Proces- & applicatie optimalisatie

We halen het maximale uit uw EPD of andere zorgapplicaties.

D&A medical group | Proces- en EPD-optimalisatie

Het EPD en andere zorgapplicaties optimaal gebruiken blijft voor veel zorgprofessionals een lastig vraagstuk. Of het nu gaat om het verminderen van de registratielast, het optimaal ondersteunen van werkprocessen, het uitwisselen van gegevens of het maximale halen uit het gebruik van het patiëntportaal; veel ziekenhuizen ervaren dat het EPD nog niet brengt wat men er mee beoogt.

HOE KUNNEN WE HET EPD NU ECHT VOOR ONS LATEN WERKEN?

Het realiseren van daadwerkelijke procesondersteuning blijkt weerbarstig na implementatie of upgrade van het EPD. Ondanks dat iedere nieuwe versie meer mogelijkheden biedt, ervaren de gebruikers nog onvoldoende dat het EPD hen echt helpt. De werkprocessen die men vooraf had ingericht, blijken in de praktijk toch anders te zijn dan gedacht. Ook als het zorgproces wijzigt, verandert het EPD onvoldoende (snel) mee. Zorgprofessionals kiezen meer en meer hun eigen pad en werkwijze in het EPD. De zo noodzakelijke interactie tussen applicatiespecialisten en zorgprofessionals verloopt niet zoals gehoopt. Wij horen dan ook regelmatig de vraag van bestuurders en CMIO’s: 'Hoe kunnen we het EPD nu echt voor ons laten werken?'

OPTIMALISEREN VAN HET EPD IS EEN CONTINU PROCES

In het voortdurend veranderende speelveld van de zorg vraagt het optimaliseren van het werken met het EPD continue aandacht. De volgende ingrediënten dragen bij aan een beter EPD-gebruik in uw zorginstelling:

  • Goede kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het EPD;
  • Goede kennis van de zorgprocessen/werkprocessen waarin het EPD wordt gebruikt;
  • Expertise om de vertaalslag te kunnen maken van de behoefte van de gebruiker naar  de inrichting van het EPD en de bijbehorende werkprocessen;
  • Een stabiele governance;
  • Capaciteit en tijd voor opleiding, om- en bijscholing en coaching van de gebruikers.

Deze ingrediënten vormen de basis voor een continu proces van verbeteren. 

D&A BRENGT OPTIMALISATIE ALS EEN VLIEGWIEL OP GANG

De adviseurs van D&A kennen de zorg, kennen de mogelijkheden van uw EPD en hebben de beschikking over een beproefde toolbox voor optimalisatie. Zo geven wij u via Process Mining inzicht in het daadwerkelijk gebruik van het EPD en maken we bottlenecks en olifantenpaadjes inzichtelijk. Via RPA automatiseren we routinematige registratieve handelingen. Met de toepassing van onze Agile/Scrum aanpak sturen we samen met u op het kort-cyclisch realiseren van noodzakelijke verbeteringen. We laten het vliegwiel draaien. Wij doen het voor, doen mee en dragen het over. U bent dan zelf in staat om gericht en blijvend het gebruik van het EPD in uw zorginstelling te verbeteren.

Uitkomst van dit alles is een EPD dat uw zorgprocessen beter ondersteunt, vakkundig beheerd door uw eigen mensen in een cyclus van continue verbetering.

Download

Whitepaper Optimalisatie werkprocessen EPD

Meer weten over een van onze andere expertises?

Strategie & RoadmapProjectmanagementApplicatieselectieVerandermanagementArchitectuurIntegratieInformatiemanagementInterim Management