Safety

Samen zorgen voor een veilige werkomgeving. 

Een weerwar van spoorwegkruisingen

Van belang voor iedereen

Als organisatie wil je ervoor zorgen dat je medewerkers zowel fysiek als sociaal veilig zijn. Zo komen ze het beste tot hun recht en dragen ze bij aan een gezonde organisatie. In elke organisatie is safety in meer of mindere mate van belang. Soms belegd bij individuen, soms bij hele QSHE- of HSE-afdelingen.

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers veilig werken met gevaarlijke stoffen, bewust zijn van mogelijk brandgevaar of hun lichaam op de juiste manier fysiek belasten? Hoe creëer je een cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken op veiligheidsrisico’s? Door aandacht te besteden aan deze vraagstukken, creëer je samen een veilige werkomgeving.

Containerschip wordt geladen met twee hijskranen

Fysieke veiligheid hoe train je dat?

Fysieke veiligheid, het klinkt misschien simpel: leer je medewerkers welke veiligheidsregels gelden en wat ze wanneer moeten doen. Maar er speelt veel meer dan alleen deze regels.

Ten eerste moeten we niet onderschatten wat de heersende veiligheidscultuur kan doen. De veiligheidscultuur is de som van alle aannames en normen rondom veiligheid die gedeeld worden binnen een  organisatie. Je kunt bijvoorbeeld iedereen de kennis bijbrengen dat ‘een nooduitgang niet geblokkeerd mag worden’, maar als het de heersende cultuur is dat iedereen deze regel negeert bereik je je doel niet. Het realiseren van de gewenste cultuur vraagt - naast kennis - om het aanleren van bepaald gedrag. Dit component is daarom van groot belang en nemen we mee wanneer we bij Bright Alley leeroplossingen ontwerpen.

Ten tweede hebben we te maken met mensen. En mensen maken fouten. Maar deze fouten kunnen een gevaar zijn voor de fysieke veiligheid. Door aandacht te hebben voor human factors zoals fatique (bijv. door onregelmatig werken) en de trade off tussen snelheid (bijv. door een hoge werkdruk) en veiligheid, kunnen fouten worden beperkt. Aandacht voor deze human factors en het gesprek hierover stimuleren zien wij dan ook als onderdeel van het creëren van een veilige werkomgeving.

Een aantal mooie voorbeelden

Kustwacht SAR

Kustwacht | Search and Rescue: Wat is mijn rol ?

En nu de praktijk

Onze oplossingen op gebied van veiligheid leunen op een aantal terugkerende mechanismen, die zowel kennis als gedrag raken.

Awareness creëren - Een veilige werkomgeving begint met bewustwording. Dit doen we bijvoorbeeld met (fysieke) campagnes waar we medewerkers mee aan het denken zetten of door de medewerker zelf te laten ervaren wat de impact van zijn/haar handelen is bijvoorbeeld met behulp van een VR-omgeving. Dit hebben we bijvoorbeeld uitgewerkt voor Dura Vermeer. Wegwerkers asfalteren een snelweg in VR, terwijl er auto’s voorbij razen. Zo kunnen ze aan den lijve ervaren wat veilig is, en wat niet.

VR afbeelding van een gevaarlijke situatie bij wegwerkzaamheden

VR zorgt voor gelijkwaardige gesprekspartners

Bij werk aan de weg vallen er keuzes te maken in hoe zwaar de beveiliging is. Meer veiligheid zorgt dikwijls voor hogere kosten en meer stremmingen. Om tot een gewogen afweging te komen hebben we voor Dura Vermeer Virtual Reality ingezet.

Omgaan met dilemma’s - We geven de werkpraktijk zo realistisch mogelijk weer, bijvoorbeeld met 360-graden foto’s of 360-graden video’s. In deze weergaven verwerken we signalen die een bedreiging vormen voor de fysieke veiligheid van de medewerker. De medewerker krijgt de opdracht deze signalen te herkennen (= kenniscomponent) en wordt gevraagd hoe hij/zij het probleem gaat oplossen (= gedragscomponent). Via gerichte feedback stimuleren we het gewenste gedrag. Zo kan hij of zij oefenen in een veilige omgeving.

Verduurzamen - In samenwerking met trainingsbureaus (zoals BHV.nl) stimuleren we een positieve veiligheidscultuur via micro-learning. We spelen herhaaldelijk in op het bewustzijn van medewerkers en bieden benodigde kennis aan. De micro-learning is door medewerkers te volgen in de PowerApp. Hierbij leveren wij de technische ondersteuning voor de PowerApp en kunnen we indien gewenst maatwerk-support leveren voor het maken van content voor elke organisatie.

Sociale veiligheid hoe train je dat?

Sociale veiligheid is vaak veel minder tastbaar dan fysieke veiligheid. Hoe krijg je bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting inzichtelijk? Hoe breng je medewerkers bij hoe ze om moeten gaan met winkeldiefstal en agressie? De kracht van e-learning is dat we minimale signalen of een ‘niet-pluis-sfeer’ kunnen creëren in een zeer realistische context. Hiermee wordt het soms ongrijpbare in een keer trainbaar.

Een prachtig voorbeeld hiervan is een leeroplossing rondom het thema mensenhandel – seksuele uitbuiting, die we gemaakt hebben voor Defense for Children. De lerende ziet een video en drukt een stop-knop in wanneer hij/zij een ‘niet-pluis-gevoel’ krijgt. De e-learning geeft aan of er inderdaad een signaal was van mensenhandel. Ook krijgt de lerende gerichte feedback op gewenst gedrag. 

Effectiviteit digitale middelen bij safety

Het effect van e-learning, variërend van (SCORM) modules, apps tot VR, wordt bepaald door het gebruiksgemak. Zowel technisch als hoe fijn het is om te doen. Ook het inhoudelijk ontwerp zoals content, animaties, cases en simulaties moeten bijdragen aan de (persoonlijke) relevantie voor de gebruiker.

Dit leidt tot:

  • Een groot bereik
  • Tevredenheid van de lerende
  • Betere veiligheid van de operatie
  • Gunstige tijd/kosten verhouding

Wil je meer weten over safety

Wij helpen je graag.

Close up van Jeanne-Marie

Jeanne-Marie Baarends

Business Developer
Jeanne-Marie.Baarends@brightalley.nl