Grote stappen in de digitalisering van de ggz dankzij VIPP GGZ

Over VIPP GGZ
VIPP GGZ (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional geestelijke gezondheidszorg) is één van de VIPP-regelingen van het ministerie van VWS. VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health.

In oktober 2018 ging de regeling van start. De VIPP GGZ regeling sluit aan op het visiedocument @PATIENTConnect opgesteld door de Nederlandse ggz. De branchevereniging de Nederlandse ggz is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de VIPP GGZ doelstellingen. Met dit doel is het programmateam VIPP GGZ gevormd.

Klant

de Nederlandse GGZ

D&A medical group | de Nederlandse GGZ

Markt

Zorg

Thema

Netwerkzorg

Publicatiedatum

5 september 2022

D&A Klantcase | VIPP GGZ

D&A heeft samen met de Nederlandse ggz en VWS de regeling opgesteld en aansluitend het programmamanagement van VIPP GGZ gevoerd. Hierbij brachten we inhoudelijke expertise in op het gebied van het medicatieproces, de zorginformatiebouwstenen, leveranciersmanagement, MedMij-kwalificatie en monitoring & audit.
We spraken Jaap Schrieke, beleidsmedewerker de Nederlandse ggz en Margon Tuinstra, programmamanager en principal consultant bij D&A.

Zo maken we handen vrij voor de complexere zorg en borgen de toegang tot de ggz voor de meest kwetsbare doelgroep."

Jaap Schrieke, beleidsmedewerker de Nederlandse ggz

De resultaten van VIPP GGZ

Jaap Schrieke: “De komende jaren wordt het arbeidsmarktvraagstuk alleen maar nijpender. De ggz zal die uitdaging ook met verdere digitalisering aangaan. Preventie en monodisciplinaire zorg worden volledig digitaal. Zo maken we handen vrij voor de complexere zorg en borgen de toegang tot de ggz voor de meest kwetsbare doelgroep. Maar ook de inzet van AI om te leren van eigen data en die van netwerkpartners gaat daaraan bijdragen.”

Margon Tuinstra: "VIPP GGZ heeft gezorgd voor meer besef bij ggz-instellingen, VWS en organisaties als MedMij, Nictiz en VZVZ over wat er zoal komt kijken bij het digitaal uitwisselen van informatie met collega zorgverleners en patiënten. Veel beren zijn nu van de weg. VIPP GGZ was de start van een grootschalige beweging naar het meer gestructureerd en begrijpelijker vastleggen en delen van medische gegevens.”

In onderstaande artikelen kun je meer informatie lezen over het programma, de doelen en de behaalde resultaten. Of bekijk de aftermovie van de slotbijeenkomst.

Over de samenwerking met D&A

“Tijdens het VIPP GGZ programma hebben we kennis mogen maken met verschillende adviseurs van D&A medical group. De rode draad daarbij: professioneel, deskundig, gericht op samenwerking én resultaat voor de klant.  Daarmee vormde D&A een onmisbare schakel in het succes van het VIPP GGZ programma.” aldus Jaap Schrieke.

Let op: het artikel opent zich in het huidige venster. 'Backspace of 'Terug' in de browser zorgt ervoor dat je terugkeert op onze website.

Download

Module A