VIPP 5: meer dan een ict-programma

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is na VIPP 1 en 2 toe aan een nieuw fase: VIPP 5, waarin het aantoonbaar hergebruik van patiëntdata binnen de ziekenhuizen centraal staat. En dat gaat verder dan de ict-afdeling.

1 mei 2020   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

Traptreden

Met VIPP 2 hebben ziekenhuizen stappen gezet in het aanleveren van de patiëntgegevens op een afgesproken, gestructureerde manier. Hierdoor werd het voor patiënten mogelijk om hun data te combineren in een PGO als zij onder behandeling waren in verschillende ziekenhuizen. Het bleef echter bij eenrichtingsverkeer. Tot VIPP 5…

VIPP5: focus op gebruik in de praktijk

Voortbouwend op de data-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional in VIPP 1 en 2 ligt de focus van VIPP 5 op het uitwisselen van medische gegevens tussen zorginstellingen onderling en met een PGO. Dat maakt het mogelijk om data eenmalig vast te leggen voor meervoudig gebruik. Als extra criterium voor het ontvangen van de subsidie moeten zorginstellingen tijdens een audit kunnen aantonen dat hun medewerkers daadwerkelijk gegevens kunnen overnemen en hergebruiken. Hierbij wordt gekeken naar hergebruik zonder overtypen! Ook wordt gecontroleerd of alle medewerkers zijn geschoold in het gebruik van de zorginformatiebouwstenen (zibs). Het is dus zaak om organisatiebreed aandacht te krijgen voor de uitwisseling van patiëntgegevens.

VIPP5 op een rij

VIPP5 bestaat uit 3 verschillende modules, waarvan module 2 optioneel is. 

Module 1: Ter beschikking stellen van de BgZ naar een PGO, conform MedMij-afsprakenstelsel. 
De deadlines zijn 31 mei 2021 (versneld) en 30 september 2022. 

Module 2: Keuze uit 2 van de 3 onderdelen:

 • Vragenlijsten ter beschikking stellen;
 • Gegevens van eHealth-toepassingen ter beschikking stellen;
 • Vanuit de PGO een wijzigingsverzoek kunnen ontvangen. 

De deadline is 30 juni 2023.

Module 3: Uitwisselen van de BgZ naar een andere instelling:

 • Hergebruik van gegevens zonder overtypen in het patiëntdossier;
 • Uitwisseling van relevante correspondentie.

De deadline is 30 juni 2023.

Inschrijven voor VIPP 5 kon oorspronkelijk tot 30 april 2020. Vanwege de coronacrisis is deze deadline echter uitgesteld tot 31 oktober 2020. Op aanvragen die uiterlijk 30 april 2020 zijn ingediend, wordt binnen 13 weken beschikt. Aanvragen die tussen 1 mei en 31 oktober 2020 worden ingediend ontvangen uiterlijk 13 weken na 31 oktober 2020 een beschikking.

Voor elke module is een subsidiebedrag beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Furore en VIPP: Geen geheimen voor elkaar

Tijdens de voorgaande fases begeleidde Furore meerdere ziekenhuizen bij het realiseren van hun VIPP-doelstellingen. Daarnaast hebben we door onze samenwerking met Nictiz veel kennis over de inrichting en uitwisseling van zorginformatiebouwstenen. Furore begrijpt vanuit haar domeinkennis als geen ander hoe registratie aan de bron succesvol kan worden toegepast, hoe deze data technisch opgeslagen moeten worden om hergebruik voor meerdere doeleinden te faciliteren én hoe uitwisseling met moderne standaarden als HL7 FHIR gerealiseerd kan worden. Die ervaringen en natuurlijk onze ict-expertise binnen de medische omgeving nemen we mee als uw organisatie onze hulp vraagt bij de implementatie van de VIPP5-doelstellingen. 

Wij helpen graag met...

Advies, zoals:

 • Een impactanalyse voor het starten met VIPP 5 in uw organisatie;
 • Advies over het organisatiebreed organiseren van de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg;
 • Begeleiden van het VIPP-subsidietraject: aantonen van de voortgang en voorbereiding op de audit.

ICT-ontwikkeling, zoals:

 • Verwerken van VIPP5 in de mapping van een HiX-database, zowel met als zonder standaard content;
 • Opzetten van een compliant server voor de nieuw-gevraagde zorginformatiebouwstenen;
 • Inrichting van een dataplatform waarmee aan de bron geregistreerde gegevens beschikbaar worden gemaakt voor hergebruik en uitwisseling;
 • Uitwisseling van zorginformatiebouwstenen binnen en buiten de muren van het ziekenhuis met behulp van HL7 FHIR;
 • Implementatie van PGO-koppelingen.
VIPP5

Meer informatie over VIPP 5?

Neem contact op!

Furore collega Bas Wencker

Bas Wencker

Lead datadienstverlening
b.wencker@furore.com