Hybride Zorg

Stijgende zorgkosten en een dreigend personeelstekort dwingen ons om kritisch te kijken naar de huidige organisatie van de zorg en opnieuw te bepalen hoe zorg het beste geboden kan worden.

Kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in de toekomst, staat hoog op de strategische agenda van zorgorganisaties en de overheid. Digitalisering van zorg helpt bij het behalen van deze strategische doelstelling en kan zorg makkelijker maken voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Het uitzetten van een digitale koers vraagt om een duidelijke visie, heldere strategische keuzes en prioriteiten, en actieve sturing op de uitvoering daarvan. 

Stijgende zorgkosten en een dreigend personeelstekort dwingen ons om kritisch te kijken naar de huidige organisatie van de zorg en opnieuw te bepalen welke zorg waar en in welke vorm het beste geboden kan worden.

Digitale toepassingen bieden tal van mogelijkheden

Door de COVID-crisis hebben we de noodzaak ervaren om meer zorg op afstand te faciliteren. “Digitaal waar het kan, fysiek waar het moet” wordt het nieuwe richtsnoer voor de organisatie van zorg. Digitale toepassingen kunnen op vele verschillende manieren worden ingezet om patiënten en cliënten te begeleiden en de werklast van zorgmedewerkers te verminderen. In de voorbereiding op een consult met een medisch specialist kan een zorginstelling digitale hulpmiddelen inzetten om patiënten te informeren, met patiënten te communiceren, triage te doen op verwijzingen en patiënten meer regie te geven, onder andere door zelf een afspraak te plannen en diagnostische vragenlijsten in te vullen. Zo komen patiënten beter voorbereid op het spreekuur en vervallen administratieve taken bij de zorginstelling. Terwijl patiënten op de wachtlijst staan, kan de zorginstelling reeds digitaal ondersteuning en begeleiding bieden.

Door middel van thuismonitoring en telebegeleiding van patiënten met een chronische aandoening kunnen acute problemen en opnames worden voorkomen. Studies hebben aangetoond dat thuismonitoring effectief is en daadwerkelijk het aantal poliklinische bezoeken en opnames afneemt. Patiënten ervaren thuismonitoring als prettig. Samen met inzage in de eigen medische gegevens, (bijvoorbeeld via een patiëntenportaal of PGO), en toegankelijke en begrijpelijke voorlichting kunnen chronisch zieken zo meer regie nemen over hun gezondheid.

Technologie voor thuismonitoring sleepte ziekenhuizen door het diepste dal van de coronacrisis, blijkt uit de cijfers. Een aantal ziekenhuizen zetten de technologie in om patiënten vervroegd te ontslaan. Dat bespaarde gemiddeld vijf ligdagen per patiënt. In deze gevallen gaat het om post-klinische zorg op afstand.

In de geestelijke gezondheidszorg hebben online en hybride vormen van therapie hun effectiviteit bewezen. Ook in de langdurige zorg en de thuiszorg hebben digitale hulpmiddelen hun intrede gedaan: voor begeleiding bij het innemen van medicijnen, ondersteuning bij structuur in de dag, toezicht houden en alarmeren.

De opkomst van digitale zorg betekent ook de opkomst van nieuwe digitale zorgdiensten, nieuwe aanbieders in de markt en een toenemend gebruik van data en analytics. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand. Door betere inzet van data analyse begrijpen we steeds beter welke patiënten welke specifieke zorg nodig hebben en door continu monitoren kunnen we bepalen wannéér patiënten zorg nodig hebben.  

Implementatie van digitale zorg gaat niet vanzelf

Zo is het voor zorgmedewerkers en zorggebruikers nog niet altijd duidelijk hoe digitale zorg het beste kan worden ingezet. Digitale zorg is niet iets ‘voor erbij’, maar moet een vast onderdeel zijn van het zorgproces. Hybride werken moet het nieuwe normaal worden, waarin zorg steeds meer onafhankelijk is van de fysieke locatie. Het anders organiseren van de zorg vraagt om een paradigmashift en het verbeteren van de digitale vaardigheden van zorgprofessionals. Ook het ontbreken van een structurele financiering van digitale zorg vormt nog steeds een belemmering.

Zorg op afstand en het gebruik van eHealth-toepassingen zijn essentieel om ook in de toekomst de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Femke van Wetten

Senior consultant

D&A medical group | Femke van Wetten

De transitie naar digitale zorg vraagt veel van het verandervermogen van een organisatie en stelt eisen aan de samenwerking tussen zorg en ICT. Daar ligt juist onze kracht. We brengen zorg en ICT samen in wendbare multidisciplinaire teams, zodat digitale toepassingen daadwerkelijk worden geïntegreerd in het zorgproces. We kennen de verschillende aanbieders en hun producten en geven advies om tot een samenhangend digitaal landschap te komen. We houden focus op het gewenste resultaat, met oog voor de mensen en voor de veranderingen in de organisatie.

D&A medical group | Team Digitale Zorg

Meer weten over een van onze andere thema's?

Digitale StrategieGegevensuitwisselingEPDDatagedreven werkenWeerbare & wendbare ICTLangdurige zorgRevalidatieLaboratoria

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Elsbeth Klop

Elsbeth Klop

Business Lead
elsbeth.klop@dnagroup.nl