Persbericht: Stichting CIS verlengt samenwerking met AMIS Conclusion met vijf jaar

Nieuwegein, 31 augustus 2023 - Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) heeft aangekondigd dat het de samenwerking met AMIS Conclusion met vijf jaar zal verlengen. CIS, een belangenbehartiger voor Nederlandse verzekeraars en gevolmachtigden, speelt een cruciale rol in het ondersteunen van bedrijfsvoering binnen de verzekeringssector. De overeenkomst markeert een belangrijke mijlpaal in het gezamenlijke streven naar verbetering en versnelling van digitale diensten binnen de verzekeringsbranche.

6 september 2023   |   Nieuws   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

Stichting CIS verlengt samenwerking met AMIS Conclusion met vijf jaar

Belang van de CIS-applicaties

CIS ondersteunt haar deelnemers onder meer met de CIS-databank. Deze databank omvat schadeclaims (17.5 miljoen) van vrijwel alle Nederlandse verzekeraars en wordt ingezet voor risico-inschatting bij acceptatie en claims in het operationele proces van de verzekeraar. Dagelijks maken zo’n 9.500 personen, verdeeld over de 328 CIS-deelnemers, gebruik van de CIS-systemen. De waardevolle gegevens van CIS vormen de basis voor duizenden beslissingen per dag, waarbij deze data onder andere in 9 van de 10 gevallen de aanleiding vormt voor het starten van onderzoeken naar verzekeringsfraude.

Daarnaast biedt CIS haar deelnemers de mogelijkheid om klanten te toetsen tegen sanctielijsten (635 miljoen keer in 2022) en de natuurlijke persoon achter een bedrijf te achterhalen door middel van haar UBO check-applicatie (31 miljoen keer in 2022). Hiermee ondersteunt CIS haar deelnemers te voldoen aan wet- en regelgeving die hen wordt opgelegd.

Innovatie en groei

Sinds 2018 speelt AMIS Conclusion een ondersteunende rol voor CIS in haar centrale positie binnen de verzekeringssector. Naast het beheer en onderhoud van het CIS-applicatielandschap, verzorgt AMIS de doorontwikkeling van het platform. In de afgelopen vijf jaar heeft het CIS DevOps-team een indrukwekkende groei doorgemaakt van 3 naar 14 personen. Dit heeft niet alleen geleid tot een verhoogde professionalisering, maar ook tot meer dan 15 innovaties. Zo is er een app gelanceerd waar consumenten inzicht kunnen krijgen in hun CIS-registratie conform het AVG-recht op inzage. Ook is de UBO-applicatie ontwikkeld, waarmee CIS-deelnemers zoals gezegd inzicht kunnen krijgen in de natuurlijke personen achter een bedrijf.

Digitale verzekeringsdiensten

De verlenging van de overeenkomst met AMIS Conclusion benadrukt het gedeelde streven van CIS en AMIS Conclusion naar verbetering en versnelling van digitale diensten binnen de verzekeringssector. Vooral op het terrein van risico-inschatting, naleving van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en de uitvoering van de Sanctie Wet, zijn talrijke innovaties gepland voor de toekomst.

Anne van Doorn, directeur stichting CIS

"CIS zet de samenwerking met AMIS Conclusion voort als haar IT-partner. Deze voortzetting is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de performance en het succesvol ontwikkelen van nieuwe proposities in de afgelopen vijf jaar. De implementatie van onder andere de UBO-check en CIS-Inzage app vormen een sterke basis voor verdere samenwerking."

Andre van Dalen, CEO AMIS Conclusion

"Vanaf het begin hebben we samen met de medewerkers van CIS gewerkt aan het professionaliseren van het platform en de onderlinge samenwerking. Ons team werkt naadloos samen met de medewerkers van CIS, en zo hoort een partnership te werken. Samen gaan we op weg naar nieuwe innovaties in de financiële sector."

Over CIS

CIS is een stichting van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden, heeft geen winstoogmerk en kent met haar CIS-databank geen evenknie. De systemen van CIS spelen een essentiële rol in het optimaliseren van het afsluit- en claimproces van verzekeraars. Dit draagt bij aan het opsporen van verzekeringsfraude en reduceert kosten door haar dienstverlening aan deelnemers aan te bieden tegen de meest gunstige prijs.

Meer informatie over deze samenwerking?

Marcos Claver

Marcos Claver

Business Manager
Marcos.claver@amis.nl