De vertaling van kwaliteits- en beveiligingsbeleid naar teamuitvoering: een CTO-perspectief

Als Chief Technology Officer (CTO) voel ik een sterke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze organisatie niet alleen op papier voldoet aan de kwaliteits- en beveiligingsstandaarden, maar deze ook echt integreert in ons dagelijks werk. Het vertalen van beleid vanuit directie, auditors en architecten naar de uitvoering door resultaatmanagers en DevOps-teamleden is een essentieel onderdeel van dit proces. Graag deel ik mijn persoonlijke ervaringen en geef ik praktische tips om deze uitdagingen effectief aan te pakken.

27 juni 2024   |   Nieuws   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

Patrick Stevens, CTO AMIS Conclusion

De theorie van directie, auditors en architecten

Voor directie, auditors en architecten is kwaliteits- en beveiligingsbeleid van strategisch belang. Ze willen heldere kaders, voldoen aan regelgeving, risico’s beperken en de voorwaarden voor goede dienstverlening aan klanten waarborgen. Voor hen zijn beleid en procedures essentieel om deze doelen te bereiken. Ze focussen vooral op naleving, audits en rapportage.

De praktijk van de resultaatmanagers en DevOps-teamleden

Aan de andere kant staan de resultaatmanagers en DevOps-teamleden, die belast zijn met de uitvoering: het daadwerkelijk implementeren en onderhouden van systemen en applicaties. Voor hen draait het om snelheid, flexibiliteit en het leveren van waarde aan de klant. Ze zijn gefocust op het ontwikkelen, testen en implementeren van software, en zien kwaliteits- en beveiligingsmaatregelen soms als obstakels en overhead voor hun werk. Ook is vaak niet helemaal duidelijk wat bepaalde beleidstermen betekenen en hoe dit zich vertaalt naar hun werk.  

Het actief overbruggen van de kloof

Om kwaliteits- en beveiligingsbeleid effectief te vertalen naar uitvoering binnen teams, is een actieve aanpak nodig om de kloof tussen deze verschillende perspectieven te overbruggen. Dit geldt op vier gebieden:

  1. Educatie en bewustwording: Investeer actief in trainingen om DevOps-teamleden bewust te maken van het belang van kwaliteit en beveiliging. Door hen inzicht te geven in de impact van hun werk op de organisatie en haar klanten, vergroot je hun betrokkenheid bij deze kwesties.
  2. Samenwerking en communicatie: Creëer een cultuur van samenwerking en open communicatie, met extra focus op kwaliteit en veiligheid. Door regelmatig overleg en het uitwisselen van ideeën kunnen directie, auditors en architecten, en resultaatmanagers en DevOps-teamleden elkaars behoeften en uitdagingen beter begrijpen en op elkaar afstemmen. Beleid wordt dus niet ‘over de muur gegooid', maar in co-creatie uitgewerkt en verbeterd.
  3. Continuous compliance Streef actief naar automatisering van kwaliteits- en beveiligingscontroles waar mogelijk, zodat deze naadloos kunnen worden geïntegreerd in de ontwikkelings- en implementatieprocessen van DevOps. Dit vermindert de overhead en maakt naleving minder belastend voor het ontwikkelteam. Tegelijkertijd stelt het hen in staat om voortdurend te voldoen aan de steeds veranderende eisen van wet- en regelgeving, terwijl ze tegelijkertijd flexibel en innovatief blijven in het leveren van waarde aan de klant.
  4. Empowerment en ownership: Geef DevOps-teamleden de verantwoordelijkheid en de middelen om kwaliteit en beveiliging in hun werk in te bouwen. Door hen te betrekken bij het ontwerp van continuous compliance-processen en -tools benut je hun innovatiedrang en expertise, en vergroot je het gevoel van eigenaarschap en motivatie om te zorgen voor naleving.

Conclusie

Het vertalen van kwaliteits- en beveiligingsbeleid naar effectieve uitvoering binnen teams is geen gemakkelijke taak, maar het is cruciaal voor het succes van je organisatie. Door te investeren in educatie, samenwerking, continuous compliance en empowerment zorg je ervoor dat iedereen in de organisatie betrokken is en bijdraagt aan de naleving van kwaliteits- en beveiligingsstandaarden. Dit creëert niet alleen een cultuur van voortdurende verbetering, maar voegt ook waarde toe voor je klanten en stakeholders.

Meer informatie over dit onderwerp?

Patrick Stevens

Patrick Stevens

Chief technology officer
patrick.stevens@amis.nl