Trends in IoT: Industrie 5.0, energiebesparing en Digital Twin

Net als voorgaande jaren heeft AMIS Conclusion het IoT Solutions World congress bezocht en hebben we ons uitgebreid laten informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen in IoT en realtime data. Het jaarlijkse congres in Barcelona is met 16.000 deelnemers de grootste IoT-bijeenkomst in Europa.

20 maart 2023   |   Publicatie   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

Presentatie Eneco

Dit jaar was extra speciaal vanwege een presentatie van onze klant Eneco over de realisatie en implementatie van de ambities van Eneco met behulp van IoT-data. Daarnaast mocht onze klant NS Stations de Industry Solutions Award 2023 in ontvangst nemen voor beste ‘smart buildings and smart cities’-oplossing, met hun 3D digital twin van Station Utrecht Centraal.

Event met highlights IoT Solutions World Congress bij AMIS Conclusion

Op 7 maart organiseerde AMIS Conclusion een drukbezochte terugblik op deze conferentie, waarin we de belangrijkste trends bespraken. In dit artikel vind je hiervan een samenvatting. Ben je geïnteresseerd in de volledige presentatie? Het downloadformulier vind je onderaan deze pagina.

Industrie 5.0: meer intelligentie en waardecreatie

Een van de opvallende ontwikkelingen op het IoT Solutions World Congress is het concept Industrie 5.0, dat nog verschillende definities lijkt te hebben. In tegenstelling tot Industrie 4.0, dat zich vooral richt op het op schaal ontsluiten van machinedata, gaat Industrie 5.0 een stap verder door de data direct te vertalen naar waarde door er geautomatiseerd conclusies aan te verbinden. Systemen worden daarbij steeds meer uitgerust met logica en intelligentie, zodat ze zelf kunnen ingrijpen op  processen.

Energiebesparing: meten, dimensioneren en instellen van elektromotoren

Een ander belangrijke trend is energiebesparing, voornamelijk ingegeven door de stijgende kosten van energie in de afgelopen jaren. Hierdoor is er een focus gekomen op het meten van energiegebruik, met name van elektromotoren, het juist dimensioneren van elektromotoren en het op de juiste wijze instellen van de aandrijving. Dit kan al snel leiden tot een besparing van 15%. En dan te bedenken dat 45% van alle elektriciteit in de wereld gebruikt wordt door elektromotoren...

Digital Twin: terug naar de kern

Digital Twin was een van de meest besproken onderwerpen op het congres. Ieder zichzelf respecterend IoT-bedrijf moet iets doen met Digital twin. De geestelijk vader, Dr. Michael Grieves, was een van de keynote speakers. In zijn uitleg bracht hij het concept van Digital Twin terug naar de kern, waardoor de discussie helderder werd.

Duurzaamheid: nog weinig aandacht

Waar we hadden verwacht dat duurzaamheid ook een belangrijke trend zou zijn dit jaar, is daar bijna geen aandacht aan besteed op de conferentie. Bij oplossingen waar gewerkt wordt aan energiebesparing uit oogpunt van kosten was het aspect duurzaamheid een mooie bijkomstigheid. Andere duurzaamheidsdoelstellingen zijn opmerkelijk genoeg niet aan bod gekomen.

Digital Twin van Utrecht Centraal

Remco Bunder, product expert bij NS Stations, gaf in zijn presentatie aan hoe NS Stations een Digital Twin heeft gemaakt van Utrecht Centraal. Een team van AMIS Conclusion heeft dit model voorzien van realtime data feeds. Dankzij dit model en de datastromen hebben de medewerkers van het station actueel inzicht in wat er speelt, waardoor ze tijdig kunnen ingrijpen. Dit leidt tot meer veiligheid, minder kosten, beter onderhoud en een reductie van de milieu-footprint van het station.

Onbeperkte use cases voor Eneco

Peter Dreschler en Paolo Herde van Eneco gaven vervolgens een inspirerende presentatie over de reis die Eneco heeft afgelegd in de afgelopen jaren. Door de heldere visie en de constante implementatie van nieuwe use cases is het IoT platform van Eneco uitgegroeid tot de basis voor realtime dataverwerking binnen het bedrijf. Hierdoor zijn er inmiddels een flink aantal componenten beschikbaar die het mogelijk maken om snel nieuwe innovaties te lanceren. Zo is het nu mogelijk om windturbines uit te schakelen wanneer er trekvogels vliegen, wat de ecologische impact van windenergie beperkt. Dit is slechts een van de vele mogelijkheden die IoT biedt aan Eneco.

Duurzaamheid en schermen

Menno Pleij van ForeyeT gaf tijdens zijn verslag van de ISE (de grootste beurs op het gebied van digitale producten zoals audio, video en digital) inzicht in trends op het gebied van schermen en reclamedragers. Hij signaleert een trend naar hogere resoluties en meer schermen, wat vaak in conflict staat met de duurzaamheidseisen van organisaties. Menno deelde inzichten in de werking van digitale beelddragers en hoe onze klanten hun producten toekomstbestendig kunnen aanbieden zonder vast te zitten aan één specifieke leverancier.

Meer weten?

Wil je meer weten over een van de besproken onderwerpen, download dan de PowerPoint-slides van de sessie via onderstaand formulier. Neem vooral contact op met Robbrecht van Amerongen (+31 6 41010286 / robbrecht.van.amerongen@conclusion.nl) als je vragen hebt of meer informatie wilt.

Download hier de presentatie