Applicatie selectie

Een gedegen en transparant selectieproces vormt het fundament voor een succesvolle implementatie.

D&A medical group

Het opstellen van een programma van eisen en wensen, het creëren van een realistisch inzicht in te verwachten kosten & baten en het begeleiden van een gedragen selectieproces is voor veel organisaties geen dagelijks werk. Dit betekent niet noodzakelijk dat een gedetailleerd programma van eisen nodig is. Het is vooral essentieel om helderheid en overeenstemming te verkrijgen omtrent de selectiecriteria om tot een weloverwogen en gedragen keuze te komen.

D&A heeft als onafhankelijke partij de kennis, de ervaring en het netwerk om u te helpen uw criteria helder te definiëren. Wij kennen de leveranciers en de verschillende systemen. Samen met u stellen wij een shortlist samen en bepalen wij welke selectieprocedure het beste aansluit bij uw vraag. Uit ervaring weten wij, dat een gedegen selectieproces bijdraagt aan het creëren van draagvlak voor de systeemkeuze. Tevens kunnen we, indien u dat wenst, op basis van onze marktkennis versneld door het selectieproces en de contractering loodsen. Hierdoor bespaart u tijd, geld en energie die u ten volle kunt besteden aan een gedegen implementatie.
Bent u op zoek naar deskundige begeleiding bij de selectie van een zorgapplicatie (EPD, ECD, beeldmanagement systeem, LIS, portaal, enz), dan matchen wij de consultants die passen bij uw vraag. Zij beschikken over kennis van de markt en dragen zorg voor een transparant en gedragen selectieproces.

Meer weten over een van onze andere expertises?

Strategie & RoadmapProjectmanagementProces- & applicatie-optimalisatieVerandermanagementArchitectuur & IntegratieRobotiseringInformatiemanagementInterim Management