D&A partner in het programma Uitkomstgerichte Zorg

Over Nictiz 
Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg. Nictiz ontwikkelt zich steeds verder als professionele kennisorganisatie, met als doel de verbetering van de informatievoorziening voor patiëntenzorg, kwaliteitsverbetering, innovatie en onderzoek: betere gezondheid, door betere informatie.  

Wij spraken Gaby Wildenbos, senior adviseur bij Nictiz en (voormalig) projectleider Uitkomstgerichte zorg.

Klant

Nictiz

D&A medical group | Nictiz

Markt

Zorg

Thema

Datagedreven werken

Publicatiedatum

4 oktober 2022

D&A Klantcase | Uitkomstgerichte zorg

De uitdaging

Het programma Uitkomstgerichte Zorg beoogt met het verzamelen van kennis over de uitkomsten van behandelingen en de betekenis daarvan voor de kwaliteit van leven van patiënten: 

  1. Te bevorderen dat zorgprofessionals en patiënten samen beslissen over de best passende behandeling voor de patiënt.
  2. Het bieden van betere toegang tot uitkomstinformatie voor patiënten en zorgprofessionals.
  3. Het bieden van ondersteuning bij de implementatie.  

D&A participeert in de programmalijn “Meer inzicht in uitkomsten. Momenteel ontwikkelen 25 werkgroepen uitkomstensets voor specifieke aandoeningen. De eerste drie uitkomstensets voor de aandoeningen knieartrose, chronische nierschade en IBD (ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa) zijn inmiddels vastgesteld.  

In multidisciplinaire werkgroepen met medisch specialisten, verpleegkundigen en patiënten is gekeken welke uitkomsten vanuit het perspectief van de patiënt er echt toe doen. Om registratielast bij de zorgverleners te voorkomen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van data die al in het zorgproces worden vastgelegd. Nictiz zocht voor een project met deze omvang een partner om mee te sparren en om te participeren in de uitvoering.

D&A heeft ervaring met het zorgvuldig en professioneel omgaan met partijen die verschillende belangen hebben."

Gaby Wildenbos, senior adviseur bij Nictiz en (voormalig) projectleider Uitkomstgerichte zorg.

De bijdrage van D&A in dit programma

De multidisciplinaire werkgroepen stellen de set van uitkomstinformatie vast die bestaat uit uitkomstindicatoren die van belang zijn voor patiënten en overige gegevens (zoals patiënt- en behandelkenmerken) die nodig zijn om de juiste patiënten met elkaar te kunnen vergelijken. Deze set van uitkomstinformatie wordt vertaald naar een dataset die rechtstreeks uit de systemen gehaald kan worden. Elke werkgroep wordt hierbij ondersteund door een informatiedeskundige vanuit Nictiz. Deze rol wordt bij een groot aantal werkgroepen door een consultant van D&A ingevuld. De consultant van D&A maakt de vertaalslag vanuit zijn/haar kennis en expertise van de zorgprocessen, de gebruikte applicaties, de manier waarom gegevens in het EPD worden geregistreerd en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en gegevensuitwisseling. 

Wat is de waarde van de samenwerking met D&A voor dit project? 

“Het is fijn om een betrouwbare partner als D&A in te kunnen zetten als onderdeel van Nictiz bij de pilots met de werkgroepen. D&A heeft ervaring met het zorgvuldig en professioneel omgaan met partijen die verschillende belangen hebben. Ook vangt D&A secuur de juiste signalen op die vervolgens weer gebruikt worden om bij te sturen in het proces. Dat getuigt van echte professionaliteit en expertise in dit vakgebied.’’ 

Digitale transformatie brengt waarde die de zorg verdient. Met oog voor de patiënt en de zorgprofessional.

Conclusion in de zorg

De zorg is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zorg?