EPD

Veel zorgprocessen zijn inmiddels gedigitaliseerd, maar het EPD is nog steeds de motor voor digitale transformatie.

Het EPD is de motor voor efficiënte zorgprocessen en de bron van waardevolle zorgdata. Een goed ingericht en optimaal gebruikt EPD draagt bij aan een lagere werkbelasting, correcte registratie en kwaliteit van zorg.

EPD selecteren

De aanschaf van een EPD vergt een forse investering. D&A helpt u de juiste keuze te maken, zowel functioneel als financieel. Wij zetten onze ervaring en opgedane kennis uit eerdere trajecten in om u te begeleiden bij het opstellen van een (functioneel) eisenpakket en een (financiële) businesscase. We begeleiden uw organisatie en de zorgprofessionals bij de selectie en zorgen voor een passend proces. Wij ondersteunen u ook in het proces van contracteren waarbij we zorg dragen voor heldere afspraken met de leverancier over scope, diensten en kosten. 

EPD implementeren

De implementatie van een instellingsbreed EPD is een omvangrijk en complex proces. Ons team van ervaren specialisten loodst uw projectorganisatie hier op basis van onze gevalideerde methodiek doorheen. Met onze aanpak en door onze ervaring halen we de onzekerheid uit het implementatietraject. U doet de juiste dingen op het juiste moment tegen de juiste kosten.  

D&A treedt op als onafhankelijke partner voor uw instelling, waarbij we één gemeenschappelijk doel hebben: een succesvolle implementatie en tevreden gebruikers.​  

EPD optimaliseren

Veel ziekenhuizen komen nu in de optimalisatiefase van hun EPD. Zorgprofessionals zullen vanaf het moment van invoering van het EPD hun werkprocessen willen verbeteren. Dit moet leiden naar (nog) betere en veiliger zorg binnen de kaders van richtlijnen en voorschriften. De proces- en applicatiespecialisten van D&A kunnen de gewenste vertaalslag maken van zorginhoudelijke wensen naar een passende applicatie- en procesinrichting. We leren uw EPD beheerteam om op een agile wijze kortcyclisch verbeteringen te realiseren. Het effect: tevreden gebruikers, efficiënte processen, kwalitatief betere data. Met onze hulp bent u in staat meer uit uw EPD te halen. 

Integratie van beelden met het EPD

Waar voorheen beeldsystemen voornamelijk standalone binnen één specialisme werden gebruikt, is met de komst van het EPD de roep om verregaande integratie van beelden in het EPD in een stroomversnelling geraakt. Tel daarbij op dat op steeds meer plekken beeldvormende technieken worden gebruikt en de noodzaak tot integratie wordt nog duidelijker. Artsen verlangen dat beelden met één klik vanuit het EPD integraal beschikbaar zijn. 

D&A ziet als oplossing voor bovengeschetste uitdaging het realiseren van een Beelden-EPD, ook wel Centraal Medisch Beeldarchief of PACS2/VNA genoemd. Een Beelden-EPD ontstaat door slimme integratie van beeldvormende apparatuur, beeldapplicaties, viewers, opslag, workflow en het EPD. 

De essentie van een Beelden-EPD zit in het bieden van oplossingen voor de vier onderstaande pijlers: 

1.       Het onder controle krijgen van de grote hoeveelheid beelden; 
2.       Het realiseren van het integraal patiëntbeeld; 
3.       Het delen van beelden; 
4.       Het implementeren van nieuwe technieken, zoals het gebruik van AI. 

Dat vraagt om standaardisatie én rationalisatie. En om de expertise die D&A op deze terreinen kan bieden. 

In een implementatie moeten zorgorganisaties in een korte periode van 0 naar 100. Het realiseren van daadwerkelijke procesondersteuning blijkt weerbarstig. De werkprocessen die men vooraf had ingericht, blijken in de praktijk toch anders te zijn dan gedacht. Ook als het zorgproces wijzigt, verandert het EPD onvoldoende (snel) mee.

Renate Elsjan

Senior consultant

D&A medical group | Renate Elsjan

D&A is marktleider in Nederland op het gebied van advies en implementatie van EPD voor ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. We hebben een zeer uitgebreid track record met de selectie, implementatie en optimalisatie van EPDs van diverse leveranciers. D&A begeleidde meer dan dertig EPD implementaties. Onze project- en programmamanagers weten wat de succesfactoren en de mogelijke valkuilen zijn. Daarnaast hebben we oog voor de toegevoegde waarde van het EPD voor uw instelling: hoe kan het nieuwe EPD bijdragen aan uw digitale strategie? Hoe gaat u het EPD benutten om de (capaciteits)planning te optimaliseren. Hoe zet je het EPD in voor digitale interactie met uw patiënten en cliënten? Hoe haalt u meer waarde uit de data in uw EPD?Vragen die wij samen met u kunnen beantwoorden. 

Meer weten?

Lees hier meer over onze visie op het EPD.

Download

D&A Whitepaper - Optimalisatie werkprocessen EPD

Een aantal van onze EPD klanten

D&A medical group | OLVG Lab
St. Antonius logo
Logo Amsterdam UMC
Logo MCL
Logo Isala
D&A medical group | Maxima MC
Logo Tergooi
Logo Bravis
Logo VieCuri
Elkerliek Ziekenhuis
Sint Maartenskliniek
Centraal Militair Hospitaal
Rijnstate
Logo albert Schweitzer ziekenhuis
ZIZO Regionaal EPD
DNA EPD teamfoto

Meer weten over een van onze andere thema's?

Digitale StrategieNetwerkzorgDigitale ZorgDatagedreven werkenWeerbare & wendbare ICTLangdurige zorgRevalidatieLaboratoria

Meer weten?

Neem contact met ons op!

D&A medical group | Berno Reitsma

Berno Reitsma

Business Lead