Strategie & Roadmap

U wilt overzicht en stabiliteit binnen uw organisatie, maar wel tempo houden in de ICT-veranderingen om te voldoen aan de veranderende vraag van patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en de overheid.

D&A medical group | Strategie en Roadmap

Iedere organisatie heeft behoefte aan goede ICT-ondersteuning: ICT-specialisten die zorgdragen voor weerbare en wendbare ICT-oplossingen die iedere dag weer beschikbaar en veilig zijn. Door de toename van de complexiteit en afhankelijkheid van ICT groeit ook de behoefte aan gekwalificeerd ICT-personeel. Hier is eveneens sprake van schaarste. Zorginstellingen kunnen deze schaarste niet meer alleen oplossen. Samenwerken in netwerken van IT-specialisten en externe dienstverleners is dan ook wenselijk; transitie naar de cloud en outsourcen van ICT-diensten daar waar het kan en eigen regie en beheer waar het direct waarde toevoegt voor de zorg. Ook wendbaarheid wordt steeds belangrijker. Traditioneel projectmanagement maakt plaats voor wendbaar agile werken in multidisciplinaire teams waarbij in kleinere stappen vernieuwingen en verbeteringen worden gerealiseerd. 

Een weerbare en wendbare ICT-functie is essentieel

Bij elke vernieuwing en verbetering waarbij digitale middelen ingezet worden is de ondersteuning door een goed werkende ICT-functie essentieel. Zonder de ICT-specialisten is digitalisering onmogelijk. Maar voordat we nieuwe digitale functionaliteiten implementeren is het belangrijk om een goede stabiele basis te hebben die tegen een stootje kan. In de zorg kunnen we het ons niet meer veroorloven dat primaire systemen zoals het EPD/ECD, het PACS of de laboratoriumsystemen uitvallen. De techniek moet robuust zijn en de eventuele herstelprocessen snel en effectief. Ook moeten de bestaande systemen veilig zijn en de privacygevoelige data goed beschermd worden. Met andere woorden: de ICT-functie moet weerbaar zijn.  

Aan de andere kant willen we in korte cycli vernieuwingen doorvoeren. We moeten wendbaar zijn zodat we in kleine stappen elke keer verbeteren en vernieuwen.  

Heeft u voldoende zicht op de lopende en toekomstige ICT-projecten binnen uw organisatie en hoe deze elkaar beïnvloeden? Welke projecten geeft u prioriteit en hoe bepaalt u de juiste volgorde? Beschikt u over voldoende resources om de projecten te realiseren? Welke investeringen zijn hiermee gemoeid? Zijn uw IT-organisatie en de processen nog adequaat om vorm te geven aan de gewenste innovaties?  

Het is belangrijk om afhankelijkheden en benodigde resources in kaart te brengen om de juiste prioriteiten te kunnen stellen. D&A stelt, samen met u, een duidelijke roadmap op die richting geeft aan uw ICT-beleid en projectenkalender. Een helder kompas dat tot stand komt in samenwerking met de zorgeenheden en de afdeling ICT. De roadmap is de opmaat naar een weerbaar en wendbaar ICT-programma. De roadmap geeft u overzicht over de noodzakelijke en gewenste ICT-vernieuwingen en verbeteringen, de investeringen die hiermee gemoeid zijn en de benodigde resources. Met behulp van de IT-roadmap krijgt u meer grip op uw projectportfolio. De roadmap is daarnaast een uitstekend middel om met uw gebruikers in de zorg te communiceren over wat men wanneer kan verwachten en wat u van hen nodig heeft.  

D&A heeft meerdere zorgorganisaties begeleid bij het vorm geven van hun ICT-strategie en roadmap. We begeleiden u in het proces om te komen tot een gedragen roadmap. Vanuit onze ervaring en met een flinke dosis pragmatisme zijn we tevens in staat om op basis van de roadmap een realistische projectenkalender vorm te geven. 

Meer weten over een van onze andere expertises?

ProjectmanagementApplicatieselectieProces- & applicatie-optimalisatieVerandermanagementArchitectuurIntegratieInformatiemanagementInterim Management