Onderzoek: organisaties missen waarde uit data door onbegrip business en IT

Resultaten tonen dat eigen IT-afdeling én IT-partners meer moeten begrijpen van business.

De kloof tussen business en IT is ook op het vlak van data-engineering erg groot. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van AMIS Conclusion onder digital leaders bij organisaties met meer dan 250 medewerkers. Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan zich niet begrepen te voelen door de eigen IT-afdeling of IT-partner. Er zijn enkele effectieve oplossingen voorhanden om business en IT beter met elkaar te laten samenwerken, maar die vereisen wel een totaal andere aanpak.

29 juni 2023   |   Blog   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

Onderzoek: organisaties missen waarde uit data door onbegrip business en IT

Te weinig begrip van bedrijfsdoelstellingen

Uit het onafhankelijke onderzoek van Markteffect onder digital leaders komt naar voren dat respondenten stellen dat externe IT-partners beter in staat zijn waarde te halen uit beschikbare data dan eigen IT-afdelingen. Een kwart van de respondenten meent zelfs dat ten aanzien van de bedrijfsdoelstellingen géén waardevolle bijdrage wordt geleverd door de eigen IT-afdeling of IT-partner. Meer begrip van de doelstellingen zou volgens hen leiden tot effectiever gebruik van de data bij zowel de IT-afdeling (46%) als de IT-partner (60%). Gevolg van deze kloof: 31 procent van de respondenten geeft aan dat de data onvoldoende actueel, betrouwbaar en/of beschikbaar is. En dat heeft logischerwijs direct impact op de bedrijfsvoering.

Complexe producten, te veel jargon

De kloof is volgens algemeen directeur van AMIS André van Dalen te verklaren doordat IT’ers neigen naar complexe architectuur en veel jargon, terwijl de business vooral praktische oplossingen zoekt. Van Dalen: “Door te weinig afstemming en begrip tussen business en IT krijg je data-oplossingen die voor data-engineers niet bruikbaar zijn voor de businessprocessen en dus tot onvoldoende waarde leiden.”

Van Dalen signaleert in de praktijk dat IT vooral is gericht op het zoveel mogelijk opslaan en beschikbaar stellen van data via nieuwe tools en technieken. “Terwijl de business doorgaans een relatief eenvoudige vraag heeft. Ze willen gewoon een (betere of superieure) informatiepositie, meer informatie of inzicht om betere besluiten te nemen, ieder moment van de dag, met een overzicht over het gehele proces, de hele afdeling, de hele organisatie om ook nog gecoördineerde besluitvorming te faciliteren met een hoge mate van actualiteit en betrouwbaarheid. We zien steeds meer organisaties die een behoefte hebben aan ‘Intelligent Operations’; het met data direct ingrijpen op het realtime bedrijfsproces en daarmee met data het dagelijks werk in een organisatie verbetert én innoveert”

Business en IT hand in hand

Wil je als organisatie business en IT hand in hand laten gaan? Dan is volgens Van Dalen een integraal andere kijk op – en aanpak van – data nodig. “Belangrijk is dat je eerst focust op de concrete datavraag; dat realtime data beschikbaar is om direct mee aan de slag te gaan, met korte lijnen waarin informatie uit het woud van data wordt gehaald. Zorgen dat deze data betrouwbaar, herhaalbaar en beschikbaar is. Daar help je de business mee.”

De directeur pleit voor datateams die met (minstens) één voet in de business staan. “Businessafdelingen hebben veel data-scientists in dienst. Zij besteden een groot deel van hun tijd aan het ophalen, opschonen en beschikbaar maken van de data, voordat ze hun analyses kunnen doen. Hun kracht: zorgen dat er altijd kwalitatieve data voorhanden is, op een veilige en snelle manier. Data-engineering – een ondergewaardeerd vakgebied – zorgt ervoor dat je data-scientists kunnen doen waarvoor ze zijn aangenomen, namelijk waarde creëren uit de beschikbare data.”

Goede data-engineering en volwassen dataplatforms versnellen de analysecompetentie en vormen de basis voor AI en machine learning. Van Dalen: “Kun je op het juiste moment besluiten nemen op basis van kwalitatieve gegevens die de bedrijfsprocessen realtime in kaart brengen? Dan is dat essentieel voor je klanttevredenheid, operationele efficiëntie en rendement. AMIS koppelt al twintig jaar realtime-systemen aan elkaar. Techniek is daarbij slechts een middel. Waar het echt om draait: vakmanschap inbrengen. Wil je data als commodity beschikbaar hebben, dan heb je professionals nodig die dit voor je inrichten.”

Datalake: geen magische doos, wel nuttige bouwsteen

AMIS Conclusion ziet in de praktijk vaak dat de business per se een datalake wil. Na implementatie vult IT het met alle data, waarop de business plat gezegd alles mag uitzoeken. Uiteindelijk staat er dan een duur dataplatform, maar kan de business nog steeds niet realtime sturen. Van Dalen: “Een datalake is geen magische doos waar je alles ingooit om er kant-en-klare inzichten uit te krijgen. Je hebt specialisten nodig die er iets van kunnen maken. En een serieuze aanpak rondom data-engineering en beheer van het dataplatform om hier blijvend waarde uit te halen. Een datalake kan helpen om de kloof tussen business en IT te dichten, maar alleen als deze twee werelden in dit traject van a tot z samenwerken.”

De IT-afdeling als dataklusser

Opvallend in het onderzoek is dat eigen IT-afdelingen vaak slechter scoren dan IT-partners wat betreft begrip van de business. Van Dalen: “Eigen afdelingen zeggen gemakkelijk ‘ja’ en tuigen dan allerlei fraaie dingen op die niet per se effectief zijn. IT-partners focussen in de regel meer op het eindresultaat. Er is meer vraag naar Intelligent Operations, het realtime ontsluiten van, operationele databronnen die in een hoog volume met een hoge performance direct invloed kunnen uitoefenen op het primaire proces.

AMIS zorgt voor borging voor deze realtime datastroom en kan daarmee snel waarde toevoegen voor de data analisten van de business. Zij kunnen ervan uitgaan dat de data blijft stromen; betrouwbaar, gezuiverd en van de juiste kwaliteit. Net als water uit de kraan.”

Alle resultaten zien én onze negen aanbevelingen voor organisaties lezen? Bekijk het onderzoek hier.