VIPP

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional stimuleert goede en tijdige informatie-uitwisseling tussen patiënten en zorginstellingen en is nodig om goede en veilige zorg te kunnen leveren. 

VIPP infographic Furore thumbnail lichtgrijs

Gegevensuitwisseling vraagt om kennis van standaarden en bronregistratie. Furore helpt bij het behalen van VIPP doelstellingen.

Jarenlange ervaring met gegevensuitwisseling

Het VIPP 5 programma richt zich op de gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen zorginstellingen onderling. Furore heeft diepgaande kennis over de informatiestandaarden, de bronregistratie in verschillende epd's, afsprakenstelsels zoals medmij en (pgo)leveranciers. Met deze kennis ondersteunen wij zorginstellingen bij het behalen van de VIPP doelstellingen.

Icon 1

Registratie

Registratie in EPD's is niet altijd optimaal en uniform. Met onze expertise op het vlak van zib's helpen we om gegevens gestandaardiseerd en eenduidig in het EPD te registreren, zodat handmatig overtypen voor kwaliteitsregistraties overbodig wordt.

Icon 8

Maatwerk

Elk ziekenhuis is anders en elk EPD is verschillend ingericht. Hoewel standaardisatie voor kwaliteitsregistraties erg wenselijk is, zijn er situaties waarin maatwerk noodzakelijk is. Ook hierin bieden we advies en ondersteuning.

Icon 2

Ontsluiting

Furore Conclusion doorgrondt de verschillende EPD's tot op veldniveau. Zowel aan de voorkant als in de database. We helpen je de data te ontsluiten, bijvoorbeeld met slimme query’s om de gegevens voor kwaliteitsregistraties uit de database op te halen.

Hulp nodig bij VIPP 5?

Furore infographic VIPP

Help, wat moet ik voor VIPP 5 allemaal doen?

In onze infographic zetten we overzichtelijk alle modules uiteen.

Dit kan Furore voor je doen:

Mappen van maatwerk bronregistratie naar zibs
Optimaliseren van EPD-inrichting
Modelleren en valideren van FHIR profielen
Maken van FHIR voorbeelden
Schrijven van de FHIR Implementation Guide (IG)
Maken van FHIR vertalingen in XSLT
Schrijven en testen van testscripts
Ondersteunen van leveranciers bij de implementatie van de FHIR informatiestandaard
Correct inrichten van autorisaties
Interne reviews & open consultaties organiseren
Opleiden van interne datamodelleurs

Uitgelicht nieuws

Nieuws

VIPP 5 in gewonemensentaal (2): met deze aanpak krijg je ook de zorgverlener mee

Telefoon en stethoscoop

Meer VIPP-nieuws

Nieuws
Furore ondersteunt ziekenhuizen bij VIPP5 VIPP gegevensuitwisseling

VIPP 5 in gewonemensentaal: het nut en de noodzaak van gestructureerd registreren (+ 3 concrete tips)

Q&A

EPD naar FHIR-profiel

Als data modelleur bepalen we welke datavelden horen bij welke elementen van de zibs. Dit mappen we vervolgens naar de FHIR-profielen die Nictiz per BgZ item heeft opgesteld. Hiervoor maken we de vertaalslag tussen het functionele ontwerp van de zib naar de technische uitwerking van het FHIR-profiel. Per zib verschilt het hoe goed een de informatie uit het EPD naar het FHIR-profiel te mappen is. Voor sommige zibs is dit eenvoudig en komt de data uit één module, zoals bijvoorbeeld voor de zib Patiënt. Voor andere zibs is het lastiger, en moet de data uit meerdere modules worden gehaald en met elkaar worden gecombineerd. Ook moet er vaak business logica worden toegevoegd om de juiste data te verkrijgen. Zo combineren we de data uit meerdere modules om alle contactmomenten die vallen onder de zib Contact te ontsluiten, en gebruiken we business logica om het juiste ContactType te bepalen. Daarnaast wordt er in het EPD veel gebruik gemaakt van keuzelijsten. Deze verschillen vaak van de waardelijsten die de zib voorschrijft. Hiervoor maken we mappingen, die de keuzelijstitems koppelen aan de juiste waarde in de waardelijst. Het modelleren van brondata uit de EPDs zorgt ervoor dat de data verrijkt en geconformeerd wordt naar de BgZ standaard.

Gegevensuitwisseling

Om patiëntgegevens tussen zorginstellingen uit te wisselen is het belangrijk dat iedereen dezelfde "taal" spreekt. Als het tabaksgebruik bij de ene instelling wordt vastgelegd in een bepaald veld, en bij een andere zorginstelling op een hele andere manier: op het moment dat deze gegevens uitgewisseld moeten worden, is het belangrijk om te weten dat we te maken hebben met dezelfde gegevens. Hiervoor zijn internationale terminologiestandaarden ontwikkeld, waaraan de brondata in het systeem van een zorginstelling moet worden gekoppeld. Voor deze zogenoemde mapping hebben wij bij Furore verschillende experts in huis die uw instelling hierbij kunnen ondersteunen. Van gemapte data die wordt ontvangen en verzonden is vervolgens precies bekend wat dit representeert. Het is hiervoor ook noodzakelijk dat het vastleggen van de gegevens zelf is geoptimaliseerd. Het systeem moet zo ingericht zijn dit eenduidig plaatsvindt, en op een manier zodat deze gemapt kan worden. Vrije tekst is bijvoorbeeld hiervoor niet geschikt. Om dit te realiseren moeten we dus soms ook aanpassingen in de inrichting van het systeem doen, zodat dat daarop aansluit. Door eindgebruikers hierbij te betrekken en hun werkproces te begrijpen, zorgen we ervoor dat deze inrichting juist hun werkproces ondersteunt, en dat ze zo weinig mogelijk registratielast ondervinden.

Onze klanten

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
D&A medical group | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
umc-utrecht-logo
Logo Stichting HIV Monitoring
NTS logo
Logo Amsterdam UMC
D&A medical group | Nictiz

Meer weten over VIPP?

Neem contact op!

Furore collega Bas Wencker

Bas Wencker

Lead datadienstverlening
b.wencker@furore.com