De kracht van samen investeren

-

24 april 2020   |   Nieuws   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

know why weekly andre 111941874912

Deze 'know-why-weekly' is gebaseerd op een mooi artikel van Lucas waarmee 'Babylonische spraakverwarringen' in cloudterminologieën voorkomen kunnen worden. Het artikel is inmiddels veel geraadpleegd en gedeeld op social media. Ik zal voornamelijk ingaan op de samenwerking, spanning en waardering (een van de krachtigste middelen om projecten succesvol te laten slagen) die hierbij gepaard gaan.

"Samenwerking en waardering zijn de krachtigste middelen om projecten succesvol te laten slagen"

-
andre banner high res 111941871268

Multi-vendor cloudmodel

Nu Microsoft en Oracle de cloudomgevingen actief aan het koppelen zijn, zullen steeds meer organisaties gebruik gaan maken van het ‘multi-vendor cloudmodel’. Deze koppeling is tevens een USP voor zowel Azure als OCI. Daarnaast zijn de vertragingen van beide omgevingen minimaal omdat ze onderling verbonden zijn en zeer hoge netwerksnelheden realiseren. Oracle en Azure delen vergelijkbare autorisatiemechanismen, waardoor beide clouddiensten naadloos aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Het afnemen van clouddiensten kan op diverse niveaus, waarbij rekening kan worden gehouden met het aantal mogelijkheden om de schaalbaarheid en beschikbaarheid te faciliteren. Belangrijke factoren die in acht moeten worden genomen bij de inrichting van een cloudarchitectuur zijn: virtual machines, containers, racks, datacenters en eventueel op wereldwijde regie (zie onderstaande afbeelding).

Amis oracle azure 111941875766

"Oracle en Azure delen vergelijkbare autorisatiemechanismen, waardoor beide clouddiensten naadloos aan elkaar gekoppeld kunnen worden"

-

Oracle vs. Azure

De opbouw van clouddiensten van Microsoft en OCI hebben grotendeels een vergelijkbare structuur. Gevoelsmatig is de structuur bij Oracle iets rationeler en overzichtelijker. Hoogstwaarschijnlijk is dit te verklaren doordat Oracle bij de opbouw van de tweede generatie van de ‘Oracle Cloud Infrastructure’ goed heeft geluisterd naar de feedback van klanten en deze direct heeft toegepast bij de herinrichting van de nieuwe versie. Per saldo blijft het verschil tussen Microsoft en Oracle aanzienlijk klein. Klik hier om meer te lezen over de verschillen.

Onze ervaring met clouddiensten van Oracle (data, applicaties, integratie, blockchain en analytics) en van Microsoft Azure (data, applicaties, streaming, IoT, analytics) wordt dagelijks aangescherpt met de nieuwste inzichten. Voor bedrijven in de energiesector, algemene industrie, voeding en verzekeringen zetten wordt ‘de cloud’ volledig ingezet. 

Door onze kennis van beide omgevingen kunnen we unieke combinaties maken die zeer krachtig zijn. Hierbij verandert de cloudsituatie van “best of breed” naar “best of suite”.

"Oracle heeft bij de opbouw van de tweede generatie van de ‘Oracle Cloud Infrastructure’ goed heeft geluisterd naar de feedback van klanten"

-

Samenwerking

Bij samenwerking is het van essentieel belang dat men elkaar helpt en streeft naar een gelijkmatige ‘win-win situatie’. In de praktijk is het profijt van een investering voor beide partijen nooit helemaal gelijk. Ook op het gebied van rendement is het vrijwel onmogelijk om 50/50 te realiseren. De basis voor een goed samenwerkingsverband is om deze situatie te accepteren en niet te streven naar gelijkmatig rendement.

 

In het geval van een samenwerkingsverband waarbij meerdere organisaties betrokken zijn om bijvoorbeeld software te kunnen (door)ontwikkelen, ziet organisatie A kansen om de ‘efficiency’ te vergroten door te investeren in nieuwe software. Organisatie B ziet de mogelijkheden van de investering, maar realiseert dat het voor hen minder rendement realiseert en dus een lagere prioriteit heeft. Organisatie A stelt voor de investering extra capaciteit ter beschikking en Organisatie B draait (enkel) op voor de onderhoudskosten. Een groot deel van organisatie B kan door deze participatie profiteren van de nieuwe software omdat deze ook voor hen beschikbaar is. Het rendement is weliswaar kleiner, maar toch interessant omdat zij lagere investeringskosten hebben dan organisatie A.

"We make it happen"

-

Waardering

Zelf merk ik dat ik in deze tijd meer behoefte heb aan (persoonlijke) interactie. Het is voornamelijk de energie die vrijkomt als je met elkaar een doel nastreeft of afrond en het succes daarvan viert. Ik haak daarom nu virtueel aan op Microsoft Teams; ik videobel meer dan dat ik reguliere telefoongesprekken voer. Ik vul mijn nieuwsbrief aan met een videoboodschap en stuur mijn medewerkers een kaartje met daarin een korte booschap dat ik trots op ze ben, ze mis en aan ze denk in deze lastige tijd. Ook in deze tijd weet ik dat mijn collega’s met een hart voor de zaak en voor de klant klaarstaan. Graag wil ik meegeven dat waardering naar je collega’s, klanten en leveranciers enorm waardevol kan zijn deze tijd. Stuur ze bijvoorbeeld een mailtje, boemetje of kaartje om verbonden te blijven. Verbinding staat bij AMIS centraal: passie, meesterschap, vernieuwing, lef, betrokkenheid, mensgerichtheid en vertrouwen stuwen ons voort. Ik zie alles wat hierboven staat terug in het werk dat we doen én de manier waarop we dat doen, ook nu, waarschijnlijk meer dan ooit. Dit is waar ik het voor doe.

"Ik zie alles wat hierboven staat terug in het werk dat we doen én de manier waarop we dat doen, ook nu, waarschijnlijk meer dan ooit. Dit is waar ik het voor doe"

-
conclusion kaarten gedraai 111941874698