CIS Databank draagt jaarlijks bij aan het opsporen van 100 miljoen aan verzekeringsfraude

Stichting CIS is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigde agenten. Een belangrijke rol van CIS is het beheer van het collectieve geheugen van de verzekeringsmarkt met betrekking tot claim- en frauderegistratie. CIS en AMIS werken samen aan een nieuwe architectuur op basis van een Business Improvement Program. AMIS is hierin verantwoordelijk voor het beheer en de beschikbaarheid van de CIS databank en de overige diensten van CIS.

Klant

Stichting CIS

cis

Markt

Financiële dienstverlening

Thema

Fact Based Improvement

Publicatiedatum

3 juni 2021

amis
CIS...Wie?

Wellicht heb je er nog nooit van gehoord, maar het is toch niet onwaarschijnlijk dat je ooit met CIS te maken hebt gehad. Kijk eens naar het onderstaande plaatje, het Europees schadeformulier. Een formulier dat de meeste automobilisten wel in hun dashboardkastje hebben liggen.

CIS

CIS is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigde agenten. Op dit moment zijn rond de 350 verzekeraars en gevolmachtigde agenten aangesloten op de CIS diensten. CIS ondersteunt haar deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in polis acceptatie- en claimtrajecten, het voldoen aan wet- en regelgeving, het verminderen van financiële schade voor de verzekeraar en daarmee indirect voor de consument.

Een belangrijke rol van CIS is het beheer van het collectieve geheugen van de verzekeringsmarkt met betrekking tot claim- en frauderegistratie. Claims en fraudemeldingen worden door de deelnemers centraal verzameld in de CIS databank en zijn door de CIS deelnemers te raadplegen (met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving (AVG)). Hiermee is het mogelijk frauduleuze claims te detecteren en de verzekeraar te helpen bij het terugdringen van betalingen ván deze frauduleuze claims. Tevens helpt de informatie bij het inschatten van risico’s wanneer een consument een verzekeringspolis wil afsluiten.

Uitdaging

De CIS databank bevat meer dan 18 miljoen claimregistraties en wordt per maand meer dan 3,5 miljoen keer geautomatiseerd geraadpleegd en 350.000 keer handmatig door 7500 eindgebruikers. Via een geavanceerd systeem kan onder meer snel worden achterhaald of een verzekerde dezelfde schade bij meerdere verzekeraars claimt. De databank is hiermee het collectief geheugen van de sector en de belangrijkste bron van informatie voor de verzekeringsbranche. Jaarlijks detecteren en voorkomen de verzekeraars met behulp van onder andere de CIS databank bijna 100 miljoen euro aan fraudegevallen. Daarbij is de CIS databank niet alleen uniek in Nederland maar ook buiten de landsgrenzen.

Aanpak

Op basis van een Business Improvement Program wordt er door CIS en AMIS Conclusion continue gewerkt aan een nieuwe architectuur. Deze zorgt voor een verbeterde integratie van de huidige applicaties en vereenvoudigt de aansluiting van nieuwe databronnen. Een goed voorbeeld van het ontsluiten van nieuwe databronnen is het ontsluiten van nieuwe publieke sanctielijsten ter toetsing volgens de Wwft. Door het veranderen van de architectuur wordt het koppelen van systemen en databronnen eenvoudiger, sneller en efficiënter. Een ander voorbeeld is de omarming van eHerkenning als gebruikersidentificatiemiddel voor de CIS applicaties. De verzekeringsbranche heeft gezamenlijk besloten om afscheid te nemen van de verouderde Digitale Paspoorten en over te stappen op eHerkenning. In de komende maanden zal er hard gewerkt worden om deze nieuwe manier van identificatie van een gebruiker beschikbaar te hebben voor de CIS diensten.

We zochten een leverancier die CIS actief ondersteunt bij verdere productontwikkeling en innovatie, terwijl de regie bij CIS blijft.

Anne van Doorn - Directeur CIS
Resultaten

AMIS Conclusion is verantwoordelijk voor het beheer en de beschikbaarheid van de CIS databank en de overige diensten van CIS; zij zorgt daarbij voor de noodzakelijke continuïteit van het systeem. Ook werkt AMIS aan innovatie van de CIS diensten waardoor er telkens nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. We doen dit met de inzet van een dedicated DevOps-team. Het team verzorgt buiten het borgen van een continue dienstverlening (24/7) ook de eerste- en tweedelijns support voor de 7500 eindgebruikers van het systeem. Het team is tevens verantwoordelijk voor vernieuwing van de CIS diensten zodat CIS kan anticiperen op bewegingen in de markt.

“We zochten een leverancier die CIS en haar deelnemers actief ondersteunt bij verdere productontwikkeling en innovatie, terwijl de regie bij CIS blijft”, aldus Anne van Doorn, directeur van CIS. “We zien ook binnen het Data Analytics Centrum (een samenwerkingsverband met het Verbond van Verzekeraars) en enkele andere partijen dat er drie behoeften zijn in de sector; het optimaal delen van de eigen data van de branche, het inkopen en ontsluiten van relevante bronnen en het uitvoeren data-analyse, bijvoorbeeld in het kader van fraude. Bij al die onderwerpen is het zaak dat de regie bij de sector ligt en efficiency wordt bereikt.”

Ook Interessant:

AMIS bouwt IoT-platform voor EnecoAutomatisering brengt positieve veranderingen bij ITank/VTTI

Meer weten over hoe AMIS jouw organisatie kan ondersteunen?

Neem contact op met André

André van Dalen

André van Dalen

Directeur