AI met GitHub Copilot: een zegen of vloek voor ontwikkelaars?

Het gebruik van kunstmatige intelligentie in het data- en integratiedomein is een versneller van innovatie, maar ook onderwerp van discussie. Een van de meest recente tools die een prominente rol speelt op dit vlak is GitHub Copilot: een geavanceerde AI-tool die ontwikkelaars helpt bij het schrijven van code. In dit interview delen Patrick Stevens (CTO) en Yael Goede (Developer) van AMIS Conclusion de voor- en nadelen van deze tool en de impact ervan op ontwikkelaars en klanten. Zal GitHub Copilot ontwikkelaars in de toekomst overbodig maken?

1 maart 2024   |   Nieuws   |   Door: AMIS Conclusion

Deel

AI met GitHub Copilot: zegen of vloek voor ontwikkelaars?

Wat is GitHub Copilot? 

GitHub Copilot is een AI-tool die werkt als digitale assistent voor ontwikkelaars tijdens het coderen. Met behulp van Machine Learning en grote datasets analyseert Copilot codevoorbeelden en biedt het suggesties aan de ontwikkelaar om zijn code te voltooien.

Yael vertelt: “Copilot helpt een ontwikkelaar om zijn werk sneller, efficiënter en beter te doen door suggesties te bieden voor het aanvullen van code. De tool kan code verklaren en testen, auteursrechtelijk beschermde code filteren en helpen bij het genereren van de juiste documentatie. Zo draagt de tool bij aan het versnellen van voornamelijk repetitieve taken, waardoor een ontwikkelaar zich kan richten op taken die meer denkwerk vereisen.”

Hoe kijkt AMIS Conclusion naar deze ontwikkeling?

Patrick: “Als CTO moedig ik innovatie aan en zorg ik ervoor dat onze medewerkers de juiste tools krijgen om hun werk beter te kunnen doen. Daarom omarmen we nieuwe ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en GitHub Copilot, en maken we bewust de keuze om snel in te stappen. Door vroegtijdig vertrouwd te raken met dit soort tools kunnen we een diepgaand begrip ontwikkelen van de werking en mogelijke valkuilen. Zelfs als we merken dat de suggesties soms niet helemaal juist zijn, biedt dit waardevolle leermomenten die ons helpen niet blindelings te vertrouwen op deze tools.”

Is blindelings vertrouwen op GitHub Copilot een gevaar voor ontwikkelaars?

Patrick legt uit: “Net zoals je niet blindelings moet vertrouwen op je autonavigatie, moet je dat ook niet doen op een tool als GitHub Copilot. De nadelen van afhankelijkheid en gemakzucht kunnen zich voordoen als ontwikkelaars te veel vertrouwen op de suggesties van de tool en vergeten om kritisch na te denken over de gegenereerde code. Bij AMIS Conclusion vinden we het erg belangrijk dat ontwikkelaars zich bewust zijn van deze valkuilen en proactief maatregelen nemen om ze te voorkomen.”

Yael vult aan: “We doen dit door middel van peer reviews, waarbij een collega de gegenereerde code controleert en goedkeurt. Deze extra controle zorgt ervoor dat eventuele fouten of onvolkomenheden direct worden opgemerkt en gecorrigeerd. Het blijft essentieel om de codekwaliteit te controleren en security checks uit te voeren, om ervoor te zorgen dat de code voldoet aan de vereisten en standaarden van het project. Deze maatregelen helpen onze ontwikkelaars om niet te afhankelijk te worden van Copilot en om een gezonde balans te behouden tussen het gebruik van de tool en hun eigen expertise en inzicht.”

Wat is de toegevoegde waarde van GitHub Copilot voor de klanten van AMIS Conclusion? 

Patrick vertelt hierover: “Hoewel de voordelen voor onze klanten voornamelijk indirect zijn, leidt het gebruik van de tool tot aanzienlijke verbeteringen in productiviteit. Doordat Copilot repetitieve taken versnelt, kunnen onze ontwikkelaars meer doen in dezelfde tijd en soms zelfs betrokken worden bij processen waarbij ze voorheen niet betrokken waren. Hierdoor kunnen we nog betere oplossingen bieden voor de klant. En zo krijgt de klant meer waar voor zijn geld.”

Maakt GitHub Copilot ontwikkelaars op den duur overbodig?

Yael schudt zijn hoofd. “Nee, dat geloof ik niet. Je moet nog steeds een grondig begrip hebben van waar je mee bezig bent. Onjuiste input leidt tot onjuiste output, ook met Copilot. Goede data en begrip van programmeertalen blijven dus essentieel. Daarbij worden eventuele fouten er nu uitgehaald bij de peer review en de verschillende kwaliteitschecks die daarop volgen. Het blijft daarom echt mensenwerk.” 

Patrick vervolgt: “De opkomst van een AI-tool zoals GitHub Copilot is een natuurlijke ontwikkeling. Toen Java als programmeertaal geïntroduceerd werd, zei iedereen ook dat goede ontwikkelaars veel minder nodig zouden zijn. De realiteit bewees het tegendeel; we gingen juist meer creëren. De geschiedenis leert ons dat wanneer nieuwe mogelijkheden ontstaan, klanten ook hogere verwachtingen krijgen, wat leidt tot een verhoogde productiviteit binnen hetzelfde tijdsbestek. Daarom geloof ik niet dat ontwikkelaars zullen verdwijnen, maar eerder dat de integratie van AI-tools bijdraagt aan de ontwikkeling van nog mooiere en geavanceerde oplossingen.

Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering van AMIS Conclusion? 

Patrick: “Deze ontwikkeling betekent in onze bedrijfsvoering een verschuiving van de focus op gewerkte uren naar een focus op output en behaald resultaat. We kunnen niet alleen efficiënter werken, maar ook meer toegevoegde waarde leveren aan onze klanten. Het is belangrijk dat we onze klanten uitdagen om heel helder te zijn over hun wensen, doelen en verwachtingen. Zo snappen ze dat de waarde die we bieden niet alleen afhangt van de tijd die we besteden, maar ook van de kwaliteit en effectiviteit van onze oplossingen. Door ons te focussen op resultaten kunnen we onze klanten meer mogelijkheden bieden en hen de ruimte bieden om zich te richten op wat er echt toe doet. En met behulp van AI-tools zoals GitHub Copilot worden de mogelijkheden alleen maar groter!”

Meer informatie over AI met GitHub Copilot

Patrick Stevens

Patrick Stevens

Chief technology officer
patrick.stevens@amis.nl