Revalidatie

Het grote aantal bij de revalidatiezorg betrokken actoren maakt de IT-ondersteuning van het behandelproces uitdagend. Multidisciplinair werken is een voorwaarde. 

Het grote aantal bij de revalidatiezorg betrokken actoren maakt de IT-ondersteuning van het behandelproces uitdagend. Als een patiënt wordt overgedragen of in medebehandeling wordt genomen, moeten de gegevens van de patiënt beschikbaar worden gesteld. Maar niet alleen de overdracht is punt van aandacht; binnen de instelling is er behoefte aan een EPD dat iedere fase van de behandeling (aanmelding, opname, diagnostiek, therapie en ontslag) en de vaak complexe planning adequaat ondersteunt. 

Binnen de revalidatie is grote behoefte om op innovatieve wijze digitale toepassingen in te zetten. Doel is om de patiënt (meer) regie te geven in de behandeling. Om de digitale ambities te kunnen verwezenlijken is verdere professionalisering van de IT-organisatie en informatievoorziening nodig. 

D&A ondersteunt meerdere revalidatie-instellingen met de selectie en implementatie van een nieuw EPD. Dit doen we vanuit een expertrol: we kennen de revalidatiesystemen als geen ander en weten snel de juiste match te maken tussen de visie en ambitie van een revalidatie-instelling en de EPD-systemen. We hebben domeinkennis van klinimetrie, van de wijze waarop revalidatie-artsen, behandelaren en verpleegkundigen multidisciplinair samenwerken, en van de uitdagingen binnen de revalidatieplanning. 

D&A begeleidt zorginstellingen met pilotprojecten om nieuwe EPD-systemen te toetsen op hun bruikbaarheid. Zodoende hebben we een goed beeld van zowel de bestaande spelers op de markt als de nieuwe toetreders.  De revalidatie-EPD's zijn volop in ontwikkeling. D&A helpt je de juiste keuze te maken op basis van je digitale strategie. Met onze uitgebreide ervaring met de implementatie van EPD’s zijn we ook de juiste partner om jouw instelling om de transitie naar een nieuw EPD en nieuwe werkwijzen te begeleiden.  

De revalidatie-EPD's zijn volop in ontwikkeling. D&A helpt je de juiste keuze te maken op basis van je digitale strategie.

Renate Elsjan

Principal consultant

D&A medical group | Renate Elsjan

Onze revalidatieklanten

D&A medical group | Heliomare
D&A medical group | Merem
D&A medical group | Libra
D&A medical group | Basalt
D&A medical group | Rijndam
D&A medical group | Vogellanden
Logo Revalidatie Friesland
Logo Revant
D&A Curamare
D&A | HVO Querido
Logo Anton Constandse

Meer weten over onze andere thema's?

Digitale StrategieGegevensuitwisselingDigitale ZorgEPDDatagedreven werkenWeerbare & wendbare ICTLangdurige zorgLaboratoria

Meer weten?

Neem contact met ons op!

D&A medical group | Renate Elsjan

Renate Elsjan

Senior Consultant
renate.elsjan@dnagroup.nl