Vier op de tien mkb-bedrijven: ‘IT-systemen te ingewikkeld geworden'

Complexiteit IT neemt toe

4 juni 2020   |   Nieuws   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

Screenshot 2020 06 04 at 11.16.19 111938334286

Veel bedrijven in het mkb hebben grote moeite om hun IT-infrastructuur te begrijpen en - als gevolg - optimaal te gebruiken en door te ontwikkelen. Uit een representatief onderzoek van data & integratiespecialist AMIS Conclusion blijkt dat 41 procent van de verantwoordelijken voor de IT de huidige IT-oplossingen en technologie te ingewikkeld vindt. De helft van de ondervraagden geeft bovendien aan dat hun huidige IT-landschap niet de optimale ondersteuning biedt. De verwachting is dat de complexiteit van de IT de komende tijd verder toeneemt. Volgens AMIS liggen grote problemen daardoor op de loer.

André van Dalen, algemeen directeur AMIS Conclusion: “Veel IT-landschappen zijn niet meer van deze tijd. Ze bestaan uit houtje-touwtje koppelingen en er is veel doorontwikkeld op verouderde technologie. De systemen zijn ook ondoorzichtig geworden, omdat telkens extra toevoegingen op het systeem worden gedaan. Vaak denken bedrijven: ‘Het werkt, niet meer aanzitten’. De ontwikkelingen op IT-gebied volgden zich al snel op en door de coronacrisis ontstaat er ongetwijfeld een verdere stroomversnelling. Organisaties die nu al aangeven dat hun IT-oplossingen te ingewikkeld zijn, gaan in de toekomst zeker vaker tegen problemen aanlopen.”

'De ontwikkelingen op IT-gebied volgden zich al snel op en door de coronacrisis ontstaat er ongetwijfeld een verdere stroomversnelling'

Geen prioriteit binnen de organisatie

Het onderzoek ondersteunt de woorden van Van Dalen. Zo denkt bijna de helft van de ondervraagden dat een goedwerkend IT-landschap binnen de organisatie ontbreekt. Een nagenoeg even grote groep zegt dat er nog een verbeterslag gemaakt kan worden in de mate waarin de organisatie investeert in nieuwe en verbeterde IT-oplossingen. Zes op de tien respondenten geeft daarnaast aan dat het onderhoud van de IT beter moet. Het is echter de vraag of de noodkreet gehoor vindt: ruim de helft van de respondenten vertelt dat het optimaliseren van IT binnen de organisatie geen prioriteit heeft.

Vrijwel onmogelijk

Een meerderheid van de ondervraagden probeert normaalgesproken actief op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op IT-gebied, bijvoorbeeld door het bezoeken van seminars en congressen. De hoeveelheid ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat blijvende verdieping lastig is, zo stelt twee derde van de respondenten in het onderzoek van AMIS. Ook geven zes op de tien deelnemers aan dat hun opleiding indertijd te generiek was om de uitdagingen van nu aan te gaan. 

'De hoeveelheid ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat blijvende verdieping lastig is'

-

Onjuist

Ondanks de moeilijkheden waar het mkb momenteel tegenaan loopt, beoordelen de ondervraagden hun algehele IT-kennis met een ruime voldoende (gemiddeld een 7,2). Of dit cijfer recht doet aan de realiteit is de vraag. In het onderzoek van AMIS kregen de ruim 500 deelnemers twee vragen om hun kennis te toetsen. Ruim negen op de tien ondervraagden beantwoorden beide vragen over recente ontwikkelingen onjuist.

Over AMIS

AMIS werd in 1991 opgericht en kent een lange historie als specialist in datagedreven IT. Klanten met grote hoeveelheden data en/of complexe data- en processtructuren kunnen bij AMIS terecht voor vooruitstrevende IT-systemen. AMIS levert volgens de thema’s Connect, Synergise en Signify een diversiteit aan IT-activiteiten, zoals data- en applicatie-integratie, applicatieontwikkeling, databases en data platforms, streaming data, Internet of Things, Machine Learning en visualisatie. Het bedrijf telt 110 medewerkers en is sinds 2012 onderdeel van het Conclusion ecosysteem.