Project management

We leveren projectleiding voor het ontzorgen van complexe selectie- of implementatietrajecten én  programmamanagement voor de uitvoering van een volledige roadmap.

DNA project management

Projectleiding

Om projecten met een zekere complexiteit en omvang te realiseren, heeft u vaak tijdelijk extra ervaren mankracht nodig, een ervaren projectmanager of specialisten op inhoudelijke domeinen. De specifieke kennis en ervaring nodig voor deze projecten ligt ver van hetgeen uw medewerkers dagelijks doen. Bovendien wilt u de zorgverleners zo optimaal mogelijk bij het project betrekken zonder dat dit al te veel impact heeft op de dagelijkse zorg voor uw patiënten of cliënten.  

D&A is de ideale partner om u hierin te ontzorgen. Wij bieden u een compleet palet van projectmanagement ervaring, kunde, bewezen tools (zoals planningen, templates, beslisdocumenten), leiderschap en kennis van zorgprocessen. Dankzij onze inzet kunt u focussen op de taken waarbij u zich comfortabel voelt en waarin voor u de meeste meerwaarde ligt. 

Programmamanagement

Het succesvol implementeren van een EPD of ECD, de transitie naar een nieuw laboratorium informatiesysteem, de implementatie van ehealth zijn complexe en ingrijpende veranderingen voor een zorgorganisatie. Het realiseren van een nieuw zorginformatiesysteem grijpt in op alle niveaus binnen uw organisatie en kent vele dimensies. Het is als het leggen van een puzzel: alle stukjes moeten zorgvuldig in de juiste volgorde in elkaar gepast worden, rekening houdend met het groter kader en de doelen die u als zorginstelling wilt bereiken. D&A beheerst de uitvoering van deze projecten als geen ander. Om u te helpen in het houden van de regie op uw implementatietraject, versterkt D&A uw projectorganisatie met een ervaren programmamanager. Niet alleen beheersen we zo de inhoudelijke en planmatige interactie tussen de verschillende deelprojecten en het veranderproces, maar ondersteunen we u ook in het bewaken van het resultaat en de voortgang. Kortom, D&A is uw garantie op een succesvol programma, gerealiseerd binnen tijd en budget. 

Download

Vakblad projectmanagement - Stakeholdermanagement cruciale succesfactor in projecten

Meer weten over een van onze andere expertises?

Strategie & RoadmapApplicatieselectieProces- & applicatie-optimalisatieVerandermanagementArchitectuurIntegratieInformatiemanagementInterim Management