VIPP 5 Q&A

Op 16 juni vond het webinar VIPP 5 plaats. Ruim 80 virtuele aanwezigen luisterden naar de tips en tricks die implementatieconsultant en VIPP-expert Teun van Bladel over VIPP 5 gaf. Er werden tijdens het webinar behoorlijk wat vragen gesteld via de chat. Erg leuk om te merken dat er zoveel interactie was! Helaas kon Teun niet alle vragen in de gestelde tijd beantwoorden. Daarom zetten we de vragen die het meest gesteld werden nog even voor u op een rijtje. Heeft u een andere prangende vraag over VIPP 5? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

1 juli 2020   |   Nieuws   |   Door: Furore Conclusion

Deel

Q&A
Q      Kan een patiënt zelf een PGO kiezen of mag/moet de zorginstelling hierin het voortouw nemen?

MedMij heeft als één van de doelstellingen dat de patiënt vrij staat in het kiezen van een PGO. Dit is mogelijk doordat MedMij een netwerk beschikbaar stelt waar zowel de PGO’s als de zorgaanbieders op aangesloten zijn waar de gegevens over uitgewisseld worden. Je mag pas aangesloten worden als je kan bewijzen dat je volgens de standaarden en voorwaarden van MedMij kan uitwisselen. Zo borgen zij dat iedereen die aangesloten is met elkaar kan uitwisselen. Je hoeft hier als zorginstelling dus niet in te sturen, maar het is goed om de patiënt wel te informeren over de mogelijkheden. 

Q      Waar moet ik aan denken in termen van dataveiligheid als ik de koppeling tussen PGO en mijn EPD tot stand breng? 

Voordat je aan het netwerk van MedMij toegevoegd wordt, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen, onder andere rondom het veilig kunnen versturen van de gegevens. Ook veilig uitwisselen van gegevens is één van de doelstellingen van MedMij. 

Q      Zijn er nadelen verbonden aan het verkorte traject of aan het overslaan van module 2?

Er zijn geen directe nadelen verbonden aan deze keuzes. Bij het verkorte traject van module 1 moet je goed beoordelen of de deadline die gesteld is haalbaar is. Je moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als het reguliere traject; het voordeel is dat je een hogere subsidie krijgt als je het versnelde traject kiest. Haal je de deadline niet dan zal dat gevolgen hebben voor je subsidie. 

Module 2 is optioneel dus het staat je vrij om deze module niet uit te voeren. Als je dit echter nu niet inzet, verlies je mogelijk het momentum wat alleen nog maar wordt versterkt als je met de andere modules aan de slag gaat. Uiteindelijk zal je de functionaliteiten uit module 2 alsnog willen realiseren, maar dan krijg je daar geen subsidie meer voor. 

Als je twijfelt of de haalbaarheid kan Furore helpen om de impact en acties inzichtelijk te maken zodat je hier een gewogen besluit over kan nemen. 

Q      Is het patiëntenportaal ook inzetbaar in plaats van of naast MedMij?

Nee, het patiëntenportaal is niet te gebruiken in combinatie met MedMij. Het gaat echt om een situatie waarbij de patiënt de gegevens van verschillende zorgverleners bij elkaar kan brengen in één omgeving. Het patiëntenportaal is een inkijk in de gegevens van de eigen organisatie. Het portaal was onderdeel van de vorige VIPP-modules en niet van VIPP 5. 

Q      Bestaan er al actieve PGO’s en worden deze al gebruikt door patiënten?

Er zijn al best veel PGO’s die zich gekwalificeerd hebben voor MedMij. Voor een volledig overzicht kun je kijken op https://www.medmij.nl/overzicht-medmij-deelnemers/. Hier kan je ook zien voor welke onderdelen deze PGO’s gekwalificeerd zijn. 

Q      30 dagen klinkt als een korte periode om patiënten een PGO te laten gebruiken…

Je mag natuurlijk nu al beginnen om je patiënten te motiveren om een PGO te gaan gebruiken. De 30 dagen die in de voorwaarden van de VIPP5 staan, is de periode waarover je moet meten hoeveel procent van je patiënten een PGO gebruikt. Het staat je vrij om zelf de periode te kiezen waarover je meet, zolang de periode maar 30 dagen beslaat. 

Dat neemt niet weg dat je op tijd moet beginnen met het promoten van het gebruik van een PGO en dat zal beginnen bij je eigen medewerkers. De dokters en de verpleegkundigen kunnen de patiënten informeren, maar dat kan alleen als zij zelf ook weten hoe het werkt en ze er enthousiast over zijn. Vanuit Furore ondersteunen we bijvoorbeeld specialisten om het EPD zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. In een ander ziekenhuis brengen we het beeldbellen onder de aandacht bij zorgverleners. Hierdoor zien de zorgverleners de voordelen voor zowel de zorg als de patiënt en worden zij de beste ambassadeurs. 

Q      In hoeverre zijn leveranciers zoals ChipSoft ook al bezig met VIPP5?

Ook de leveranciers van EPD’s zijn al betrokken door MedMij. Zij hebben speciale bijeenkomsten georganiseerd voor leveranciers om duidelijk te maken welke voorwaarden er gesteld zijn. De meeste aangesloten kandidaten zijn op dit moment PGO’s. Zij hebben eerder al een slag moeten maken om aanspraak te maken op subsidie. Er zijn echter ook al een aantal leveranciers begonnen met de kwalificatie, waaronder ChipSoft. Voor de status van de kwalificatie kijk op: https://www.medmij.nl/overzicht-medmij-deelnemers/ 

Q      Kan een patiënt nu al aan de slag met een PGO en zo ja welke keuzes heeft hij?

Ja, een patiënt kan nu al aan de gang met een PGO en voor de keuzes kan de patiënt het beste naar de website van MedMij gaan. Je bent natuurlijk ook afhankelijk van hoeveel zorgaanbieders er al kunnen uitwisselen via MedMij. 

Q      Kan je een eigen patiëntenportaal aansluiten op MedMij en deze vervolgens beschouwen als PGO?

A 

Nee, een patiëntenportaal is geen vervanging voor een PGO. Je kan hiermee ook niet voldoen aan de voorwaarden van de VIPP 5. Het moet om een PGO gaan en de patiënt moet daarbij vrije keus hebben en gegevens kunnen uitwisselen met meerdere zorgverleners. Dit is niet mogelijk met een patiëntenportaal. 

Q      Wordt er ook landelijke communicatie opgesteld voor PGO-gebruik?

Vanuit MedMij is er communicatie richting de patiënt; zo hebben zij in verschillende kranten gestaan en is er bij diverse nieuwsaanbieders zoals NOS en RTL Nieuws aandacht aan besteed. Ze hebben ook een loket voor vragen en een Q&A op de website. 

Om de percentages te halen die de VIPP 5 vraagt, zal je echter als zorginstelling ook echt de patiënten moeten gaan motiveren. Als de patiënt in aanraking komt met zorg zullen ook onderwerpen zoals PGO of toegang tot de gezondheidsgegevens belangrijker worden voor die patiënt. Zoals benoemd in het webinar is het daarom ook belangrijk om de patiënt te betrekken in je project rondom VIPP5. Niet alleen vanuit de patiëntenraad maar dus ook actief de patiënt gaan informeren over de mogelijkheden. Om dit goed te laten slagen is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je als zorginstelling ook iets uit te wisselen hebt en dat hangt samen met goed gebruik van en registratie in het EPD. Zorg dat je meet hoe goed de zorgverleners registreren zodat je ook kan bijsturen en opleiden waar dat nodig is. Zo hebben we bij Furore tooling ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of de zorgverlener de data in HiX op de juiste plekken vult zodat de data opgehaald kan worden. Dit is een goede graadmeter en kan je helpen bepalen waar aandacht aan besteed moet worden om de gegevensuitwisseling te verbeteren.

Nieuws
Verbonden

Webinar VIPP 5 terugkijken?

Vragen over VIPP?

Neem contact op!

Furore collega Bas Wencker

Bas Wencker

Lead datadienstverlening
b.wencker@furore.com