Van remmende IT naar kortere time to market

-

24 september 2019   |   Nieuws   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

Van remmende it naar een kortere time to market afbeelding 111960630049

De Wet van de remmende IT (zie mijn vorige blog) staat voor de vaak gevoelde discrepantie tussen IT en business. ‘IT snapt onze business niet. IT levert niet wat de business vraagt. IT remt af, in plaats van als aanjager te functioneren.’

Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie nieuwe IT-producten en diensten sneller naar de markt brengt? Met hoge kwaliteit en businesswaarde én tegen zo laag mogelijke kosten, inspanningen en risico’s? In dit blog: mijn zeven actiepunten.

Quickscan AMIS Conclusion Time to Market

1. Bouw integraties vanuit een businessperspectief 

Bestaande IT-integraties zijn vaak specifieke maatwerkkoppelingen met maatwerkberichten tussen twee applicaties. Voor elke nieuwe integratie moeten weer nieuwe berichten worden gemaakt. Tijdrovend en weinig flexibel.

Door integraties vanuit het businessperspectief te ontwikkelen – los van de te koppelen applicaties - ben je flexibel. Het levert stabiele en herbruikbare componenten, die weer ten goede komen aan de totale kwaliteit. Zo bouw je kwaliteit en flexibiliteit vooraf in. Nieuwe diensten zet je snel op.

  

2. Spreek één datataal 

Binnen bijna alle organisaties groeit het aantal applicaties snel en daarmee de wens om deze applicaties met elkaar te laten communiceren. Maar vaak spreekt elke applicatie zijn eigen datataal.

Dit vraagt om één universele datataal gebaseerd op de bij jou geldende businessvocabularia, -regels en -waarden. Dit biedt je kwaliteit, beschikbaarheid en inzicht van data voor communicatie en rapportage. 

Door integraties vanuit het businessperspectief te ontwikkelen – los van de te koppelen applicaties - ben je flexibel.

-

3. Neem op tijd afscheid van ‘frustrerende’ applicaties 

Het gebeurt met de regelmaat van de klok: een applicatie levert een beperkte bijdrage aan de business, vraagt technologisch veel tijd en geld en de service kan niet op voldoende niveau worden gegarandeerd. Tijd voor afscheid zou je zeggen. Maar dat blijkt dus moeilijk. ‘We zijn eraan gewend. En die investeringskosten: die gaan we toch niet weggooien!’

Met als gevolg dat de aandacht zich richt op het in leven houden van deze applicaties. Elk nieuw geblust brandje gaat ten koste van nieuwe initiatieven met een hogere bijdrage aan de business. Organisaties moeten afscheid durven nemen van applicaties die het IT-leveringsproces frustreren.

4. Zoek andere oplossingen voor je infrastructuur

Bestaande infrastructuren zijn vaak ingericht voor het nagenoeg stabiel gebruik in de afgelopen jaren. Nieuwe businessinitiatieven kennen andere eisen. Denk aan performance en schaalbaarheid. Dit vraagt om aanpassingen van de infrastructuur. Cloud ligt voor de hand.

5. Meer begrip tussen business en IT 

Regelmatig vraagt ‘de’ business om functionaliteiten of data-toepassingen waarbij de IT-afdeling op de rem trapt vanwege procedures of Wet- en regelgeving. Beide afdelingen snappen elkaar vaak niet en IT wordt gezien als de boosdoener. 

In mijn visie moeten beide afdelingen leren van elkaar. Zoek de ander op en pas beide zichtpunten aan. Hierdoor ontstaat er meer begrip en een goede samenwerking tussen beide partijen.

Bestaande infrastructuren zijn vaak ingericht voor het nagenoeg stabiel gebruik in de afgelopen jaren. Nieuwe businessinitiatieven kennen andere eisen.

-

6. Haal kennis van buiten 

IT-technologie verandert steeds sneller en de business heeft steeds meer wensen. Dit vereist meer en nieuwe competenties binnen de traditionele IT-afdeling.

Wil je de snel veranderende competenties beschikbaar krijgen binnen de IT-organisatie? Overweeg de technische kennis en beheerkennis van externe gespecialiseerde leveranciers. De focus van de IT-organisatie zelf verplaatst zich naar regievoering.

7. Geef innovatie tijd en aandacht in de business

Het implementeren van nieuwe initiatieven vraagt tijd en aandacht vanuit de business-organisatie. Maar al te vaak ontbreekt het echter aan (voldoende) eigenaarschap. Dagelijkse operatie gaat vóór vernieuwing.

Door het ontbreken van aandacht voor de vernieuwing binnen de business kan IT niet of niet snel genoeg opleveren. Innoveren doe je samen: business en IT. 

En nu aan de slag 

Pak je de ‘Wet op de remmende IT’ nu aan, dan zet je jouw producten en diensten sneller in de markt. AMIS helpt je daarbij. Te beginnen met een Quick- of Full-Scan die je uitdagingen in kaart brengt. Vanuit daar zetten we de stap naar een plan van aanpak. Voor slimme integratie(s), DevOps, Data, IoT en infrastructuur. AMIS biedt alle faciliteiten.