Betere marktinzichten door Front-end development Royal Flora Holland

De dynamiek en hectiek van tientallen ‘treintjes’ met karren vol bloemen, die kriskras door elkaar rijden in immense veilinghallen. Handelaren die gefocust op de klok staren en azen op de beste deal. De enorme hoeveelheid en gevarieerdheid in bloemen, afkomstig uit zo’n 50 landen die elke dag van eigenaar wisselen. De bloemenveiling in Aalsmeer is niet alleen een wereld op zich, maar ook de grootste bloemenveiling ter wereld. Dagelijks verhandelt Royal Flora Holland 25 miljoen bloemen en planten met een jaaromzet van 4,6 miljard. Ook hier digitaliseert het hele proces van handel en logistiek in hoog tempo. En wordt de business steeds meer data driven. 

Klant

Royal Flora Holland

RFH Logo: klanten Implementation

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Thema

Fit for purpose software

Publicatiedatum

12 november 2019

flora werkbezoek
Vanaf de grond opgebouwd 

Bij Royal FloraHolland werkt AMIS aan de applicatie Insights. Een informatiedienst die bloemenkwekers inzage en inzicht – insights – biedt in de actuele prijsvorming van hun producten. De kweker ziet realtime welke prijzen er op de klok gerealiseerd zijn en hoe de prijsvorming verloopt. Het is een operationeel hulpsysteem voor de kweker om te kunnen beslissen wat hij kan verkopen, hoeveel, voor welke prijs en aan wie.  Omdat de bestaande applicatie erg verouderd was, werd de hele applicatie van de grond af opnieuw opgebouwd.  

Hoe Royal FloraHolland bij AMIS uitkwam, is eenvoudig te verklaren. En toont ook meteen de kracht van het ecosysteem van Conclusion. André van Dalen, directeur AMIS domeindirecteur Data Driven Business, legt uit: “AMIS is onderdeel van Conclusion en daardoor kunnen we met verschillende onderdelen van ons ecosysteem in een breder verband zakendoen. En aangezien Conclusion als preferred supplier van Royal FloraHolland al vertrouwd was met hun businesswas AMIS de logische keus voor dit front-end project.”  

De applicatie is grotendeels ontwikkeld op de IT-afdeling van de bloemenveiling in Aalsmeer. Daardoor waren de lijnen kort tussen product owner, designer en ontwikkelaars. Ook konden we zo de klant met o.a. demo’s goed op de hoogte houden van de vorderingen vanaf de vroege ontwikkelingsfasen. De feedback kon direct verwerkt worden. “Het bijzondere aan AMIS is dat we altijd de know-how willen koppelen aan de know-why: waar doet een klant het voor? We willen heel goed kunnen begrijpen wat er eigenlijk nodig is. Daardoor kunnen we beter de uitdagingen aan die je in allerlei trajecten tegenkomt,” aldus André van Dalen.

thumbnail
AMIS ook ingezet voor de back-end  

Tijdens de opdracht bleek dat er te weinig mensen waren voor de back-end van de applicatie. Tegelijk was de front-end al dusdanig gevorderd dat de AMISers zijn gaan helpen met de back-end. In no time hebben ze zich nieuwe technologie eigen gemaakt. Sindsdien zijn zij full-stack betrokken geweest bij de applicatie. Extra voordeel daarvan is dat de AMIS’ers hun full-stack expertise ook bij toekomstige projecten kunnen inzetten. 

 André van Dalen: “Dat is om meerdere redenen interessant en leuk: enerzijds werken we aan de verandering van de business zoals die gedaan wordt bij de bloemenveiling. Anderzijds bouwen we met de modernste technieken nieuwe applicaties én experimenteren we met de laatste technologie om het maximale uit IT halen.” 

“Bij AMIS willen we altijd de know-how koppelen aan de know-why. Waar doet een klant het voor.”

André van Dalen
Een complete veiling in een app 

Voor de applicatie moest de complexe werking van de veiling gevangen worden in een domeinmodel. Daarvoor werden intensief ideeën tussen de ontwikkelaars uitgewisseld. Elke bevinding werd teruggekoppeld aan product owner Martien Rölling bij Royal FloraHolland. Martien werkt met twee teams: een BI team en het Insights team. Het BI team doet dataonderhoud, verzamelt alle data en stelt ze beschikbaar. Het Insights team ontwikkelt nieuwe dataproducten. 

Martien Rölling: “Via Conclusion zijn wij in contact gekomen met AMIS. We zitten hier dan ook met een gemengd team: de AMIS crew is bezig met het front-end development, de voorkant van de applicatie, maar kan binnen het scrumteam ook andere taken oppakken van onze eigen IT’ers, zoals de back-end. Dat vind ik heel fijn en efficiënt werken. “

“Dat het AMIS-team ook buiten de eigen front-end expertise meedenkt en in het scrumteam ook back-end taken kan oppakken, spreekt me zeer aan.”

Martien Rölling - Product Owner BI van Royal Floraholland

“De meerwaarde van Insights voor Royal FloraHolland is, dat als wij onze kwekers op een betere positie brengen wat ook gunstig is voor Royal FloraHolland. Met deze dienstverlening bieden we de kweker betere marktinzichten waardoor hij een beter bedrijfsresultaat kan boeken. Zo binden we de kweker nog meer aan ons en wordt een tevredener klant,” licht Martien toe.

flora
Eén scherm voor actueel inzicht 

Insights wordt door Royal FloraHolland aangeboden binnen het applicatielandschap Floriday. Insights biedt de kweker direct en overzichtelijk actuele informatie om een goede prijs te stellen voor de directe verkoop of Klokvoorverkoop. In één scherm heeft de kweker inzicht in de prijsvorming over locaties heen. Tevens kan hij zelf grafieken samenstellen om eigen producten te vergelijken met verschillende sorteringen, of ten opzichte van andere producten of productgroepen. 

“Het leuke van het werken bij AMIS is dat je als consultant aan de slag gaat, zelf je dag indeelt en ook dingen naar te toe kan trekken.”

André van Dalen

Nathan Breuring, Software Development Consultant AMIS: “Ik werk voornamelijk als front-end developer aan de applicatie Insights. Het leuke van het project is dat je echt op locatie werkt. Je wordt ondergedompeld in de organisatie en je werkt aan een product dat ook echt meerwaarde gaat leveren. Je ziet het vanaf het begin ontstaan. We werken met de nieuwste technieken in een hele dynamische omgeving. We hebben het gros van de EPI’s geschreven en in productie gebracht. We werken voornamelijk met React in de front-end, dat is een Java-script gebaseerd framework. Daarnaast gebruiken we GraphQL in de API’s, Python en AWS, dus het werk is heel gevarieerd.

flora
Testing, testing… 

Tijdens de ontwikkeling werden voor alle front- en back-end code unit-testen geschreven. Daarnaast is voor de front-end een end-to-end testing opgezet met het Cypress framework. Momenteel zijn er enkele honderden kwekers ge-onboard die het product dagelijks in de praktijk uittesten. Ook is voor Floriday is een teaser ontworpen waarin een widget uit de Insights applicatie wordt getoond. Zo krijgen klanten een voorproefje van wat Insights allemaal te bieden heeft, en worden zij verleid om de website te bezoeken en een abonnement af te sluiten. 

Ook interessant:

SOA Suite consultancy en licentie advies bij CRVProactief databasebeheer sleutel tot groei en continuïteit bij ABF Bearings

Een ding is zeker. Er kan meer dan u denkt.

Bel mij gerust voor een vrijblijvende afspraak.

André van Dalen

André van Dalen

Directeur
andre.van.dalen@amis.nl