Digitale Strategie

Kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg staat hoog op de strategische agenda van zorgorganisaties en de overheid. Digitalisering van zorg helpt bij het behalen van deze strategische doelstelling.

Transformeren naar digitale zorg blijkt in veel zorgorganisaties een moeilijker opgave dan vooraf was ingeschat. Waar ligt dat aan en vooral hoe kan dat worden voorkomen? Digitalisering is de verandering van informatie, communicatie en diensten naar een digitale vorm. Digitalisering heeft zowel betrekking op de informatie zelf, op de bijbehorende procedures, op de processen en de vaardigheden, dienstverlening, houding en gedrag van zorgverleners én patiënten. Digitalisering gaat dus veel verder dan technologie, digitalisering gaat ook over het effect die de verandering heeft op ons als mensen, onze organisaties en werkprocessen, en onze samenleving. 

We onderscheiden drie opeenvolgende golven in de digitalisering van de zorg.  

DNA visie

De eerste golf betreft de digitalisering van de zorgprocessen binnen een instelling of zorggroep. Hierin zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet met de ontwikkeling van slimme processen geborgd in EPD’s en ECD’s. Hier valt nog  winst te behalen door gebruikers beter op te leiden, de systemen te optimaliseren en de registratielast voor de zorgprofessionals te verminderen. Daarnaast maakt de zorg nog weinig gebruik van de grote hoeveelheid data, en in potentie dus ook inzichten, die in deze systemen besloten ligt.  

Momenteel bevinden we ons midden in de tweede digitaliseringsgolf van delen en samenwerken. Die richt zich zowel op het delen van informatie en participatie van patiënten als op het delen van informatie en samenwerken tussen zorgverleners onderling. Digitale gegevensuitwisseling is hierbij noodzakelijk, maar onvoldoende voor de organisatie en samenwerking van zorgprofessionals rondom en met patiënten.  

Met digitale zorg wordt de derde digitaliseringsgolf inmiddels ook breed uitgerold. Die kenmerkt zich door een groeiend aanbod van digitale zorgdiensten, nieuwe aanbieders in de markt en een toenemend gebruik van data en analytics. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand. Door betere inzet van data analyse begrijpen we steeds beter welke patiënten welke specifieke zorg nodig hebben en door continu monitoren kunnen we bepalen wanneer patiënten zorg nodig hebben. Deze zorg gaan we in toenemende mate digitaal aanbieden. 
 

We zijn ervan overtuigd dat de drie golven van ‘slimme processen, ‘delen en samenwerken’ en ‘digitale zorg’ niet op zichtzelf kunnen staan. Elke innovatiegolf heeft behoefte aan ondersteuning van data gebaseerde sturing, digitaal verandervermogen en een betrouwbare ICT-functie. Met deze drie ondersteunende thema’s komen innovaties pas goed op gang.  

Het uitzetten van een digitale koers vraagt om een duidelijke visie, heldere strategische keuzes en prioriteiten, en actieve sturing op de uitvoering daarvan.

Charles van Swieten

Business Lead

D&A medical group | Charles van Swieten

Kortom, digitale transformatie is een stevig veranderproces voor zorgverleners, zorgorganisaties én patiënten en cliënten. Het is essentieel om medewerkers mee te nemen in deze verandering en te werken aan digitale vaardigheden. Dit vraagt om leiderschap, eigenaarschap en governance. Want terwijl er getransformeerd wordt moet ook worden gezorgd voor stabiliteit en continuïteit van de bestaande IT-omgeving.  

Onze ervaren adviseurs, programma- en projectmanagers beschikken over een unieke combinatie van kennis van zorgprocessen, kennis van de systemen en toepassingen én een rijke ervaring met implementatie van veranderingen en adoptie van digitale technologie. Of het nu gaat om het optimaliseren naar slimme processen, het realiseren van digitaal samenwerken en delen van informatie of de implementatie van digitale zorg, D&A consultants weten hoe we met u haalbare doelstellingen kunnen bepalen en bereiken.  

D&A helpt zorginstellingen met het ontwerpen van hun digitale strategie en roadmap en de implementatie van zorgprocessen en -systemen voor effectieve digitale interacties met patiënten en cliënten. Dit doen we met aandacht voor de toegevoegde waarde voor zorgprofessionals, patiënten en cliënten, kwaliteit en kosten van zorg. En met aandacht voor het verandervermogen van de organisatie.

Download hier onze visie op digitale transformatie van de zorg.

Download

Visiedocument | Digitaal vermogen voor de zorg
D&A medical group | Team Digitale Strategie

Een greep uit ons klantenbestand

D&A medical group | HMC
D&A medical group | OLVG Lab
test
D&A Curamare
D&A medical group | HVO Querido
D&A medical group | VZVZ
SEIN
Logo MCL
Logo VieCuri

Meer weten over een van onze andere thema's?

NetwerkzorgDigitale ZorgEPDDatagedreven werkenWeerbare & wendbare ICTLangdurige zorgRevalidatieLaboratoria

Meer weten?

Neem contact met ons op!

D&A medical group | Charles van Swieten

Charles van Swieten

Business Lead