Succesvolle samenwerking binnen een ecosysteem op het gebied van IoT

Van een ‘gearrangeerd huwelijk’ naar een vruchtbare samenwerking: hoe een georganiseerde alliantie uiteindelijk iets heel moois kan opleveren. We spreken met John Tillema, CTO en oprichter van TWTG, en Frank Schutrops, IoT management consultant bij AMIS Conclusion.

29 maart 2024   |   Nieuws   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

Succesvolle samenwerking binnen een ecosysteem op het gebied van IoT

Kunnen jullie iets over jezelf vertellen?

John begint: ”Als medeoprichter van TWTG ben ik al mijn hele carrière bezig met het bouwen van slimme toepassingen met hardware. We hebben een lange historie in de energiesector waarin we samen met klanten producten ontwikkelen.” Frank: “Ik werk bij AMIS Conclusion als solution architect, requirements engineer en in regierollen als product owner, en scrum master. De afgelopen jaren ben ik vooral actief geweest in IoT-projecten en heb ik ervaring opgedaan in embedded software en hardware” 

Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?

John: “De aanleiding is dat TWTG een connect-module voor Eneco heeft ontwikkeld. Conclusion kreeg de opdracht om een IoT-dataplatform te realiseren voor Eneco. Het doel was om met deze connect-module zoveel mogelijk aansluitingen te realiseren om zo de kosten per aansluiting te beperken en een veelvoud van use cases te implementeren. Het project werd geïnitieerd door Eneco, waarbij we samen werden gezet met de opdracht om dit gezamenlijk uit te werken.” Frank: “Tijdens mijn vakantie kreeg ik een mailtje waarin stond dat ik me op maandag bij Eneco moest melden voor een kick-off. Daar zaten opeens 15 man, waarvan de meesten elkaar voor het eerst zagen.” John: “Ja, voor mij was dat ongeveer hetzelfde.”

Een ambitieuze samenwerking

John: “We hadden al eerder een hardware-module voor Eneco gemaakt, maar we wisten dat dit project meteen groot zou worden.” Frank: “We zijn begonnen met het aansluiten van apparatuur die alleen gebruik kon maken van legacy-protocollen zoals FTP en Telnet, als noodzakelijke tussenstap naar het gebruik van moderne communicatiemodules. Dit om de uitbreiding van Eneco te faciliteren en de door TWTG ontwikkelde communicatiemodule aan te sluiten. Om Eneco optimaal gebruik te laten maken van de data was het voor ons belangrijk om deze data en protocollen om te zetten naar een generiek bruikbaar formaat. Hierdoor kan de gebruiker van de data zich richten op logica en wordt deze niet afgeleid door protocollen en vertalingen.” 

John: “We zijn het project gestart met veel onzekerheid, maar we hadden het geluk dat onze opdrachtgever een sterke visie heeft en een ondernemende geest. De technische invulling van deze visie was aan ons. Het is erg prettig dat onze klant ons veel vertrouwen gaf, maar ook een duidelijke richtlijn voor kwaliteit en schaalbaarheid.” Frank: “Het was meteen duidelijk dat dit een groot project was en dat het erg dynamisch zou worden. De omvang en ambitie maakten vanaf het begin af aan duidelijk dat we ondernemend moesten werken.” 

Vertrouwen en elkaar aanvullen

Frank: “We hebben vanaf het begin veel vertrouwen gehad in elkaars competenties. Er waren bij de start nog veel onzekerheden, maar we vulden elkaar goed aan op de ‘witte vlekken’ in het design en de realisatie. John: “Het werken met de simulator gaf ons de tijd om een product van meer dan voldoende kwaliteit op te leveren, zonder afhankelijk te zijn van de verdere verwerking van de data. We hebben continu met elkaar geschakeld om de juiste technische keuzes te maken. 

Het is indrukwekkend dat een Nederlands bedrijf ons de opdracht heeft gegeven om zowel de hardware als de software te realiseren, en vervolgens vastbesloten was om dit op grote schaal te implementeren. De visie is dat met deze oplossing allerlei assets gekoppeld kunnen worden, ongeacht of het gaat om slimme meters, laadpalen, windturbines of zonneparken. Alles kan naadloos worden aangesloten.”

Hoe werkt de samenwerking in de praktijk?

John: “We zijn gestart met de kaders. Zoals goede buren hebben we als eerste de grenzen duidelijk neergezet, zodat we daarna onze eigen tuin konden inrichten.” Frank: “We hebben regelmatig bij elkaar gezeten om de onderlinge afspraken af te stemmen, zelfs bij elkaar thuis om onze eigen prototypes te testen. Het belangrijkste is dat we een heel duidelijk interface-document hebben geschreven dat heel praktisch en direct toepasbaar was. Er zat een behoorlijke druk op het traject, omdat er een wettelijke deadline was. Door deze tijdsdruk moesten we snel keuzes maken om deze planning mogelijk te maken.” 

Agile samenwerking en snel schakelen

John: “Als TWTG realiseren we ons dat we in trajecten als deze een radertje in een grote machine zijn. We leveren dan zelden de volledige oplossing en zijn sterk afhankelijk van anderen om een goede use case te realiseren. In het begin waren we bang dat we met een star platform moesten koppelen, omdat we het idee hadden dat de rest al klaar was.” Frank: “Door de agile samenwerking konden we snel schakelen en elkaar snel vinden. Op het moment dat er veranderingen waren, zochten we naar een effectieve oplossing, altijd in het belang van de klant.” John: “Agile werken met een hardware-partij heeft bepaalde beperkingen. Zo heb je te maken met levertijden maar ook met de beperkingen van de componenten. Je kunt niet zomaar memory toevoegen, omdat dat er fysiek niet is. Ook heb je te maken met certificering van hardware, dat zijn simpelweg trajecten die een bepaalde doorlooptijd hebben.” Frank: “Eigenlijk kwamen we al snel in een modus waarin we beseften dat we tegen obstakels zouden aanlopen. Doordat we elkaar inmiddels goed kenden, raakten we snel gewend aan het vinden van oplossingen voor beperkingen waarmee we te maken kregen. Het voordeel was dat onze klant begrip toonde voor het feit dat niet alles vanaf het begin perfect zou verlopen.” 

Testen, toetsen en puzzels oplossen

John: “We waren eigenlijk continu bezig met het testen en toetsen of zaken goed werkten. Daarom waren we ook zo blij dat Frank klant van Eneco was, zodat we zijn huis in eerste instantie als testlocatie konden gebruiken. Hierdoor werd de feedback-loop zeer kort en konden we makkelijk testgevallen genereren. Omdat we in productie waren, moesten alle combinaties werken. Dus zelfs als er 10.000 thermostaten waren met verschillende typen en softwareversies, kon het voorkomen dat er 10 tussen zaten die niet goed werkten. Het oplossen hiervan was van essentieel belang voor onze klant.” 

Wat was het mooiste moment van dit project?

Frank: “Eigenlijk heel veel, maar het mooiste moment was toen een monteur bij ons thuis op bezoek kwam voor een installatie. Hij maakte gebruik van de app die direct kon testen of de data binnenkwam. Voorheen moest de monteur lang wachten voordat hij zeker wist dat de installatie succesvol was. Het proces verliep dus heel soepel, terwijl ik wist hoeveel werk het was om de data binnen enkele seconden in de app van de monteur te krijgen.” John: “Wat ik mooi vond is dat mijn zwager mij op een gegeven moment een foto stuurde met de connect-module met de vraag of dit nou hetgeen was dat wij gemaakt hadden. Het is mooi dat mensen in je omgeving het herkennen.”

Meer use cases en meer data

John: “De volgende stap was het implementeren van meer use cases. Er kwamen steeds meer use cases die we vooraf niet hadden voorzien. Het is voor ons en de klant een uitdaging om de maximale grenzen van wat mogelijk is op te zoeken.” Frank: “Veel componenten zijn al aanwezig en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd. Als de klant een middelgroot zonnepark wil aansluiten, dan kan dat. Alle benodigde protocollen, security en schaalbaarheid zijn beschikbaar; het is slechts een kwestie van aansluiten. Het verbinden van verschillende assets biedt ook de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling tussen verschillende energie-devices, zoals batterijen, laadpalen en warmtepompen. Door samen te werken met andere partijen kunnen we beter schalen. Veel use cases kunnen door onze ervaring plug-and-play worden geïmplementeerd, waardoor we de weg vrijmaken voor meer klanten, zowel in Nederland als internationaal.”

John: “Als we terugkijken, kunnen we trots zijn op wat we hebben bereikt. We hebben een samenwerking op basis van een gedeelde visie en ambitie in een ecosysteem dat goed werkt.” 

Meer informatie over dit onderwerp?

Robbrecht van Amerongen

Robbrecht van Amerongen

Head of Internet of Things en Industry 4.0
Robbrecht.van.Amerongen@conclusion.nl