Laboratoria

De wereld van ICT en automatisering van medische laboratoria wordt op dit moment flink opgeschud. Bij de fusie en integratie van laboratoria ontstaan er vraagstukken op het gebied van verregaande integratie en harmonisatie van onder andere laboratoriuminformatiesystemen.

De laboratoriumwereld is erg in beweging. Waar laboratoria aanvankelijk onderdeel waren van een ziekenhuis, zijn inmiddels steeds meer laboratoria verzelfstandigd. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Bovendien hebben grote commerciële buitenlandse partijen hun intrede gedaan op de Nederlandse laboratoriummarkt en streven zorgverzekeraars naar het beperken van de kosten voor diagnostiek door selectief in te kopen. Mede door deze ontwikkelingen en een steeds meer toenemende druk vanuit de zorgverzekeraars, verandert het landschap van de laboratoriumdiagnostiek snel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de laboratoriumorganisaties met een aantal interessante uitdagingen te maken krijgen. Op organisatorisch en op ICT-gebied.

Onze focus

D&A adviseert medische laboratoria over een digitale en IT-strategie en begeleidt bij het verzelfstandigen en sourcen van de IT-dienstverlening, het realiseren van projecten en het professionaliseren van het IT-beheer.

Onze ervaren adviseurs en projectmanagers beschikken over een unieke combinatie van kennis van de systemen, kennis van de processen én een rijke ervaring met implementatie van veranderingen en adoptie van digitale technologie. D&A stopt niet na het uitbrengen van een advies, maar ondersteunt de organisatie desgewenst van begin tot einde bij de uitvoering van een plan of project.

We hebben ervaring met de selectie en implementatie van laboratoriuminformatiesystemen. We weten wat het betekent om de IT-functie van het laboratorium te verzelfstandigen en te professionaliseren.

Zo’n brede expertise vraagt om focus. In onze dienstverlening richten we ons op de volgende drie pijlers:

 1. Ondersteuning bij het bereiken van operational excellence door verdere professionalisering van de IT functie van het laboratorium.
 2. Ondersteuning bij de realisatie van de groei-ambitie van laboratoria.
 3. Ondersteuning van digitale zorg.

  Steeds meer medisch diagnostische laboratoria kiezen ervoor te ontvlechten uit het ziekenhuis en/of staan voor een overname, afsplitsing of fusie. Dit zorgt voor veel uitdagingen op ICT- en organisatorisch vlak. Ik en mijn collega consultants, projectleiders medische laboratoriumdiagnostiek adviseren en begeleiden organisaties bij deze uitdagende projecten.

  Joris van der Wijst

  Senior consultant laboratoriumdiagnostiek

  D&A medical group | Joris van der Wijst

  Operational excellence

  D&A ondersteunt bij het bereiken van operational excellence door bij te dragen aan de verdere professionalisering van de IT functie van het laboratorium.  We leveren onder andere de volgende diensten:

  Interim IT management 

  D&A levert interim IT management voor de regie op alle IT processen op het lab. Denk hierbij aan interim management voor de aansturing of optimaliseren van het IT-beheer of juist voor de coördinatie van innovatieprojecten.

  Inrichten en verder digitaliseren processen

  Of het nu om een nieuw bloedtransfusieproces gaat of een nieuwe gegevensuitwisseling: D&A is expert in het inrichten van de IT-ondersteuning die nodig is om een proces goed te laten verlopen.

  Ook het reduceren van handmatige handelingen krijgt continu aandacht. De inzet van Robotic Process Automation reduceert tijdrovend handmatig werk en verbetert de kwaliteit en efficiëntie.

  D&A medical group | Het laboratorium team

  Fusies en ontvlechting

  Laboratoria staan voor de uitdaging om een zo hoog mogelijk volume tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren.  Voor het bereiken van het hoge volume heeft een laboratorium vaak  meer klanten nodig: het ziekenhuis waar het laboratorium onderdeel van uitmaakte, levert een te laag volume aan bepalingen om kosteneffectief te kunnen werken.

  Laboratoria willen (of beter gezegd moeten) hun diensten dan ook aanbieden aan andere klanten. Dit kan  een beweging in gang zetten waarbij laboratoria verzelfstandigen. Dit betekent dat het laboratorium een eigen IT-organisatie moet gaan opbouwen die het hele IT palet van infrastructuur, tot aan applicaties, integratie en organisatie beslaat.

  D&A ondersteunt laboratoria in deze ontvlechting door ze te begeleiden in het opstellen van een doelarchitectuur én een routekaart om de doelarchitectuur te bereiken. We ondersteunen vervolgens bij de operationalisering van de routekaart en begeleiden het laboratorium tot de IT-ontvlechting gerealiseerd is.

  Om schaalgrootte te realiseren kunnen laboratoria er ook voor kiezen om te fuseren. Dit vraagt om een invlechting van de IT-inrichting van de verschillende laboratoria. Ook hierin ondersteunt D&A met het vaststellen van de doelarchitectuur en het opstellen en operationaliseren van een routekaart.

  Meer weten?

    Lees hier meer over onze visie op laboratorium informatisering.

  Download

  Onze dienstverlening en referenties

  Een aantal van onze laboratoriumklanten

  dna-dicoon
  D&A medical group | OLVG Lab
  D&A medical group | Unilabs
  D&A medical group | Star-SHL
  Logo Isala
  test
  dna-certe

  Meer weten over een van onze andere thema's?

  Digitale StrategieGegevensuitwisselingDigitale ZorgEPDDatagedreven werkenWeerbare & wendbare ICTLangdurige zorgRevalidatie

  Meer weten?

  Neem contact met ons op!

  D&A medical group | Charles van Swieten

  Charles van Swieten

  Business Lead