VIPP 5 in gewonemensentaal (2): met deze aanpak krijg je ook de zorgverlener mee

De gemiddelde Nederlander begint waarschijnlijk over very important persons als je ‘VIPP 5’ zegt, maar roep je het op de IT-afdeling van een zorginstelling, dan krijg je een heel andere reactie. Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional is in de zorg een hot item, maar buiten de IT-afdeling weet niet iedereen hoe de vork in de steel zit. Genoeg reden voor een artikelenreeks over het hoe en waarom van VIPP 5, met tal van praktische tips. In dit tweede stuk leggen we uit hoe je draagvlak creëert bij zorgverleners.

6 juli 2021   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

Telefoon en stethoscoop
Geen ICT-feestje 

VIPP 1 en VIPP 2 waren ICT georiënteerd. De focus lag op het technische aspect, waardoor zorgverleners er maar minimaal bij betrokken waren. In VIPP 5 gaat die vlieger niet meer op. Nu gaat het om informatieoverdracht met Nederlandse informatiestandaarden, en dat is wél iets waar de dokter of verpleegkundige voor nodig is. Bij de audit moeten ziekenhuizen zelfs laten zien dat zorgverleners er dagelijks of regelmatig mee bezig zijn. Terwijl ze er nu waarschijnlijk nog amper gebruik van maken. 

Voor zo’n verandering is draagvlak nodig. En om draagvlak te creëren, moeten zorgverleners begrijpen waar VIPP 5 voor is – en wat de consequenties zijn. Want wat een arts straks gestructureerd in het dossier vastlegt, kan de patiënt in zijn PGO zien. 

Gevoel van eigenaarschap 

Betrokkenheid creëren is bij Furore het uitgangspunt. Er moet een gevoel van eigenaarschap ontstaan. Dat kan door artsen te betrekken bij de inrichting van de zibs, dus door bijvoorbeeld een longarts zorginhoudelijk eigenaar maken van de bouwsteen tabaksgebruik. Een ICT’er kan immers niet bepalen wat er in de vragenlijst moet komen te staan die de arts invult over de patiënt. Daar is iemand uit de zorg voor nodig.  

Zo’n zib-eigenaar heeft geen evangeliserende functie, maar is wel onderdeel van de interne campagne. Als een ICT’er tegen een arts zegt: ‘Dit gaan we doen en op deze manier,’ dan denkt de arts: de ICT moet de zorg ondersteunen, niet andersom. Maar als een árts die betrokken is geweest in het project tegen een arts zegt: ‘Dit is hoe we het bedacht hebben en het is medisch gezien ook hoe je de overdracht wil vormgeven,’ dan wordt het veel sneller geaccepteerd.

Weg met de handleiding 

Zodra de zorg welwillend is, begint het scholingstraject. Scholing is namelijk een van de voorwaarden van VIPP 5. Maar waar het programma geen eisen aan stelt, is de vórm van die scholing. Een handleiding of instructievideo is in theorie dus toegestaan, maar of dat voor zorgverleners voldoende is om het te gaan gebruiken, dat is vraag. 

In een project bij een academisch ziekenhuis is een expert van Furore naast de arts gaan zitten en mee gaan kijken op het scherm. Dat kost tijd, maar de zorgverlener voelt zich wel gehoord en kan gelijk vragen stellen. En als mensen eenmaal ergens mee bekend zijn, is de kans veel groter dat ze het gaan gebruiken.  

Bij dat academische ziekenhuis was het gebruikersacceptatiepercentage aanvankelijk 10 tot 15 procent. Dankzij de persoonlijke scholing ligt dat percentage inmiddels op 50 procent. We hebben artsen laten zien hoe ze het programma optimaal kunnen gebruiken, onder het mom van: dit gaat het jou brengen. Dat is iets heel anders dan: dit laat ik jou doen.
 

Meerwaarde 

De ogen van de zorgverlener zijn de sleutel voor draagvlak in de zorg. Als je door de ogen van de zorgverlener kijkt en de nadruk legt op de meerwaarde (betere dossiervorming en beter geïnformeerde patiënten), kun je de acceptatie veel hoger krijgen dan wanneer je zegt: kijk de instructievideo maar en zoek het zelf maar uit.  

Die meerwaarde is trouwens ook voor de patiënt van belang. Die wil immers weten waarom hij zo nodig wéér een app op zijn of haar telefoon zou moeten installeren. In het volgende artikel duiken we daar wat dieper in. 
 

Aan de slag 

Wil je het draagvlak voor VIPP 5 in jouw zorginstelling vergroten? Dan zijn dit je uitgangspunten: 

  • Betrek de zorgverlener op tijd bij het project. 
  • Zorg voor een gevoel van eigenaarschap bij de zorg. 
  • Betrek zorgverleners in de communicatie naar hun collega's. 
  • Verzorg de scholing persoonlijk, liefst een-op-een, maar in elk geval niet alleen via een handleiding. 
  • De meerwaarde van VIPP 5 voor zowel de patiënt als de zorgverlener moet altijd het uitgangspunt zijn. 

Furore is expert op het gebied van gestructureerd registreren en uitwisselen. We hebben collega’s die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de standaarden die worden gebruikt in de VIPP-regelingen, collega’s die letterlijk naast de arts zitten bij de inrichting van de systemen en collega’s die zelf uit de zorg komen. In deze artikelenreeks bundelen we al onze kennis over VIPP 5 in gewonemensentaal, zodat ook mensen zonder IT-achtergrond hun weg kunnen vinden in het programma. 

Andere artikelen uit deze VIPP-reeks

Het nut en de noodzaak van gestuctureerd registreren (+3 concrete tips)

Meer over onze data-expertises

  • Furore is gespecialiseerd in het verzamelen, opslaan en (realtime) herbruikbaar maken van data uit EPD's en andere bronsystemen, bijvoorbeeld met een (cloud-based) dataplatform.

  • Werk maken van gegevens-uitwisseling? Furore kent alle ins & outs van informatiestandaarden (zibs, BgZ, MedMij) en moderne uitwisselingsstandaarden zoals HL7 FHIR.

  • Furore ondersteunt ziekenhuizen en zorginstellingen bij nuttig (her)gebruik van data in patiëntenzorg en bedrijfsvoering. O.a. met BI-dashboards, AI-toepassingen en Value Based Healthcare.

Meer weten over VIPP 5?

Neem contact op!

Furore collega Bas Wencker

Bas Wencker

Afdelingsmanager Data
info@furore.com