Hackathon ProRail: Blockchain op het spoor

Van 13 t/m 15 april organiseerde ProRail een hackathon met als titel: ‘Blockchain op het spoor’. Negen teams streden in de uiterst beveiligde Verkeersleidingspost om de eerste plaats, met als prijs de mogelijkheid om hun oplossing te presenteren bij Deutsche Baan. Conclusion was één van de negen deelnemende teams, met AMIS collega’s Robbrecht van Amerongen en Robert van Mölken als prominente teamleden.

20 april 2018   |   Nieuws   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

Verkeersleidingspost Utrecht 112005374572
Introductie

Op vrijdagavond 13 april werd om 18 uur het startsein gegeven met een plenaire introductie van een aantal mogelijke cases. De teams waren vrij om met een eigen creatieve oplossing te komen, al lag de nadruk op onderwerpen als asset management, goederen transport en veiligheid op het spoor. De teams zijn vervolgens aan de slag gegaan met het bedenken van een oplossing. Het Conclusion team heeft ervoor gekozen om een oplossing uit te werken voor het decentraal beheren van assets, waarmee ook direct het huidige Prestatiegericht Onderhoudsysteem (PGO) kan worden vernieuwd.

Uitwerken business case en implementatie

Zaterdagochtend is het Conclusion team gestart met het verder uitwerken van de business case. Ze zijn vervolgens ook aan de slag gegaan met de daadwerkelijke implementatie. Gedurende de dag was er voor alle teams een ‘doctor’ aanwezig: een persoon met specifieke ProRail kennis, bijvoorbeeld over asset management en veiligheid, maar ook over privacy en blockchain. Er is hard doorgewerkt door het team en pas in de vroege uurtjes van de zondagochtend werd er tijd genomen voor welverdiende rust. 

We hebben in 48 uur tijd onze business case uitgewerkt, de blockchain back-end in de cloud van IBM opgezet tussen ProRail en onderaannemers VolkerRail en BAM Rail, het datamodel en smart contracts gedefinieerd, RESTful APIs gepubliceerd en een eigen front-end gebouwd met het rapid development framework van Mendix.

Robert van Mölken
Pitchen van de oplossing

De zondagochtend stond in het teken van het testen van de uitgewerkte oplossing en het voorbereiden van de pitch. Vanaf twaalf uur kreeg ieder team vier minuten om de business case te pitchen voor de jury, waar Henk Bothof (CIO ProRail), Rob Buitendijk (Asset Management ProRail), Arjen Boersma (CIO Office ProRail) en Rick Reesen (Blockchain expert IBM) deel van uitmaakten.

Met onze oplossing stellen we voor om de filosofie achter het Prestatiegericht Onderhoudsysteem (PGO) nog effectiever toe te passen door de onder-aannemers niet alleen asset informatie - zoals status, gebruik en eigenschappen - te laten aanleveren, maar ze ook de mogelijkheid te geven zelf de gegevens over deze assets bij te werken en aan te vullen. Hiermee leggen we de verantwoordelijkheid voor een goede asset registratie en goed asset beheer bij die partijen die er ook daadwerkelijk op dagelijkse basis mee werken én over de expertise beschikken. Onze oplossing levert hiermee een drastische versnelling in het verwerken van mutaties op de eigenschappen en status van assets binnen het Nederlandse spoor.

Robbrecht van Amerongen: