Verander management

Hoe krijgen we de organisatie mee in de noodzakelijke veranderingen die digitalisering met zich meebrengt?

D&A medical group | Verandermanagement

Transformeren naar digitale zorg blijkt in veel zorgorganisaties een moeilijker opgave dan vooraf was ingeschat. Waar ligt dat aan en vooral hoe kan dat worden voorkomen? Digitalisering is de verandering van informatie, communicatie en diensten naar een digitale vorm. Digitalisering heeft zowel betrekking op de informatie zelf, op de bijbehorende procedures, op de processen en de vaardigheden, dienstverlening, houding en gedrag van zorgverleners én patiënten. Digitalisering gaat dus veel verder dan technologie, digitalisering gaat ook over het effect die de verandering heeft op ons als mensen, onze organisaties en werkprocessen, en onze samenleving. 

Veranderen is complex. En ieder digitaliseringsprogramma gaat gepaard met verandering, zowel voor alle betrokken zorgmedewerkers, de patiënten als ook voor de betrokken organisaties. In de zoektocht van organisaties naar manieren en aanpakken voor het omgaan met weerbarstige, taaie verandervraagstukken, wordt ervaren dat we in de praktijk juist de neiging hebben om vast te houden aan ingesleten waarden en overtuigingen en aanpakken hanteren die eerder hebben bewezen niet goed te werken. 

We vertrouwen er vaak op dat experts de antwoorden kunnen geven, dat een nieuwe hype de doorbraak zal betekenen en we zijn bereid te geloven dat het dit keer wel zal lukken. Zijn we eigenlijk wel genoeg bereid om kritisch te kijken naar het verandervraagstuk, waarom de overtuigingen zo ingesleten zijn en hoe het komt dat we de mensen binnen de organisatie zo moeizaam meekrijgen? 

Digitale zorg is een stevig veranderproces voor zorgverleners, zorgorganisaties én patiënten en cliënten. Het is essentieel om medewerkers vanuit hun betekenisgeving mee te nemen in deze verandering en te werken aan digitale vaardigheden. Dit vraagt om leiderschap, eigenaarschap en governance. In het proces van veranderen moet vanuit het realiseren van de vijf doorbraken tegelijkertijd worden gezorgd voor stabiliteit en continuïteit én voor de gewenste verandering. Dit vraagt om een hybride besturing van het IT-portfolio en de IT-organisatie en processen. Dit wordt ondersteund door een situationele veranderaanpak en een roadmap voor digitalisering. 

Digitale veranderingen vragen verandervermogen en dat vermogen zit in de mens. Of het nu gaat om het digitale leiderschap, een heldere digitale strategie, een situationeel veranderplan of het ontwikkelen van digitale vaardigheden, D&A zorgt voor een krachtige mensondersteuning. Alleen dan realiseren we slimme processen, samenwerkende zorgprofessionals, regie voerende patiënten en effectieve digitale zorg.  

We maken samen met de instelling een gedragen digitale strategie die zich richt op die elementen die daadwerkelijk aan de doelstellingen van de zorginstelling bijdragen. Aan die digitale strategie koppelen we een roadmap met heldere concrete stappen. We ondersteunen het leiderschap van de zorgorganisatie en daar waar nodig pakken we zelf de leidende rol. Want alleen samen kunnen we de broodnodige veranderingen echt realiseren.  

Download

Whitepaper Digitale transformatie en verandermanagement

Meer weten over een van onze andere expertises?

Strategie & RoadmapProjectmanagementApplicatieselectieProces- & applicatie-optimalisatieArchitectuur & IntegratieRobotiseringInformatiemanagementInterim Management