Nieuw Volmachtplein ondersteunt zo’n 200 verzekeraars en gevolmachtigden

Veel consumenten hebben via een gevolmachtigd agent contact met hun verzekeraar. De gevolmachtigd agent zorgt voor een efficiënte afhandeling van de processen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. Ook zitten ze dichter bij de verzekerde en borgen daarmee een betere klantbeleving. De gevolmachtigd agent heeft een volmacht (bevoegdheid) om namens één of meer verzekeraars verzekeringen af te sluiten en te beheren. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet. Daarmee legt de verzekeraar veel vertrouwen bij de volmacht.

Klant

NVGA / Verbond van Verzekeraars

Verbond van VerzekerSamenwerking tussen Verbond van Verzekeraars en NVGAaars en NVGA

Markt

Financiële dienstverlening

Thema

Fact Based Improvement

Publicatiedatum

25 februari 2022

Nieuw Volmachtplein ondersteunt zo’n 200 verzekeraars en gevolmachtigden

Risicobeheersingsprogramma voor gevolmachtigd agenten en Verzekeraars

Om de werkzaamheden die een gevolmachtigd agent namens een verzekeraar uitvoert te borgen gebruiken de verzekeraars onder meer een zogenaamd Werkprogramma Risicobeheersing. Een applicatie dat zorgt voor de zorgvuldige afhandeling van dit werkprogramma. De gevolmachtigd agent deelt via deze applicatie specifieke beheersmaatregelen en bewijsstukken met één of meerdere verzekeraars. 

Modernisering maakt de volmacht-applicatie eenvoudiger en veiliger

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) vroegen AMIS Conclusion om de applicatie voor het werkprogramma te verbeteren. AMIS Conclusion heeft een moderniseringsslag doorgevoerd in een volledig nieuwe applicatie en daarmee het werkprogramma eenvoudiger, sneller en veiliger gemaakt. 

Samenwerking maakt de applicatie alleen maar beter

De gebruikers van de applicatie waren bij het moderniseren nauw betrokken. Het zijn de personen die veel ervaring hebben in het afhandelen van het proces die in een gezamenlijke workshop konden aangeven waar de knelpunten zitten. De analisten van AMIS Conclusion maakten een nieuw ontwerp van de applicatie gericht op gebruiksgemak en efficiëntie. Hiermee werd vanuit dit gezamenlijke ontwerp direct duidelijke verbeteringen doorgevoerd zoals 

  • De mogelijkheid om documenten vanuit een gevolmachtigd agent direct met één of meerdere verzekeraar(s) te delen; 
  • Bewijslast in de vorm van een documenten met een upload voor meerdere beheersmaatregelen te kunnen gebruiken; 
  • Borgen van de schaalbaarheid op piekmomenten; 
  • Een modernisering van de authenticatie van gebruikers (eHerkenning) die maakt dat de applicatie voldoet aan een strenge toegangsidentificatie; 
  • Verbetering van de user interface met een effectievere navigatie en zorgt voor efficiënter werken.  

Alwien Geerts, directeur Geerts Adviesgroep en deelnemer aan de werkgroep risicobeheersing

“Het aanleveren van de bewijsstukken voor het risicoprogramma is een arbeidsintensief proces voor gevolmachtigd agenten. Om dit eenvoudiger te maken hebben we een andere techniek nodig als basis. Deze basis is nu gelegd. We kunnen nu verder gaan bouwen aan een tijdsbesparing in arbeid.”

Agile aanpak voor de creatie van een nieuw Volmachtplein

Om effectief met de betrokken gebruikers een nieuw Volmachtplein samen te stellen is er gekozen voor een agile projectaanpak. Dit stelde AMIS Conclusion in staat om effectief in te spelen op de functionele wensen en samen de prioriteit vast te stellen zonder veel tijd te verliezen aan uitgebreide ontwerpen of analyses. Hiermee zijn we tijdens de realisatie in staat geweest om goed om te gaan met de onzekerheid over de functies van het systeem.  

De basis van dit nieuwe Volmachtplein is Azure Cloud-technologie. Dit maakt het eenvoudig om de applicatie te schalen bij momenten van intensiever gebruik. De Angular front-end applicatie samen met een Java back-end en open-source database maakt het onderhoud eenvoudiger. Het systeem gebruikt alleen maar open-source beschikbare componenten zodat een willekeurige Java engineer het systeem kan onderhouden en het Verbond van Verzekeraars en NVGA vrij zijn om over te stappen naar een andere partij voor hosting en onderhoud indien zij dit wensen. 

Ook is de methode van authenticatie in de applicatie vereenvoudigd en veiliger gemaakt. Met de koppeling aan eHerkenning sluit het Volmachtplein aan op de standaard voor identificatie in verzekeringsland. Met eHerkenning besparen verzekeraars en gevolmachtigd agenten veel tijd aangezien ze allemaal al over een eHerkenningsmiddel beschikken. Via een eenvoudige workflow worden nieuwe gebruikers door de beheerder van de verzekeraar of gevolmachtigd agent aangemaakt en kan de gebruiker zijn eHerkenningsmiddel koppelen aan zijn Volmachtplein account. 

Peter Vogelsang, beleidsadviseur Volmachten bij het Verbond van Verzekeraars

“Het werkprogramma en de bijbehorende applicatie zijn best complex. De vele stakeholders binnen dit programma maakt het managen van functionele wensen en eisen tot een uitdaging. Daar bovenop komen nog eens de toenemende eisen ten aanzien van security. AMIS heeft ons verbetering en modernisering laten zien, deze is in lijn met de continue professionalisering van de volmachtmarkt.”

Succesvolle invoering

Sinds februari 2022 zijn de gevolmachtigd agenten aangesloten op de applicatie Werkprogramma Risicobeheersing in Volmachtplein en maken ze gebruik van bekende en nieuwe functionaliteit. In de komende periode voegt het team van AMIS Conclusion, op basis van de wensen van de stakeholders, nieuwe functionaliteiten toe aan het Volmachtplein. Daarmee maken we de werkwijze voor verzekerend Nederland stap voor stap beter en zorgen we voor een efficiëntere, tijdbesparende en dus ook kostenbesparende werkwijze. 

Digitale tansformatie binnen de zakelijke dienstverlening

Conclusion in de zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de zakelijke dienstverlening?

Meer weten over onze aanpak van deze case?

We praten je graag bij.

Marcos Claver

Marcos Claver

Business Manager
Marcos.claver@amis.nl