereiding op en implementatie van het Epic EPD.

  • Furore biedt ondersteuning bij het functioneel applicatiebeheer van xCare.

  • Furore is gespecialiseerd in dataverzameling, -uitwisseling en -toepassing voor de zorg.

  • Furore ontwerpt, ontwikkelt en beheert maatwerkapplicaties en integratie-oplossingen voor de zorg- en wetenschapssector.

  • In onze workshops delen we naast theoretische kennis ook praktijkervaringen met sprekende voorbeelden. Zo leer de toepassing in de praktijk kennen!

Furore Conclusion collega's Myra en Sophie
Cure

De vraag naar zorg groeit. Dit vereist meer aandacht voor preventie, het verhogen van de zorgkwaliteit en efficiënte inrichting van het zorglandschap. Adequate informatievoorziening levert hieraan een belangrijke bijdrage. Goede uitwisseling is essentieel. Het kabinet stuurt aan op herverdeling van de zorg. Door niet alle zorg overal aan te bieden, verwacht de overheid kwalitatief betere zorg met hogere volumes te kunnen leveren.

Voor de patiënt betekent dit dat hij niet voor alle diensten in dezelfde zorginstelling terecht kan. Behandelingen vinden plaats binnen een zorgnetwerk. Een goede uitwisseling van patiëntgegevens tussen instellingen en afstemming over een gemeenschappelijk medisch beleid zijn hiervoor essentieel.

Furore Software Engineering workshopdag zomer 2023
ICT vormt belangrijk fundament

De vraag is of bovenstaande maatregelen genoeg zijn om de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg nu en in de (verre) toekomst veilig te stellen. Furore Conclusion denkt van niet. ‘Wegregelen’ van de zorg uit Den Haag leidt niet automatisch tot betere en/of goedkopere zorg.

ICT kan een grote bijdrage leveren aan de ondersteuning van partijen die verantwoordelijk zijn voor zorgverlening, -verzekeringen of regelgeving. ICT vormt een belangrijk fundament voor het delen en vergroten van kennis en het faciliteren van zorgpartijen.

Datateam volgt workshop klinisch redeneren
Strenge voorwaarden

Zorginstellingen die hun dienstverlening willen blijven uitvoeren, moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld kwaliteitsmonitoring en transparant publiceren over de resultaten. Ook continue verbetering is een voorwaarde, onder andere door het bijstellen van de protocollen voor kwalitatieve zorg.

Onze cases

MST Medisch Spectrum Twente sfeerbeeld Furore.

Interactieve HiX-workshops in Medisch Spectrum Twente ‘Het maakt ons werk makkelijker.’

Benieuwd wat Furore Conclusion voor jou kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op!

Furore Antonian Amsterdam

Furore Conclusion

+31 (0)20 346 71 71