Gegevensuitwisseling: een positieve blik

Wat maakt nu het verschil tussen succesvolle en mislukte initiatieven voor gegevensuitwisseling?

Martijn van der Avoort neemt je mee.

3 juni 2022   |   Blog   |   Door: Martijn van der Avoort

Deel

DNA medical group

Dat gegevensuitwisseling in de zorg volop in de belangstelling staat mag duidelijk zijn. Het ministerie van VWS, VZVZ, Nictiz en natuurlijk ook de vele betrokken koepels en leveranciers publiceren wekelijks over dit onderwerp. Ook op de komende Zorg & ICT beurs en het Mobile Healthcare congres staat gegevensuitwisseling prominent op de agenda. En de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg ligt voor ter besluitvorming. 

In alle berichtgeving rond gegevensuitwisseling is een tweedeling te herkennen. Aan de ene kant is er een duidelijke roep vanuit de markt om meer regie en sturing vanuit de overheid om gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen. Aan de andere kant zijn er ook positieve berichten over de successen die op diverse plaatsen in het land worden behaald op het gebied van gegevensuitwisseling. In deze blog wil ik graag wat aandacht besteden aan deze positieve berichten en wat de sleutel is geweest om van deze initiatieven een succes te maken.

Succesvolle voorbeelden van gegevensuitwisseling​

Een van de voorbeelden waar ik zelf erg enthousiast over ben, is het succes van de Technische Afspraak (TA) Beelduitwisseling van de Taskforce Samen Vooruit. Binnen de Taskforce Samen Vooruit (een initiatief van VWS, VNO-NCW en MKB-Nederland) werken de verschillende ICT leveranciers in werkgroepen samen aan concrete oplossingen voor gegevensuitwisseling. Zo ook aan het uitwisselen van beelden. Zelf heb ik sinds 2015 aan verschillende XDS projecten mee mogen werken. Hierbij was steeds veelvuldig overleg tussen de verschillende leveranciers nodig. Ook waren er uitgebreide testtrajecten met de verschillende betrokken partijen nodig om de uitwisseling van beelden van de grond te krijgen. Door de hoeveelheid overleg en testwerk die ieder XDS-project vroeg, zou landelijke opschaling een grote uitdaging worden. Gelukkig hebben de leveranciers dit signaal opgepikt en er samen voor gezorgd dat in de TA Beelduitwisseling afspraken tussen de leveranciers worden gestandaardiseerd en vastgelegd. Hierdoor is inmiddels een landelijk XDS-netwerk ontstaan, waar al een groot deel van de ziekenhuizen op is aangesloten.​

​Maar er zijn meer goede voorbeelden van succesvolle uitwisselingen. Binnen de proeftuinen voor eOverdracht zijn het afgelopen jaar ook goede stappen gezet om de verpleegkundige overdracht tussen het ziekenhuis en de verpleeghuiszorg mogelijk te maken. Zo is het binnen deze proeftuinen, zowel in de regio Goeree-Overflakkee als in de regio Noord-Holland-Noord, gelukt om de digitale verpleegkundige overdracht te versturen tussen de betrokken zorginstellingen. Op dit moment wordt ook voor de eOverdracht binnen de Taskforce Samen Vooruit door verschillende leveranciers hard gewerkt aan een volgende en meer robuuste versie van de eOverdracht waarbij gebruikt wordt gemaakt van de specificaties van Nuts. Goed om te zien dat ook grote leveranciers als ChipSoft en ZorgDomein zich achter dit initiatief scharen! ​

​Meer mooie initiatieven op komst​

Bij de hiervoor genoemde voorbeelden houdt het zeker niet op. Er zijn meer mooie initiatieven gestart die de gegevensuitwisseling naar een hoger niveau gaan tillen. Zo werken het Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht aan een gezamenlijk MDO platform om de ondersteuning van de oncologische MDO's in de regio te verbeteren. Door patiëntgegevens uit het EPD en (radiologische) beelden geautomatiseerd uit te wisselen, kan kostbare tijd van artsen en andere zorgverleners worden bespaard. ​

​Wat zorgt voor succes?​

Wat maakt nu het verschil tussen succesvolle en mislukte initiatieven voor gegevensuitwisseling? Uiteraard spelen veel factoren een rol. Zo zijn landelijke programma’s en standaardisatie een duidelijke voorwaarde. Maar één ding is helder: zodra leveranciers onderling de samenwerking opzoeken ontstaat een klimaat voor succesvolle oplossingen!

Martijn is sinds 1998 werkzaam als ICT dienstverlener in de gezondheidszorg. Hij heeft diverse rollen vervuld als software engineer, system engineer, trainer, consultant en projectleider. Martijn is voor veel zorginstellingen in cure en care werkzaam geweest en heeft zo uitgebreide kennis opgedaan van zorgprocessen en informatiesystemen. ​ Martijn is als architect betrokken (geweest) bij diverse regionale projecten op het gebied van gegevensuitwisseling en uitwisselingen van beelden op basis van XDS-infrastructuren. ​ De afgelopen jaren is Martijn actief geweest als technisch adviseur en projectleider bij meerdere EPD-implementaties. Hij heeft een diepgaande kennis van dataconversie, koppelingen (incl. koppelingen met apparatuur voor functieonderzoeken) en ICT-infrastructuren in de context van een EPD. ​ Martijn is tevens goed ingevoerd in vraagstukken betreffende digitaal beeldmanagement in ziekenhuizen, integratie met het EPD, Enterprise PACS, VNA en XDS.

Martijn van der Avoort

Principal consultant / Lead architect

D&A medical group | Martijn van der Avoort

Meer weten?

GegevensuitwisselingArchitectuur & Integratie