Zorg van de Zaak: de juiste zorg op maat met Machine Learning en transitie naar flexibel dataplatform

Zorg van de Zaak is hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Via 67.000 werkgevers bereiken ze ruim 1,3 miljoen werkenden. Daarmee zijn ze marktleider in Nederland. Tot het netwerk behoren arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die samen integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties, waarin mensen worden gestimuleerd om de regie te voeren over hun gezondheid, werk en leven.

Klant

Zorg van de Zaak

Markt

Zorg

Thema

Factbased improvement

Publicatiedatum

12 april 2023

Zorg van de Zaak: de juiste zorg op maat met Machine Learning en transitie naar flexibel dataplatform

Machine Learning als ondersteuning bij verzuimbegeleiding

Voor Zorg van de Zaak staat de dienstverlening aan werkgevers centraal: op het juiste moment de juiste interventies aanbieden. AMIS Conclusion helpt Zorg van de Zaak met de ontwikkeling en implementatie van Machine Learning als ondersteuning bij verzuimbegeleiding. Met behulp van deze technologie kan Zorg van de Zaak, op basis van eerder verzuim, de juiste capaciteit van eigen medewerkers inzetten bij een ziekmelding. Dit verhoogt de effectiviteit van de dienstverlening.

Transitie naar de Azure cloud

Zorg van de Zaak wil meer gebruik maken van de mogelijkheden die Azure cloud biedt, en AMIS Conclusion heeft hen geholpen bij het maken van de juiste keuzes voor deze transitie. Theo van der Perk, Manager Business Control IM: “We zochten een pragmatische partij met ervaring die snel een eerste werkende oplossing kon neerzetten. De ervaring van AMIS Conclusion met andere arbodiensten gaf de doorslag om deze opdracht aan hen te gunnen.”

De eerste concrete stap was het leveren van dashboards en rapportages voor de verschillende afdelingen en bedrijven binnen Zorg van de Zaak. AMIS Conclusion heeft de afdeling Informatie Management geholpen bij het beheersbaar en effectief inzetten van Azure componenten voor het bouwen van de informatieproducten. Door het koppelen van een algoritme aan de ziekmeldingen die binnenkomen, kan er direct een inschatting worden gemaakt of het om een kortdurende of langdurige ziekte gaat. Op basis daarvan wordt een bedrijfsarts gekoppeld en opvolging gepland. Dit vermindert de druk bij de bedrijfsartsen, die nu alleen voor de relevante gevallen worden ingeschakeld.

Betrokkenheid door gefaseerde aanpak

AMIS Conclusion heeft samen met Zorg van de Zaak een aanpak in 4 fasen opgesteld: inventarisatie, blauwdruk, infrastructuur en implementatie. Dit zorgt voor een gestructureerde implementatie terwijl het project volledig beheersbaar blijft.

Inventarisatie
In de inventarisatiefase hebben we samen met Zorg van de Zaak de databronnen en data-afnemers in kaart gebracht. Hierbij leggen we vast welke interne en externe databronnen er zijn, in welk formaat en met welke frequentie ze data aanleveren. Voor de data-afnemers hebben we in kaart gebracht welke data ze gebruiken, hoe deze wordt gepresenteerd en met welke frequentie. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met toekomstplannen, zoals nieuwe databronnen of dashboards.
Zorg van de Zaak werkt met medische gegevens en valt daarmee in de hoogste security- en privacy-categorie. Om dit te waarborgen hebben we security- en privacy-by-design toegepast. Bij het bronsysteem geven we deze classificatie al mee, zodat dezelfde privacy- en securityregels door het hele systeem gelden. Dit maakt het werken met de data veilig, betrouwbaar en traceerbaar.

Blauwdruk
In de blauwdrukfase hebben we de benodigde cloud-componenten geïnventariseerd en uitgezocht hoe de on-premise omgeving verbinding maakt met de Cloud-omgeving. Het resultaat van deze fase is een ontwerp van de nieuwe infrastructuur.

Infrastructuur
In de infrastructuurfase hebben we de volledige omgevingen opgezet als Infrastructure As Code (IAC). IAC maakt het mogelijk om identieke omgevingen op te leveren op basis van code en indien nodig een extra omgeving op te leveren. Dit was het fundament voor de volgende fase.

Implementatie
In de implementatiefase hebben we per databron pipelines gebouwd die ervoor zorgen dat deze data beschikbaar komt als dataproducten in de cloud. Deze dataproducten hebben we uiteindelijk gebruikt voor de rapportages en dashboards. Een datapipeline beschrijft de acties om data van bronsysteem naar doelsysteem te verplaatsen. Om de vinger aan de pols te houden, hebben we monitoring ingericht zodat we weten of alles naar behoren werkt.

Voor de oplossing heeft AMIS Conclusion gebruik gemaakt van diverse Azure componenten, waaronder Azure Functions, Azure Data Lake en Azure Synapse Analytics. Azure Synapse Analytics bevat het datawarehouse en met Azure Data Factory zijn de pipelines geconfigureerd.

Betrouwbare rapportage leidt tot meer focus op bedrijfsdoelen

Theo van der Perk: “Doordat we nu efficiënt en betrouwbaar rapporteren, zien we sneller wat we echt hebben bereikt. Het flexibele en toekomstbestendige dataplatform stelt ons in staat om gemakkelijk nieuwe databronnen en dashboards toe te voegen, waardoor we snel nieuwe inzichten kunnen verkrijgen. Dit geeft Zorg van de Zaak meer focus op de bedrijfsdoelen en dat is prettig voor iedereen. Voor ons is dit pas de eerste stap, er gaat nu een wereld van datagedreven kansen voor ons open."

Meer weten over deze klantcase?

Etienne Valstar

Etienne Valstar

Business Director
etienne.valstar@amis.nl