Netwerkzorg

Netwerkzorg is meer dan een IT-project. Het is vooral een verandertraject op het gebied van samenwerking tussen zorgpartners en patiënten.

Gegevensuitwisseling is niet meer weg te denken uit het zorglandschap. Of het nu gaat om de relatie tussen zorgverleners en patiënten of tussen zorgprofessionals onderling, er is altijd sprake van behoefte aan informatie die de ene partij heeft vastgelegd en de andere partij nodig heeft. De juiste informatie dient op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar te zijn (databeschikbaarheid). 

De digitale uitwisseling of beschikbaarheid van gegevens lijkt misschien een IT-project,maar het is vooral een verandertraject op het gebied van samenwerken en gegevens delen tussen zorgpartners onderling en met patiënten. Gegevensuitwisseling is geen doel op zich. Waar het om draait is de zorg beter te maken door het faciliteren van netwerkzorg om de samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Een vruchtbare samenwerking tussen organisatiesvereist een gedeelde ambitie, oog voor elkaars belangen, vertrouwen, een effectieve besturing en een goed ingericht proces. 

D&A ondersteunt veel uitwisselingsprojecten met zorginstellingen. Om dit goed te kunnen doen is het voor ons belangrijk dat we ook actief zijn op de plaatsen waar het beleid wordt gemaakt. We werken samen met onder meer Nictiz, VZVZ, de NVZ, IHE Nederland en de Nederlandse ggz om de gegevensuitwisseling in de zorg op een hoger plan te brengen.

D&A is goed bekend met de wet- en regelgeving en ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling in de zorg. We kennen de processen, de standaarden en de infrastructuren. We weten wat de meerwaarde hiervan is voor zorginstellingen. We adviseren zorginstellingen over de strategie en roadmap voor gegevens delen, deelname aan (subsidie)programma’s en de keuzes die zij moeten maken. Ook ondersteunen wij bij de implementatie en brengen we structuur aan in het uitwisselingslandschap van een zorginstelling. Tevens begeleiden we de instelling en de regio in het verandertraject.

Dave van Dijk

Principal consultant & Businesslead

D&A medical group | Dave van Dijk

D&A is actief betrokken bij verschillende onderdelen van het VWS-programma “Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg” (EGIZ), zoals VIPP, MedMij, InZicht en Medicatieoverdracht. Per (VIPP) regeling hebben we een kennishouder die de regeling van binnenuit kent. Dit omdat we 

  • hebben meegeschreven aan de regeling, en/of  
  • klanten hebben begeleid in de realisatie van de onderliggende VIPP-doelen, en/of 
  • participeren bij de organisaties die de uitvoering van de programma’s begeleiden. 

 Ook voeren we adviesopdrachten uit voor overheden, zoals het ministerie van VWS. D&A helpt regio’s en samenwerkingsverbanden met het inrichten van een infrastructuur en processen voor informatiedeling. Daarbij werken we altijd op basis van nationale en internationale standaarden en hebben we oog voor de governance en de essentiële succesfactoren voor een duurzame samenwerking. Ook helpen we zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden met het bepalen van hun strategie en roadmap voor gegevensdelen en samenwerken. Naast het beschikken over de juiste technologie en het gebruik van de juiste standaarden, is het noodzakelijk dat de organisatie en medewerkers de gegevensuitwisseling daadwerkelijk in het werkproces integreren. Digitale uitwisseling en samenwerking wordt zo een integraal onderdeel van de reguliere werkwijze. Regievoering en leiderschap is onmisbaar voor netwerkzorg en dat begint met het bij elkaar brengen van partijen en het formuleren van de gezamenlijke ambities en doelen.  

Onze klanten voor gegevensuitwisseling

Logo ministerie van VWS
D&A medical group | Nictiz
Logo Alrijne
GGD GHOR
D&A medical group | VZVZ
Saxenburgh Groep
D&A Curamare
het rode kruis
D&A medical group | de Nederlandse GGZ
Logo Ictu
ijsselland ziekenhuis
Antonius Sneek
D&A medical group | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Download

Onze visie op gegevensuitwisseling in de zorg

Lees hier enkele cases over gegevensuitwisseling

D&A Klantcase | Uitkomstgerichte zorg

D&A partner in het programma Uitkomstgerichte Zorg

D&A medical group | Team gegevensuitwisseling

Meer weten over een van onze andere thema's?

Digitale StrategieDigitale ZorgEPDDatagedreven werkenWeerbare & wendbare ICTLangdurige zorgRevalidatieLaboratoria

Meer weten?

Neem contact met ons op!

D&A medical group | Margon Tuinstra

Margon Tuinstra

Business Lead